Aanmeldingen

Als het allemaal door kan gaan verwachten we de inschrijving van het Lanenkaatsen voor het weekend van 10, 11 en 12 september begin augustus te openen. Volg het nieuws op onze site voor meer info.

Deelnemers 2019

Zoeken:
Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Niels Outhuijse Harlingen 3 familie
Lubbert Schreiber St. Annaparochie 6 Facebook
Klaas-Bindert Malda Franeker 3 Facebook
Akke Brussaard BITGUMMOLE 7 Facebook
Kees van der Schoot Leeuwarden 2 Facebook
Sjouke Beimers Beetgumermolen 1 Facebook
Evan Van Sertima Harlingen 2 familie
Jan Hof Franeker 2 website
Bennie Hof Franeker 4 website
Stefan Quisenaerts Harlingen 2 familie
Nynke Agema Midlum 5 Facebook
Bas Van der Baan Harlingen 3 familie
Kaylee Kwast Harlingen 5 Facebook
Reitse Klijnsma Franeker 3 website
Liset Roosma-Schat Harlingen 5 Facebook
Marjan Schuijl Harlingen 7 mailing
IJsbrand Brandsma Harlingen 6 website
Nancy Boomstra Harlingen 5 Facebook
Jaap van Loon Harlingen 4 Facebook
Willem Seepma Franeker 6 website
Samanta Visser Franeker 5 mailing
Arne Tigchelaar Franeker 2 website
Koos Jorna Harlingen 1 mailing
Bareld Bos Oentsjerk 2 mailing
Melanie Boersma Harlingen 7 mailing
Marijke Schut Spannum 7 mailing
Peter Talsma Wergea 2 Facebook
Geert van der Veen Dronryp 2 mailing
Damian Ligthart Wijnaldum 1 website
Thom Posthumus Midlum 1 mailing
Femke Buwalda Franeker 5 mailing
Sietse Muizelaar Franeker 1 mailing
Yme van der Graaf Menaam 2 mailing
Dirk Draaisma DRACHTEN 6 familie
Stephanie De Vries Harlingen 5 mailing
Johannes Siegersma Berltsum 6 mailing
Allard Hoekstra Franeker 2 mailing
Jordy Miedema Sint Annaparochie 2 Facebook
Harke Anema Witmarsum 6 familie
Eelco Ligthart HARLINGEN 4 mailing
Jacob Tijmersma Dronrijp 2 mailing
Meike Oevering Harlingen 5 mailing
Rink Sterk Berlikum 1 familie
Dylan Koel Harlingen 1 mailing
Jaimy Koel Harlingen 1 mailing
Heinz Palsma Sexbierum 6 mailing
Harry Mons Harlingen 2 website
Andre Van der Woude Harlingen 4 mailing
Theo Draijer Tzummarum 4 website
Henk Nesse Pingjum 4 Facebook
Sigrid Bokma Leeuwarden 5 mailing
Kees Sikkema Dronten 6 mailing
Marten Hiemstra Ried 3 mailing
Thijs Vrij Franeker 1 familie
Jordy De Haan Harlingen 1 familie
Davy De Haan Harlingen 1 familie
Rutger Kumbangsila Wjelsryp 1 mailing
Eric Hoekstra Harlingen 4 mailing
Pieter Alberda Midlum 4 familie
Rick alberda Midlum 1 familie
Tiemo Postma Sexbierum 1 mailing
Mirthe Visser Harlingen 5 familie
Xander de Bruin Harlingen 1 mailing
Martijn Johannes Broersma Sexbierum 1 mailing
Sipke Hiemstra Easterein 6 mailing
Alle Sterk Berltsum 3 website
Wim Kroon Midlum 6 mailing
Anja Junior Hitzum 7 mailing
Enrico Post Sexbierum 1 mailing
Sijtse Kloosterman Sexbierum 1 familie
Justin Haarsma Harlingen 2 website
Arjan Oevering Harlingen 2 Facebook
Bart Reijenga Witmarsum 2 familie
Mart Van der Molen Witmarsum 2 familie
Jan Reitsma Tzummarum 4 mailing
Kay Odolphi Midlum 1 Facebook
Rene Sijbesma Harlingen 3 website
Pieter Van der Schoot Dronrijp 2 mailing
Niek Bijma Arum 1 familie
Hillyjanne van der Schaar Sexbierum 5 mailing
Thomas Zuiderhof Harlingen 6 mailing
Akkelyna de Haan Harlingen 5 mailing
Wybren Postma Ingelum 2 mailing
Jildou Postma Ingelum 5 mailing
Emma Schram Harlingen 5 mailing
Jasper Boomsma St.-Annaparochie 3 mailing
Nicole Hempenius Ried 5 mailing
Siebe Tolsma Winsum 4 mailing
Wytse Hempenius Franeker 4 mailing
Jennifer De De jong Witmarsum 5 familie
Gooitzen Scheffer Sexbierum 3 Facebook
Edwin Keijzer Franeker 2 krant
Rianne Dijkstra Kimswerd 5 mailing
Sander Rinia Makkum 3 mailing
Sigrid Dijkstra Bitgummole 5 Facebook
Alien Hoekstra Harlingen 5 mailing
Andre Dijkstra Witmarsum 3 mailing
Tieme Tolsma Arum 1 mailing
Rinnert Tolsma Arum 1 mailing
Erik De Boer Harlingen 3 Facebook
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com