Aanmeldingen

Sta je nog niet op de lijst en heb je geen bevestigingsmail ontvangen? informeer dan voor zaterdag 17:00 via info@lanenkaatsen.nl Bekijk de aanmeldingen voor het Lanenkaatsen 2019. De aanmeldingen, die bij Kamsma zijn gedaan worden later verwerkt.

Zoek:
Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Baukje Cornelisse Arum 5 mailing
Jurgen Hallink Wijnaldum 3 familie
henk wedzinga sexbierum 4 mailing
Willem de Graaf Harlingen 6 mailing
Oniek Huizinga Menaldum 1 familie
Oepie Amels Harlingen 6 mailing
Broer de Jong Sneek 3 Facebook
Anneke Haarsma Harlingen 7 Facebook
Linda Kuipers-Landskroon Arum 7 Facebook
Piebe Hoekstra Harlingen 4 website
Samantha Brussaard stiens 5 Facebook
Marije Kooistra Harlingen 7 familie
Ant Postma-Wiersma Ingelum 7 Facebook
Amarins van Althuis Arum 5 familie
Anne Wind Pingjum 2 mailing
Hobbe Kooistra 8861AB Harlingen 6 krant
Rixt Fokkema Harlingen 5 website
Johannes Wolbers Easterbierrum 6 familie
Henri Van der Veen Harlingen 4 krant
Judith Brandsma Sexbierum 7 familie
bianca leistra tzummarum 7 familie
marco lautenbach Herbaijum 3 website
Gaby Vos Leeuwarden 7 familie
Patrick Scheepstra Franeker 2 Facebook
Hylke Talsma Achlum 1 mailing
Regina Homminga Harlingen 7 krant
Henk Draaisma Harlingen 6 krant
Mirthe Yntema Achlum 5 familie
Ilse Yntema Achlum 5 familie
Gerrit van der Wal Harlingen 6 website
Jan Toering HARLINGEN 3 familie
Jouke van Keulen Harlingen 6 familie
Rients Toering Harlingen 6 krant
Djurre Seerden franeker 2 familie
Gerrit Van der Eems Harlingen 4 mailing
Tjitse-Ben Hodkstra Harlingen 2 familie
Tsjerk De Groot Wânswert 6 mailing
Henk Vonk Franeker 2 familie
Hessel Oswald Harlingen 1 familie
Dennis Vlieger Harlingen 3 familie
Geert Zeilmaker Harlingen 4 familie
Rik Vlieger Harlingen 6 familie
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com