Steden en dorpenpartij terug op het programma

Tijdens het 75-jarig jubileum van het Lanenkaatsen hebben we naast het reguliere programma van de groepen 1 tot en met 7 dit jaar een aantal extra programmaonderdelen en feestelijke elementen.  Zo keert op woensdagavond de dorpen en stedenpartij terug in het programma. In de jaren ’70, ’80 en ’90 werd deze uitnodigingspartij al gekaatst eerst met afgevaardigden van de dorpen en steden uit de buurt. Later Oud-bekende kaatsers. We zijn zeer verheugd te melden dat dit jaar Harlingen, Franeker, Sexbierum, Dronrijp, Beetgum en Minnertsga het tegen elkaar op gaan nemen in 2 poules van 3. De finale wordt dan gekaatst op de zaterdagmiddag.

Niet de minste namen verschijnen ten tonele. Een aantal bekende namen die ook vaak met het reguliere programma meedoen en een aantal sterren die we later dit jaar ook op de PC zullen zien schitteren. Dronrijp komt met Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma. Harlingen kaatst met Johan Kwast, Boudewijn Tulen en Nick Leistra (coach Dylan Drent vanwege blessure) Sexbierum treed aan met de gebroeders Kees en Pieter van der Schoot samen met Johannes van der Veen. Voor Beetgum op de lijst Johan van der Meulen, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar. Franeker komt met Chris Outhuijse, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra en “last but not least” Minnertsga met Marten Bergsma, Gerard Sinnema en Hendrik Kootstra.

We verwelkomen deze toppers in Harlingen op de Lanen en zien uit naar de onderlinge partijen!

Wie treedt er in de voetsporen van de gebroeders van Wieren, Johannes Brandsma, Johnny Nota, Corry Hoekstra?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com