Aanmeldingen

Voorlopige deelnamelijst 2024

Zoeken:
Totaal aanmeldingen: 161, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Sven Alkema Harlingen 1 website
Melle Binnema Sint Annaparochie 1 familie
alex de boer harlingen 1 mailing
Jitse Bosch Arum 1 website
Lars Bosch Franeker 1 website
Rafael Brander Franeker 1 website
Brandon Cuttress Sexbierum 1 website
Timo Dijkstra Wijnaldum 1 Kamsma
Stein Dijkstra Wijnaldum 1 Kamsma
Jisse Draaisma Franeker 1 website
Sem Van eijk Arum 1 Facebook
Niek Helvrich Harlingen 1 website
Daley Hoekstra Harlingen 1 website
Sietse Jellema Wommels 1 familie
Ruben Keizer Harlingen 1 website
Sijtse Kloosterman Sexbierum 1 Facebook
Donny Mateu van der Schoot Harlingen 1 website
Roan Odolphi Harlingen 1 website
Sven Odolphi Harlingen 1 website
Sil Odolphi Midlum 1 mailing
Kay Odolphi Midlum 1 mailing
Hessel Oswald Harlingen 1 website
Stijn Sijbesma Harlingen 1 Facebook
Luuk Smit Harlingen 1 website
Bryan Teerling Harlingen 1 website
Jens Visser Harlingen 1 familie
Mike Vlieger Harlingen 1 website
Lucas Vlieger Harlingen 1 website
Berend Zijlstra Harlingen 1 website
Harmen Zijlstra Harlingen 1 website
Remco Anema Harlingen 2 website
stef arends Harlingen 2 radio
Jorn Lars van Beem Dronryp 2 website
Doutzen Bijlsma Harlingen 2 familie
Kevin de Boer Midlum 2 Facebook
Jasper de Boer Spannum 2 website
Jeroen de Boer Leeuwarden 2 familie
Eeltsje Bootsma Leeuwarden 2 familie
Jurjen Breimer Harlingen 2 website
Robert De Bruin Oosterbierum 2 website
Marc Copini Harlingen 2 website
Keimpe Dantuma Oentsjerk 2 website
Andre van Dellen Leeuwarden 2 website
Patrick van Dellen Berltsum 2 website
Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier 2 website
Germ Epema Arum 2 website
Tjalling Feenstra Herbaijum 2 mailing
Niek Feenstra Menaam 2 website
Erik de Groot Franeker 2 website
Youri de Groot Menaam 2 Facebook
Jordy De Haan Harlingen 2 website
Davy De Haan Harlingen 2 website
Sven Helvrich Harlingen 2 website
Allard Hoekstra Franeker 2 website
jan hof franeker 2 website
Marten Jansen Sexbierum 2 mailing
Dylan Koel Harlingen 2 website
Jaimy Koel Harlingen 2 website
Nick Leistra Harlingen 2 website
rick simon minnesma Dronryp 2 Kamsma
Michel Nesse Workum 2 Facebook
Daniël Rob Winsum 2 website
Kees Van der Schoot Zurich 2 familie
Harmen Klaas Schuitmaker Slappeterp 2 Facebook
Djurre Seerden Dronryp 2 website
Evan van Sertima Harlingen 2 Facebook
Rink Sterk Sint-Anneparochie 2 website
Arne Tigchelaar Midlum 2 website
Jelmer Uijthof Franeker 2 website
Justin Van dijk Arum 2 website
Jorrit van Smeden Herbaijum 2 website
Nick van der Walt SEXBIERUM 2 Facebook
Rene van der Walt SEXBIERUM 2 Facebook
Hans Wassenaar Bitgummole 2 website
Wytze Wassenaar Wier 2 website
Anne Wind Pingjum 2 Facebook
Pier Zaagemans Amsterdam 2 familie
Redmer Zaagemans Witmarsum 2 website
Tymo Zijlstra Harlingen 2 website
Bas Van der Baan Harlingen 3 website
Jasper Boomsma St.-annaparochie 3 Facebook
Tjarrie Hamhuis Harlingen 3 website
Gerard Hoekstra Herbaijum 3 mailing
Johan Janssen Midlum 3 website
Reitse Klijnsma Franeker 3 website
Niels Outhuijse Harlingen 3 website
Michel van der Ploeg Harlingen 3 mailing
Sander Rinia Makkum 3 mailing
Gooitzen Scheffer Sexbierum 3 website
René Sijbesma Harlingen 3 Facebook
Jacob Tijmersma Dronrijp 3 mailing
Boudewijn Tulen Harlingen 3 website
Geert van der Veen Dronryp 3 website
Michel van der Veen Franeker 3 website
Matthieu Visser Harlingen 3 website
Willem Zeilmaker Midlum 3 mailing
PIETER ALBERDA Midlum 4 website
Harm Jan de Boer Spannum 4 website
Michael Van Coevorden Witmarsum 4 mailing
Willem Dijkstra Wijnaldum 4 Kamsma
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com