Aanmeldingen

Sta je nog niet op de lijst en heb je geen bevestigingsmail ontvangen? informeer dan voor zaterdag 17:00 via info@lanenkaatsen.nl Bekijk de aanmeldingen voor het Lanenkaatsen 2019. De aanmeldingen, die bij Kamsma zijn gedaan worden later verwerkt.

Zoek:
Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Niels Outhuijse Harlingen 3 familie
Lubbert Schreiber St. Annaparochie 6 Facebook
Klaas-Bindert Malda Franeker 3 Facebook
Akke Brussaard BITGUMMOLE 7 Facebook
Kees van der Schoot Leeuwarden 2 Facebook
Sjouke Beimers Beetgumermolen 1 Facebook
Evan Van Sertima Harlingen 2 familie
Jan Hof Franeker 2 website
Bennie Hof Franeker 4 website
Stefan Quisenaerts Harlingen 2 familie
Nynke Agema Midlum 5 Facebook
Bas Van der Baan Harlingen 3 familie
Kaylee Kwast Harlingen 5 Facebook
Reitse Klijnsma Franeker 3 website
Liset Roosma-Schat Harlingen 5 Facebook
Marjan Schuijl Harlingen 7 mailing
IJsbrand Brandsma Harlingen 6 website
Nancy Boomstra Harlingen 5 Facebook
Jaap van Loon Harlingen 4 Facebook
Willem Seepma Franeker 6 website
Samanta Visser Franeker 5 mailing
Arne Tigchelaar Franeker 2 website
Koos Jorna Harlingen 1 mailing
Bareld Bos Oentsjerk 2 mailing
Melanie Boersma Harlingen 7 mailing
Marijke Schut Spannum 7 mailing
Peter Talsma Wergea 2 Facebook
Geert van der Veen Dronryp 2 mailing
Damian Ligthart Wijnaldum 1 website
Thom Posthumus Midlum 1 mailing
Femke Buwalda Franeker 5 mailing
Sietse Muizelaar Franeker 1 mailing
Yme van der Graaf Menaam 2 mailing
Dirk Draaisma DRACHTEN 6 familie
Stephanie De Vries Harlingen 5 mailing
Johannes Siegersma Berltsum 6 mailing
Allard Hoekstra Franeker 2 mailing
Jordy Miedema Sint Annaparochie 2 Facebook
Harke Anema Witmarsum 6 familie
Eelco Ligthart HARLINGEN 4 mailing
Jacob Tijmersma Dronrijp 2 mailing
Meike Oevering Harlingen 5 mailing
Rink Sterk Berlikum 1 familie
Dylan Koel Harlingen 1 mailing
Jaimy Koel Harlingen 1 mailing
Heinz Palsma Sexbierum 6 mailing
Harry Mons Harlingen 2 website
Andre Van der Woude Harlingen 4 mailing
Theo Draijer Tzummarum 4 website
Henk Nesse Pingjum 4 Facebook
Sigrid Bokma Leeuwarden 5 mailing
Kees Sikkema Dronten 6 mailing
Marten Hiemstra Ried 3 mailing
Thijs Vrij Franeker 1 familie
Jordy De Haan Harlingen 1 familie
Davy De Haan Harlingen 1 familie
Rutger Kumbangsila Wjelsryp 1 mailing
Eric Hoekstra Harlingen 4 mailing
Pieter Alberda Midlum 4 familie
Rick alberda Midlum 1 familie
Tiemo Postma Sexbierum 1 mailing
Mirthe Visser Harlingen 5 familie
Xander de Bruin Harlingen 1 mailing
Martijn Johannes Broersma Sexbierum 1 mailing
Sipke Hiemstra Easterein 6 mailing
Alle Sterk Berltsum 3 website
Wim Kroon Midlum 6 mailing
Anja Junior Hitzum 7 mailing
Enrico Post Sexbierum 1 mailing
Sijtse Kloosterman Sexbierum 1 familie
Justin Haarsma Harlingen 2 website
Arjan Oevering Harlingen 2 Facebook
Bart Reijenga Witmarsum 2 familie
Mart Van der Molen Witmarsum 2 familie
Jan Reitsma Tzummarum 4 mailing
Kay Odolphi Midlum 1 Facebook
Rene Sijbesma Harlingen 3 website
Pieter Van der Schoot Dronrijp 2 mailing
Niek Bijma Arum 1 familie
Hillyjanne van der Schaar Sexbierum 5 mailing
Thomas Zuiderhof Harlingen 6 mailing
Akkelyna de Haan Harlingen 5 mailing
Wybren Postma Ingelum 2 mailing
Jildou Postma Ingelum 5 mailing
Emma Schram Harlingen 5 mailing
Jasper Boomsma St.-Annaparochie 3 mailing
Nicole Hempenius Ried 5 mailing
Siebe Tolsma Winsum 4 mailing
Wytse Hempenius Franeker 4 mailing
Jennifer De De jong Witmarsum 5 familie
Gooitzen Scheffer Sexbierum 3 Facebook
Edwin Keijzer Franeker 2 krant
Rianne Dijkstra Kimswerd 5 mailing
Sander Rinia Makkum 3 mailing
Sigrid Dijkstra Bitgummole 5 Facebook
Alien Hoekstra Harlingen 5 mailing
Andre Dijkstra Witmarsum 3 mailing
Tieme Tolsma Arum 1 mailing
Rinnert Tolsma Arum 1 mailing
Erik De Boer Harlingen 3 Facebook
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com