Fantastische finale-avond Lanenkaatsen

Rond 6 uur namen de eerste bezoekers, die verzekerd wouden zijn van een zitplekje al plaats rondom de perken. het comité en de vrijwilligers waren al de hele dag bezig geweest om alles in gereedheid te brengen voor een prachtige kaatsavond en dat werd het! 7 parturen konden uiteindelijk met de krans naar huis. Voor de andere 7 parturen was er de bittere pil van de tweede plaats al zullen sommige parturen ook daar met tevredenheid op terug kijken. Op de finalelijst stond vermeld dat we om 18:30 zouden starten met de 1e 3 finales in de groepen 1 (11-16), 7 (DA 36+) en 4 (50-59) in respectievelijk de perken 1, 2 en 3. maar voor dat de parturen werden voorgesteld aan het publiek stond voorzitter Hilko Mulder even stil bij iedereen die deze Lanenkaatsenweek tot een succes heeft gebracht. De vele sponsoren, groot en klein, alle vrijwilligers, het publiek, de Lanenbewoners, gemeente, media, fotografen en alle deelnemers uiteraard! Ook stonden we even stil bij de dierbaren die zijn overleden dit jaar. De Wodkapel bracht de nodige sfeer in perk 1 en speelde het Fries Volkslied na het voorstellen van de parturen. rond 19:00 was iedereen klaar voor een paar spannende kaatsfinales.

In groep 1 kaatsten de parturen 1 Kay Odolphi, Rudmer Faber en Mike Vlieger tegen het favoriete partuur 9 met de bijgelote Roan Odolphi, neef van Kay, Thomas Tolsma en Nick van der Walt. partuur 9 maakte zijn rol helemaal waar. partuur 1 deed er alles aan om in de wedstrijd te komen maar Roan, Thomas en Nick waren net even een maatje te groot en konden bij 2-5 en 4-6 hun feestje gaan vieren! Nick van der Walt werd uitgeroepen tot koning van de Lanen in groep 1

Thomas Tolsma – Nick van der Walt (K) – Roan Odolphi

We zijn als comité erg blij dat we dit jaar ook weer in groep 7 hebben gekaatst met de dames 36+ De dames hebben laten zien dat er potentie is voor deze 36+ groep en hopelijk komen er bij het jubileum van volgend jaar weer een paar parturen bij in deze groep. Dit jaar stonden in de finale de parturen 4: Thea Tolsma, Romy van der Veen en Nancy Boomstra tegen partuur 7: Akke Postma, Judith Kamsma en Linda Kuipers Landskroon. Ook in deze finale werd het niet echt spannend. Judith en haar maten zochten de mogelijkheden waar het kon, maar Romy, Thea en Nancy hadden het net even beter voor elkaar. Bij 5-1 en 6-4 werd de partij in het voordeel van partuur 4 beslecht. Romy van der Veen was de koningin van groep 7!

Thea Tolsma – Romy van der Veen (K) – Nancy Boomstra

Ook in groep 4 (50-59) werd het geen gelijk opgaande strijd. partuur 7: Tonny Outhuijse, Johan Ligthart en Gerrit Herrema vonden het prachtig op de Lanen en lieten dat blijken in hun kaatsshirts! het poartuur 1. Jochum Mollema, Jan Anton Klazinga en Roland van Wier waren net even completer en kaatsten beter deze avond. halverwege de week stonden ze nog op de dood, maar gisteravond wonnen ze het met 2-5 en 2-6. Jan Anton Klazinga werd de koning in groep 4

Jochum Mollema – Jan Anton Klazinga (K) – Roland van Wier

In de korte pauze tussen de eerste en de tweede finales speelde de wodkapel weer een paar fijne sfeersongs en werd de schooljeugd die ‘s middags al gekaatst had, gehuldigd door Dylan Drent samen met Hoofdscheidsrechter Lieuwe Brandsma. De vele fotografen en filmers zochten allemaal naar het beste plekje om dit mooie gebeuren vast te leggen.

Om 20:00 was het beurt aan de volgende 4 parturen in de groepen 2 en 6. In perk 1 kaatste groep 2 en het werd het ware spektakelstuk waar we met z’n allen op hadden gehoopt. De parturen 26: Geert van der Veen, Allard Hoekstra en Lammert Stellema kruisten de degens met partuur 22: Kees van der Schoot, Michel Nesse en Daan Mulder. Beide parturen hadden al een paar sterke staaltjes laten zien door de week heen, maar nu moest het dan echt gebeuren. Geen van beide parturen kon snel uitlopen, waardoor het een gelijk opgaande strijd werd tot 5-5 aan toe. Voor elk punt werd gestreden en het was een lust voor het oog voor het publiek dat vele rijen dik stond. Het was uiteindelijk partuur 22 dat aan het langste eind trok en op de foto ging bij Hein van den Oever! Kees van der Schoot werd uitgeroepen tot de koning van de Lanen van 2023

Michel Nesse – Kees van der Schoot (K) – Daan Mulder

In perk 2 kaatste groep 6 de 60+ Dit is een groep die blijft groeien. Het is mooi om te zien dat steeds meer kaatsers tot op latere leeftijd fit blijven en het op de Lanen tegen elkaar opnemen. Deze finale was helaas eenzijdig. het ontbreken van Henk Deelstra had het partuur 9 niet goed gedaan. Henk werd gister met de ambulance afgevoerd nadat hij onwel was geworden. Hij was niet in staat om vrijdag de finale te kaatsen. Karst van der Heide, die in de vorige omloop had verloren werd bijgeloot voor hem. Siep Roukema en Simon de Groot bleken in het partuur niet bij machte om het blok van Ludwig Seerden en Jan Sipma te breken en ook Douwe Broersma sloeg netjes zijn kaatsen. Partuur 9 scoorde uiteindelijk geen enkel bordje. Ludwig Seerden, voor het eerst in groep 6 mocht voor het eerst de Henk Seerden koningsbeker in ontvangst nemen!

Jan Sipma – Ludwig Seerden (K) – Douwe Broersma

Het toetje dat rond 21:00 begon waren de finales in de groepen 3 (36-49) en 5 (Dames 11-35) In perk 1 volgens het roulatiesysteem (elk jaar schuiven de parturen door naar een volgend perk) kaatste groep 3 met de parturen 10: Michel van der Veen, Lowie Quisenaerts en Matthieu Visser tegen partuur 2 Jasper Boomsma, Jeffrey Siccama en John Mons. Aanvankelijk leek er een mooie strijd te ontstaan, maar toen partuur 2 op 4-2 kwam leek er iets te breken in de geest van partuur 10. Geroutineerd sloegen Jasper en John de opslagen richting het perk. Michel en Lowie konden er geen vat op krijgen. Ook Jeffrey was heel attent in het tussenspel. Op 5-2 en 6-4 ging partuur 2 er verdiend met de winst van door! John Mons werd de koning van de Lanen in groep 3.

Jeffrey Siccama – John Mons (K) – Jasper Boomsma

In perk 2 ook een mooie strijd tussen de dames van partuur 1. Harmke Siegersma, Monique Tulner en Sjirkje Vrieswijk tegen partuur 16. Nynke Agema, Marije Miedema en de bijgelote Geanna Faber. Partuur 1 ging flitsend van staart met de eerste twee bordjes, maar daarna nam het partuur 16 de touwtjes in handen en liepen ze al snel uit naar 2-5 maar eenvoudig ging dit zeker niet. Toch trokken Nynke, Marije en Geanna de winst over de streep en werd Geanna uitgeroepen tot de koningin van de Lanen.

Marije Miedema – Geanna Faber (K) – Nynke Agema

Er heerste een uitgelaten sfeer op de Lanen. Het was een bruisend geheel en ook bij de prijsuitreiking op het balkon van de Harmonie nog veel enthousiast publiek. Zo druk heb ik het in jaren niet gezien. Hilko Mulder en Lieuwwe Brandsma deelden alle bijprijzen, geldprijzen, kransen en koningsbekers uit en de winnaars gingen trots op de foto bij Hein. Achter de schermen werkten Douwe Kamsma, Stefan Aalders, Nancy Boomstra, Ludwig Seerden , Johannes Hinrichs, Niels Outhuijse, de comitéleden hard om alles in goede banen te leiden samen met al die andere vrijwilligers! het was weer een topweek!

De prachtige winnaarsfoto’s zijn gemaakt bij Hein van den Oever door Joachim de Ruijter!

Iedereen bedankt, die in welke hoedanigheid dan ook ene bijdrage heeft geleverd!

Tot volgend jaar bij het 75 jarig jubileum waarin we een groot kaatsfeest zullen neerzetten!

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com