Aanmeldingen

Als het allemaal door kan gaan verwachten we de inschrijving van het Lanenkaatsen voor het weekend van 10, 11 en 12 september begin augustus te openen. Volg het nieuws op onze site voor meer info.

Deelnemers 2019

Zoeken:
Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Yke Rodenhuis Franeker 6 krant
Jesse Smit Harlingen 1 familie
Lydia Epema-post Arum 7 website
Jan Toering Harlingen 6 familie
Eddy Sjollema Harlingen 6 website
Jan Jelle Jongsma Damwâld 3 Facebook
Jorrit Tolsma Arum 2 website
Olga Laagland Harlingen 7 Facebook
Johan van IJs Arum 4 krant
Johan Hettema Tzum 3 Facebook
Nina Helvrich Harlingen 5 mailing
Lars Helvrich Harlingen 1 mailing
Manon Kamminga Achlum 5 mailing
Sabine Kamminga Leeuwarden 5 mailing
judith Bosch Arum 5 familie
Inez Bosch Arum 5 familie
jan de Vlas franeker 6 mailing
Jan van der Meulen Franeker 4 website
Remco Duursma Harlingen 2 familie
Pier Zaagemans Harlingen 2 website
Elmer Bijma Arum 3 website
Frans de Vreeze Witmarsum 6 mailing
Steven Nesse harlingen 2 mailing
Cor Boonstra Harlingen 2 familie
Jan Hoekstra Leeuwarden 6 Facebook
Sem Zijlstra Harlingen 1 website
Bauke Postma Sexbierum 3 familie
Johan Janssen Harlingen 3 familie
Robert Rinia ARUM 3 mailing
Stian Rinia ARUM 1 mailing
MJ Monsma Groningen 3 mailing
Jitze De Jong Wijnaldum 2 mailing
Jildert Wijbenga Arum 1 website
Durk Ennema Sexbierum 2 mailing
Jan Anton Klazinga Franeker 4 website
jan rutten harlingen 6 familie
Afina Schrik harlingen 7 familie
lieuwe visser Franeker 6 website
Johannes Hinrichs Harlingen 6 mailing
Jelle pieter Van der Walt Tzummarum 2 familie
Romy Postma Winsum 5 Facebook
Simon de Groot Midlum 6 mailing
Lizzy Ligthart Harlingen 5 familie
Wytse Zaagemans Harlingen 4 familie
Jarco Kingma Harlingen 2 familie
Albert Nieuwenburg Sexbierum 3 familie
Dennis Henskes Harlingen 3 krant
Hendrikus Hoekstra Harlingen 4 krant
Teake Koster Harlingen 6 krant
Piet van der Ploeg st. Jacobiparochie 6 krant
Jaap Nieuwenburg Harlingen 6 familie
Geanna Faber Arum 5 mailing
Sil Van der Van der geest Wijnaldum 1 Facebook
Mathijs Buma Arum 1 mailing
Erica Kramer Franeker 5 mailing
Menno Johnson Kimswerd 1 website
Jelmer Van der Meer Tzummarum 2 website
Kevin Jaarsma Arum 2 website
Remco Dijkstra Berltsum 2 website
Sander Zeilmaker Harlingen 2 Facebook
Willie Van der Veen Witmarsum 5 familie
Mark Okkema Witmarsum 1 familie
Dirk-Henk Kuipers Arum 2 familie
Jelleke de Bruin Tzummarum 7 website
Steven de Bruin Franeker 2 website
Leo Reawaruw Leeuwarden 4 mailing
Gerrit Herrema Franeker 3 Facebook
Douwe Broersma Midlum 6 mailing
Patrick Sjollema Franeker 2 Facebook
Sierdjan Steigenga Exmorra 2 familie
Bennie Zeilmaker Harlingen 4 krant
Doutzen Bijlsma Harlingen 5 krant
Piet Stellingwerf Harlingen 6
Klaas Kloosterman Harlingen 6 familie
Jetze Nagel Makkum 6 familie
Adriaan Aalders Harlingen 3 krant
Arjen Staphorsius Dronten 2 familie
Niec Aalders Harlingen 1 familie
Minke Jansen SEXBIERUM 7 Facebook
Chris Alkema Franeker 2 mailing
Ate Peeringa Winaam 1 familie
Hielke Jager Harlingen 6 krant
Deveny van der Kooi Harlingen 5 krant
Bote Brandsma Midlum 6 familie
Jan Kwast Harlingen 6 familie
Anne Rinsma Leeuwarden 6 krant
Dirk Monsma Harlingen 6 familie
Douwe Bos Harlingen 6 Facebook
Dick Van der Galien Harlingen 4 mailing
Jolanda Fokkema Sexbierum 5 Facebook
Fokke Alkema franeker 4 mailing
Jildou Jansen Sexbierum 5 familie
Willem Zeilmaker Midlum 2 familie
Tetze Helvrich Harlingen 2 familie
Sandra Bos Harlingen 7 website
Roan Hooghiemster Wijnaldum 1 familie
Hendrik Deestra Franeker 6 mailing
Douwe Faber Pingjum 1 Facebook
Sven Kimkes Harlingen 1 familie
Tjarric Harmhuis Harlingen 3 krant
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com