Veel kaatsers in actie op “heerlijk avondje Lanenkaatsen”

Heerlijk zacht en rustig weer donderdagavond, wat een contrast met al het water uit de hemel van maandag. Het was genieten voor kaatsers, keurmeesters en het publiek dat in grote getale was komen opdagen. De Harlinger liedjes galmden over de geluidsinstallatie de Lanen over, waaronder het nieuwe Lanenkaatsenlied “Lanenkaatsen al 75 jaar” gezongen door Wiebe van Dijk. Als comité vinden we het prachtig om te zien hoe jong en oud uit alle standen en rangen uit de samenleving bijeenkomt en samen geniet van dit unieke evenement. Harlingen kan trots zijn.

Groep 7 (de dames 36+) gingen donderdagavond los in hun groep met toch weer voldoende parturen. Opmerkelijk is dat oud bestuurslid en veelvoudig deelneemster Lisa Ligthart nog steeds niet in actie is gekomen en er toch nog aan zit. Ze heeft namelijk partuurnummer 9 en een staand nummer naar de 2e omloop van vanavond in deze groep. Thea Tolsma en Linda Schuijl kwamen al wel in actie maar verloren en werden vervolgens bijgeloot bij Lisa. Ze nemen het vanavond op tegen partuur 2 Jolanda Fokkema, Aukje Kuiken en Afina Schrik. Die versloegen partuur 1 in de eerste omloop met 2-5 en 0-6 De andere 2e omlooppartij gaat tussen Catrien Hof, Romy van der Veen en Saskia van Smeden tegen partuur 5 Judith Kamsma, Anja Bouma en Anoeschka Vlieger. Beide parturen waren veel te sterk voor hun tegenstander in de eerste omloop. Partuur 8: Nancy Boomstra, Lydia Epema Post en Marianne Mons staan naar hun overwinning al in de prijzen door een staand nummer.

Verloop groep 7

Ook groep 2 begint steeds meer gestalte te krijgen. Er zijn nog 5 parturen over die kans maken op de winst van het 75-jarig jubileum. Prachtige prijzen waaronder Aardewerk borden van Oswald, unieke medailles van Seerden Sport en vele bijprijzen van de “Harlinger” ondernemers (en uit de regio) staan al weer klaar om zaterdagmiddag uitgereikt te gaan worden. Partuur 32: Kees van der Schoot, Stefan van der Meer en Stijn Schakenbos, kon gister toekijken welke tegenstander er in de 4e omloop bekend werd. Michel Nesse, Eeltsje Bootsma en Marco de Groot faalden niet in wonnen met 5-2 en 6-6. Dat belooft een mooie strijd te gaan worden. Partuur 2 Jan Hof, Rene van der Walt en Tiemo Postma dreigden ten onder te gaan met een 4-0 achterstand op de telegraaf, maar de mannen kwamen terug en wonnen het uiteindelijk nog met 5-5 en 6-4. Allard Hoekstra, Jordy Miedema en Jordy Torenbeek maakten ook indruk in een prachtige partij tegen Nick van der Walt, Rink Sterk en Arjen Staphorsius. 5-3 en 6-2 Partuur 20 kaatst in de 4e omloop tegen Evan van Sertima, Rick Minnesma en Brian Zeilmaker. Het was een ware thriller tegen het partuur van Anne Wind, Robert de Bruin en Jelmer Miedema. 5-5 en 6-4 voor partuur 23.

verloop groep 2

In groep 3 zijn de halve finales bekend. Partuur 13 Reitse Klijnsma, Gerard Hoekstra en Meindert Riem konden gister rustig toekijken wie de andere halve finalisten zouden worden. Partuur 1: Boudewijn Tulen, Sander Rinia en Cornelis Jensma moesten aan de bak tegen Lowie Quisenaerts, Jeffrey Siccama en Albert Nieuwenburg. Op 5-3 en 6-6 werd de partij beslist door partuur 1. De parturen 5 en 8 haalden alles uit de kast om in de prijzen te komen. Onder grote publieke belangstelling bereikte partuur 8. John Mons, Robert Rinia en Sipke van der Ploeg de volgende omloop door te winnen met 5-5 en 6-4 van Tjarrie Hamhuis, Klaas Malda en Nolke Bergstra. Partuur 9: Michel van der Veen, Theun van der Molen en Keimpe Koldijk kaatste superdegelijk. Er was geen speld tussen te krijgen, wat partuur 11 Jasper Boomsma, Gooitzen Scheffer en Douwe Kamsma ook probeerde. 5-1 en 6-0. Vanavond de halve finales.

verloop groep 3

Ook in groep 4 nog 4 kanshebbers voor de overwinning. Roland van Wier zag dat Andre van der Woude en Jan Anton Klazinga werden bijgeloot in zijn partuur 14. Beide mannen zaten vorig jaar ook bij elkaar en wonnen toen. Ze moeten het nu opnemen tegen partuur 4 Harm Jan de Boer, Willem Dijkstra en Henri van der Veen, die met 5-3 en 6-6 Klaas Kramer, Taeke van der Walt en Rob van der Hoek uitschakelden. Partuur 5: Harald Wiersma, Tjepke van der Pol en Siebe Tolsma spelen in de andere halve finale tegen Michael van Coevorden, Eelco van der Schaaf en Richard van der Veen. Partuur 5 kende geen enkele moeite met partuur 7. Het werd 5-0 en 6-4. Partuur 12 moest wel aan het werk want Steven Kramer en Alexander Post en Jan Norder gaven veel tegenstand. 5-4 en 6-6.

verloop groep 4

Ook de dames 11-35 jaar zijn toe aan de halve eindstrijd. Er was geen sprake van veel spanning in de wedstrijden van de 2e omloop. 2 partijen op 5-0 en de andere partijen 5-3 en 5-1. Partuur 2 Janny Epema, Jokelien Faber en Nicole Hempenius kaatsen vanavond tegen Jelly Westra, Mariska Miedema en Hendrieke van der Schoot. Partuur 11: Evy Boonstra, Rixt Fokkema en Gabrielle Akkerman gaan hun geluk beproeven tegen partuur 14 Daniek Rinia, Iris van der Veen en Anna Ennema. We verwachten dat de spanning vanavond el te snijden zal zijn richting de finales.

verloop groep 5

In de oudste groep 6 (60+) veel deelnemers die hoog staan in het klassement en azen op een paar puntjes erbij. Pollie Kwast (2e ) en Simon de Groot (1e) moeten toezien hoe Ludwig Seerden (3e)  mogelijk weer wat dichter bij gaat komen. Dat moet allemaal nog maar want de 3e omloop richting de prijzen moet nog gekaatst worden. Partuur 14 Henk Nesse, Frans Alberda en Ludwig Seerden zullen het dan opnemen tegen partuur 7. Lieuwe Brandsma, Arjen Lemstra en Theo Draijer. Beide parturen haalden zonder al te veel moeite de volgende ronde. Ok partuur 1. Bereikte na een spannende strijd de laatste 5. Sipke Hiemstra, Jaap Nieuwenburg en Thomas Zuiderhof wonnen in een ultiem moment met 5-5 en 8-6 van Johan Zuiderhof, Eddy Sjollema en Wim Kroon. Partuur 6: Roel Sijbemsa, Eelco Ligthart en Henk Deelstra zijn vanavond de tegenstander. Partuur 18 staat al op de 3. Siep Roukema, Hans van der Zee en Jan Sipma gingen als jonge honden te keer en versloegen het partuur 16 met Bennie Hof, Willem Griek en Henk Mulder.

verloop groep 6

Vanavond de halve finales en een enkele 4e omloop partij. Het belooft een spannende avond te worden met parturen die steeds meer aan elkaar gewaagd zijn. Kom kijken wie de finales gaat halen. Ook is de fototentoonstelling weer geopend vanavond ion het Bethelkerkje op de Lanen. Ben je nog niet geweest dan is vanavond de laatste kans. Komt allen nog even een blik werven en lees alles nog eens na in ons prachtige jubileumboek 75 jaar Lanenkaatsen. Te verkrijgen op de Lanen.

Tot vanavond!   

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com