75-jarig jubileum Lanenkaatsen zit er op!

Afgelopen zaterdagmiddag vonden de finales van het Lanenkaatsen plaats in de 8 groepen waarin deze editie gekaatst werd. Het deed wat onwennig aan, finales op zaterdag, maar tussen de buien door kregen we weer prachtig kaatsen te zien met het gevoel en de sfeer die we ook gewend zijn van de vrijdagavond. De overgebleven parturen gingen vol voor de winst om maar een plekje te verdienen in de eregalerij. Piet Allersma legde in de studio van Hein van den Oever alle winnaars weer vast. Het publiek stond rijen dik langs de 3 perken waar nog gespeeld werd en bestuur, keurmeesters en de andere vrijwilligers stonden nog een middag op scherp om alles weer in goede banen te leiden. Helaas kon het slotfeest op de Grote Breedeplaats niet doorgang vinden vanwege het weer.

foto: Niels Outhuijse

foto’s Piet Allersma vrijdag

foto’s Niels Outhuijse donderdag en vrijdag

Video overzicht Clemens van der Zwet

Voor aanvang van de wedstrijden hield voorzitter Hilko Mulder een prachtige toespraak over bijzonder het Lanenkaatsen voor de Harlinger gemeenschap en de weide regio is. Steeds meer kaatsers en publiek weten het Lanenkaatsen te vinden en ook de deelnemers aan de gemeentepartij genoten zichtbaar van de entourage. Burgemeester Ina Sjerps, had de hele week geoefend om met de eerste slag de finaledag te openen. met de sjerp om sloeg ze de bal het perk in richting de klassementsleiders Simon de Groot en Pollie Kwast. Hilko Mulder stond tijdens een indrukwekkend moment ook nog stil bij al die Lanenliefhebbers die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Toen de kaatsers waren voorgesteld en het Fries Volslied door de Wodkapel was vertolkt konden we beginnen aan de finales in groep 7, groep 2 en groep 5.

Groep 7 was dit jaar aan de beurt in hoofdperk 1. partuur 3. Catrien Hof, Romy van der Veen en Saskia van Smeden moesten het opnemen tegen partuur 8. Nancy Boomstra, Lydia Epema Post en Marianne Mons. De uitslag 5-2 deed vermoeden dat het heel makkelijk verliep voor het partuur van koningin Romy van der Veen, maar veel bordjes werden beslist op 6-6. De overwinning was uiteindelijk wel terecht. Voor Nestor Catrien Hof was het bijna 20 jaar geleden toen ze voor het laatst won. Nu mocht wederom de krans om.

Saskia van Smeden | Romy van der Veen (K) | Catrien Hof

verloop groep 7

In perk 2 waren in groep 2 nog 6 kaatsers overgebleven van de 100, die in 2 parturen de strijd aan gingen. het waren de Harlingers Brian Zeilmaker en Evan van Sertima, die het met Rick Minnesma opnamen tegen Allard Hoekstra, die de hele week al fantastisch stond te kaatsen samen met Jordy Miedema en Jordy Torenbeek. Laatst genoemde verraste een ieder met een bovenslag van achter uit. de bal rolde alles en iedereen voorbij over de bovenlijn, volgens een ieders plezier. Het mocht niet baten want koning Rick Minnesma, liet er in zijn eerste finale van de dag geen gras over groeien. het werd 5-2 en 6-2

Brian Zeilmaker | Rick Minnesma (K) | Evan van Sertima

verloop groep 2

In perk 3 het gevecht tussen de dames groep 11-35….en een gevecht werd het. Voor elk punt werd er gestreden en de toeschouwers stonden op de banken. aanvankelijk leek het partuur van Jelly Westra, Mariska Miedema en Hendrieke van der Schoot aan het langste eind te trekken, maar Damniek Rinia, de bijgelote Iris van der Veen en koningin Anna Ennema trokken alles uit de kast om uiteindelijk de winst te grijpen. Alles wat je van een finale tijdens het Lanenkaatsen hoopt te zien.

Daniek Rinia | Anna Ennema (K) | Iris van der Veen

verloop groep 5

Nadat alle finales van 13:30 waren geëindigd, werden de volgende klasbakken voorgesteld in de groepen 4 (50-59), 3 (36-49) en 6 (60+) In perk 1 was het de beurt voor groep 4. Van de 14 parturen waren er nog 2 over. Roland van Wier, die in de 1e omloop zowel Jan Anton Klazinga en Andre van der Woude bijgeloot zag, nam het met zijn partuur op tegen Harald Wiersma, Tjepke van der Pol en Siebe Tolsma. Voor Tjepke was het de eerste finale in een lange tijd en een oerkreet vanaf het podium verraadde dat hij erg blij was met de overwinning. zijn fans hoopten ook nog op de koningstitel maar die was uiteraard voor Siebe Tolsma, die weer heel goed kaatsen liet zien gedurende de week.Roland en Jan anton, die vorig jaar nog samen wonnen moesten dit keer genoegen nemen met de tweede plaats. 5-2 en 6-6

Tjepke van der Pol | Siebe Tolsma (K) | Harald Wiersma

verloop groep 4

Groep 3 kaatste de finale in perk 2. het beloofde een mooie strijd te gaan worden met Boudewijn Tulen, Sander Rinia en Cornelis Jensma tegen Michel van der Veen, Theun van der Molen en Keimpe Koldijk. Beide parturen hadden gedurende de week aangetoond goed te kunnen kaatsen. In de finale waren de Franekers Michel en Theun samen met Keimpe uit Oosterlittens toch de sterkste. 5-2 en 6-4 Michel van der Veen werd de koning in groep 3

Theun van der Molen | Michel van der Veen (K) | Keimpe Koldijk

verloop groep 3

Ook de oudste groep 60+ is nog steeds groeiende met 19 parturen op de lijst. Op de maandagavond wordt er veel geoefend bij de Eendracht en dat was terug te zien op de Lanen. Smaakmaker Siep Roukema, die al weer menig radslag had tentoongespreid, kaatste met Hans van der Zee, speciaal overgekomen uit Dwingeloo en jaarlijks deelnemer op de Lanen. Jan Sipma complementeerde het partuur, maar ook dit jaar was er niets te beginnen tegen Ludwig Seerden en zijn maten Frans Alberda en Henk Nesse. 5-2 en 6-6. Ludwig Seerden won voor de 9e keer de Lanen en werd voor de 8e keer tot koning uitgeroepen. Voor Ludwig was het helemaal een speciale dag want hij werd bedankt voor 25 jaar penningmeesterschap bij het Lanenkaatsen, door voorzitter Hilko Mulder.

Frans Alberda | Ludwig Seerden (K) | Henk Nesse

verloop groep 6

De laatste 2 finales stonden voor 15:30 op het programma in perk 1 en 2. Bij de jongens van 11 tot en met 16 jaar stond het partuur van Sven Odolphi, Rudmer Faber en Niek Bijma tegenover Niek Helvrich, Rafael Brander en Niec Aalders. Partuur 6 met de Harlinger ” Nieken” deed er alles aan maar het partuur met koning Rudmer Faber was simpelweg een maatje te groot. Gedurende de week wonnen ze hun partijen overtuigend en werden ze verdiend de winnaar van het Lanenkaatsen in 2024.

Niek Bijma | Rudmer Faber (K) | Sven Odolphi

verloop groep 1

Tot slot het toetje van de week. De finale in de gemeentepartij ging tussen Beetgum met Johan van der Meulen, Tjisse Steenstra en Steven Koster als vervanger voor Hans Wassenaar, die de Slachte ging lopen en Dronrijp met Rick Minnesma, die eerder de dag al een finale had gewonnen in groep 2, Mark Minnesma en Jorn Lars van Beem. Dronrijp was op stoom en pakte de meeste punten. Johan, Tjisse en Steven probeerden het wel maar vonden geen gaatje tegen het sterke partuur van Dronrijp. Rick werd voorde 2e keer tot koning uitgeroepen deze dag.

Dronrijp: Mark Minnesma | Rick Minnesma (K) | Jorn Lars van Beem

Verloop groep Gemeentepartij

De week werd afgesloten met de prijsuitreiking op het balkon. Alle prijswinnende parturen mochten op het prachtige aangeklede balkon van de Harmonie de prijzen ontvangen, waaronder de prachtige Harlinger Aardewerk Borden van 75 jaar Lanenkaatsen, eveneens mooie medailles van Seerden Sport en de vele bijprijzen beschikbaar gesteld door de Harlinger ondernemers en die uit de regio. Goed gevulde Jumbo tassen, maar Siep Roukema leek een lege tas te hebben… Bleken er toch een paar mooie kadobonnen in te zitten 😉 Tot slot kwamne de parturen op de foto bij Hein van den Oever door fotograaf Piet Allersma. De eregalerij is weer 8 foto’s rijker geworden. op naar de 74e editie van het Lanenkaatsen in 2025. Datum volgt binnenkort!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com