Medewerkers

BESTUUR STICHTING COMITÉ LANENKAATSEN
Functie naam vanaf
Voorzitter Theo Outhuijse 2016
Secretariaat Johan Hellinga 2006
Penningmeester Ludwig Seerden 1999
Sponsorzaken Nancy Boomstra 2016
Sponsorzaken Stefan Aalders 2013
PR en Secretariaat Hilko mulder 2008
PR en Website Niels Outhuijse 2008
Technische zaken Johannes Hinrichs 2018

KEURMEESTERKORPS
Functie naam
Hoofdscheidsrechter Lieuwe Brandsma, assistent Johannes Hinrichs (2018)
Keurmeesters Age Tichelaar, Jan Nieuwenburg, Jaap Nieuwenburg, Johannes Hinrichs, Dick van der Galiën, Gerrit van der Ploeg, Wiebe Westra, Corrie Hobma, Jochum Broekstra, Pollie Kwast jr., Willem Rienk Miedema, Boudie Bierma, Lieuwe Brandsma, Geert van Slooten, Brian Zeilmaker, Evan van Sertima, Jan Volbeda, Erwin van Wier, Albert Nieuwenburg, Jochum Mollema, Marije Miedema, Simon de Groot, Wytse Hempenius, Douwe Schoot, Theun van der Molen, Rene Sijbesma, John Mons (2016), Frans Faber (2018), Edwin de Boer (2018).
Telegrafisten Willem Tienstra, Claus van Dijk, Douwe Kamsma, Geert Voogd (2016), Dirk Draaisma (2017)
Gestopt Jan de Bruin, Albert Dijkstra, Geert Zeilmaker, Johan Kwast (2017) Bennie Zeilmaker (2016)  Gerrit Bijdeweg (2018) Melle Zegel (hoofdscheidsrechter 2017 – 2018)

Keurmeesters2016

WERKPLOEG
Functie naam
Werkploeg Johannes Hinrichs, Wiebe Dijkstra, Jaap Nieuwenburg, Jan Aalders, Stefan Aalders, Jan van der Heide, Frank Ploeg
Gestopt Albert Dijkstra en Simon van Dijk (2017)
WEDSTRIJDLEIDING
Functie naam
Wedstrijdleiders Hilko Mulder, Ludwig Seerden
Omroepers Hilko Mulder, Siebo Homminga
Inschrijving en loting Niels Outhuijse
OVERIGE
Functie naam
Fotografie Stefan Postema, Joachim de Ruijter, Hein van den Oever
OUD BESTUURSLEDEN STICHTING COMITÉ LANENKAATSEN
Functie naam vanaf
Sponsorzaken Melle Zegel 1995 – 2011
Sponsorzaken Bertus Helfrich 1997 – 2013
Sponsorzaken Lisa Ligthart 2010 – 2015
Hoofdscheidsrechter Simon van Dijk 1971 – 2014
Voorzitter Jan van der Heide 2009 – 2015
Wedstrijdleider en omroeper Siebo Homminga 1980 – 2016
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com