Medewerkers

BESTUUR STICHTING COMITÉ LANENKAATSEN
Functie naam vanaf
Voorzitter Hilko Mulder 2020
Penningmeester Ludwig Seerden 1999
Sponsorzaken Nancy Boomstra 2016
Sponsorzaken Stefan Aalders 2013
PR en Website Niels Outhuijse 2008
Secretariaat Douwe Kamsma 2020
Technische zaken Johannes Hinrichs 2018
KEURMEESTERKORPS
Functie naam
Hoofdscheidsrechter Lieuwe Brandsma, assistent Johannes Hinrichs (2018)
Keurmeesters Age Tichelaar, Jan Nieuwenburg, Jaap Nieuwenburg, Johannes Hinrichs, Dick van der Galiën, Wiebe Westra, Corrie Hobma, Jochum Broekstra, Pollie Kwast jr., Willem Rienk Miedema, Brian Zeilmaker, Evan van Sertima, Jan Volbeda,  Albert Nieuwenburg, Jochum Mollema, Marije Miedema, Simon de Groot, Wytse Hempenius, Theun van der Molen, Rene Sijbesma, John Mons (2016), Frans Faber, Siets Swart, Edwin de Boer (2018), Willem Miedema, Nick Leistra, Jan Hof, (2022) Gerben Wierda, Wieke Miedema, Mariska Miedema, Cor Boonstra, Bennie Hof, (2023) Paulien Broekhuizen, Adriaan Aalders, Drewes Janssen, Rick Minnesma, Tonny Outhuijse (2024)
Telegrafisten Claus van Dijk, Sandra Bos, Geert Voogd (2016), Douwe Broersma, Djuke & Wieke Miedema (2022)
Gestopt Jan de Bruin, Albert Dijkstra, Geert Zeilmaker, Johan Kwast (2017) Bennie Zeilmaker (2016)  Gerrit Bijdeweg (2018) Melle Zegel (hoofdscheidsrechter 2017 – 2018) Willem Tienstra (keurmeester en telegrafist vanaf de jaren ’70 tot en met 2017 overleden 2023) Geert van Slooten (2022 overleden) Gerrit van der Ploeg (2023 overleden) Boudie Bierma, Erwin van Wier, Douwe Schoot, Piet Mulder (vanaf 2018, Overleden in 2024)
WERKPLOEG
Functie naam
Werkploeg Johannes Hinrichs, Jaap Nieuwenburg, Jan Aalders, Stefan Aalders, Jan van der Heide, Frank Ploeg
Gestopt Albert Dijkstra, Wiebe Dijkstra en Simon van Dijk (2017)
WEDSTRIJDLEIDING
Functie naam
Wedstrijdleiders Ludwig Seerden, Nancy Boomstra
Omroepers Swaen Brink
Inschrijving, loting, uitslagen en verslag Niels Outhuijse
OVERIGE
Functie naam
Fotografie Stefan Postema, Joachim de Ruijter, Hein van den Oever, Dorus Breidenbach, Piet Allersma, Niels Outhuijse
OUD BESTUURSLEDEN STICHTING COMITÉ LANENKAATSEN
Functie naam vanaf
Sponsorzaken Melle Zegel 1995 – 2011
Sponsorzaken Bertus Helfrich 1997 – 2013
Sponsorzaken Lisa Ligthart 2010 – 2015
Hoofdscheidsrechter Simon van Dijk 1971 – 2014
Voorzitter Jan van der Heide 2009 – 2015
Voorzitter Theo Outhuijse 1995 – 2008 / 2016 – 2019
Voorzitter Jan Teensma 1989 – 1994 o.v.b.
Voorzitter Bouke van der Gast tot en met 1988
Wedstrijdleider en omroeper Siebo Homminga 1980 – 2016
Secretariaat Johan Hellinga 2006 – 2020
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com