Aanmeldingen

Als het allemaal door kan gaan verwachten we de inschrijving van het Lanenkaatsen voor het weekend van 10, 11 en 12 september begin augustus te openen. Volg het nieuws op onze site voor meer info.

Deelnemers 2019

Zoeken:
Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Baukje Cornelisse Arum 5 mailing
Jurgen Hallink Wijnaldum 3 familie
henk wedzinga sexbierum 4 mailing
Willem de Graaf Harlingen 6 mailing
Oniek Huizinga Menaldum 1 familie
Oepie Amels Harlingen 6 mailing
Broer de Jong Sneek 3 Facebook
Anneke Haarsma Harlingen 7 Facebook
Linda Kuipers-Landskroon Arum 7 Facebook
Piebe Hoekstra Harlingen 4 website
Samantha Brussaard stiens 5 Facebook
Marije Kooistra Harlingen 7 familie
Ant Postma-Wiersma Ingelum 7 Facebook
Amarins van Althuis Arum 5 familie
Anne Wind Pingjum 2 mailing
Hobbe Kooistra 8861AB Harlingen 6 krant
Rixt Fokkema Harlingen 5 website
Johannes Wolbers Easterbierrum 6 familie
Henri Van der Veen Harlingen 4 krant
Judith Brandsma Sexbierum 7 familie
bianca leistra tzummarum 7 familie
marco lautenbach Herbaijum 3 website
Gaby Vos Leeuwarden 7 familie
Patrick Scheepstra Franeker 2 Facebook
Hylke Talsma Achlum 1 mailing
Regina Homminga Harlingen 7 krant
Henk Draaisma Harlingen 6 krant
Mirthe Yntema Achlum 5 familie
Ilse Yntema Achlum 5 familie
Gerrit van der Wal Harlingen 6 website
Jan Toering HARLINGEN 3 familie
Jouke van Keulen Harlingen 6 familie
Rients Toering Harlingen 6 krant
Djurre Seerden franeker 2 familie
Gerrit Van der Eems Harlingen 4 mailing
Tjitse-Ben Hodkstra Harlingen 2 familie
Tsjerk De Groot Wânswert 6 mailing
Henk Vonk Franeker 2 familie
Hessel Oswald Harlingen 1 familie
Dennis Vlieger Harlingen 3 familie
Geert Zeilmaker Harlingen 4 familie
Rik Vlieger Harlingen 6 familie
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com