Willem Tienstra ontvangt Levi Pais onderscheiding!

Alhoewel er dit jaar geen Lanenkaatsen plaats vond hebben we toch gemeend de nodige aandacht te besteden. Het comité vond het passend om voor de tweede maal de Levi Pais Plaquette uit te reiken aan een persoon, die veel heeft betekent voor het Lanenkaatsen! In navolging op Simon van Dijk in 2019 is Willem Tienstra de tweede persoon, die deze plaquette in ontvangst mocht nemen, in een klein gezelschap van de naaste familie, Vereniging Oud Harlingen en een Lanenkaatsen afvaardiging. Vereniging Oud Harlingen, die deze bijzondere prijs ondersteund gezien de historische waarde heeft dit jaar wederom deze plaquette beschikbaar gesteld! De nazaten van de familie Pais konden helaas niet aanwezig zijn vanwege de maatregelen van het corona virus. Ze hopen volgend jaar wel weer ‘acte de présence’ te geven.

Willem Tienstra achter de telegraaf in 2016 (foto archief Lanenkaatsen)

De familie Pais speelde een belangrijke rol bij het ontstaan van het Lanenkaatsen. Zo valt te lezen: “Straatkaatsen wordt in ere hersteld” Dat is het opschrift van de mededeling, dat een buurtcommissie van de Kleine Breedeplaats zich hiermede gaat bemoeien. Het initiatief kwam vanuit het sigarenmagazijn ‘t Hoekje, waar de familie Van der Gaast woonde. Op de brede Lanen en Ossenmarkt werd door de jeugd altijd al veel gekaatst, dit werd al gedaan voor de eerste wereldoorlog. Aangemoedigd door de omwonenden, die dan een paar centen of iets anders beschikbaar stelden en niet gehinderd door druk verkeer, was het kaatsen daar ter plaatse een vaak voorkomend straatbeeld. De familie Pais, die een groentezaak op de Kleine Breedeplaats hadden, loofde vaak kokosnoten of pinda’s als prijsje hiervoor uit.

In de beginjaren van het Lanenkaatsen werd een koningsprijs vernoemd naar Levi Pais. In een later stadium is de prijs vervangen. Sinds twee jaar hebben we in samenspraak met Vereniging Oud Harlingen de naam van Levi Pais geherintroduceerd in de vorm van de Levi Pais Plaquette. Het comité heeft voldoende nominaties voor deze waarderingsprijs, maar vond in Willem Tienstra de juiste winnaar voor 2020. Willem, die geboren werd op de Lanen en dus al snel in aanraking kwam met het fenomeen Lanenkaatsen, begon in de ’70-er jaren als vrijwilliger bij de Lanen. Meer actief werd Willem ergens in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Via kaatsvereniging Eendracht werden er keurmeesters gezocht voor het Lanenkaatsen en natuurlijk wou Willem dat graag doen. De eerste jaren altijd met Jaap Nieuwenburg in perk 4 voor de kerk. Later met Walle de Jager in perk 3 voor de kroeg. Hij vervulde dus taken als keurmeester en later als telegrafist en achter de schermen hielp hij bij allerlei ondersteunende activiteiten. Willem trad nooit op de voorgrond, maar alles moest wijken voor het jaarlijkse kaatsfeest op de Lanen. Vakanties werden speciaal verplaatst om op de Lanen aanwezig te kunnen zijn. Als familie moest kaatsen hield Willem zich neutraal, hij genoot altijd van de Harlinger humor en de mooie kaatssfeer. Helaas heeft Willem een tijdje terug gedwongen afscheid moeten nemen van het actieve Lanenkaatsen leven, omdat hij qua gezondheid niet meer in staat was om zijn plekje achter de telegraaf in te nemen.

Het was prachtig om te zien hoe Willem in gezelschap van zijn naaste familie toch zelf de prijs in ontvangst kon nemen uit handen van voorzitter Hilko Mulder. Daarnaast is er een permanent aandenken in de vorm van een infobord geplaatst op de Lanen nabij de studio van het Lanenkaatsen. Op het bord een tafereel van het winkeltje van de familie Pais van voor de oorlog met daaronder een korte omschrijving. Ieder jaar wordt de winnaar bij gegraveerd in het bord.

Zo konden we het Lanenkaatsen in 2020 toch nog een beetje kleur geven met de uitreiking van deze plaquette en de vele aandacht in de media.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com