Aanmeldingen

Voorlopige deelnamelijst 2023

Zoeken
Totaal aanmeldingen: 308, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Senna Jeeninga Achlum 5 website
Emma Jeeninga Harlingen 5 Kamsma
Naomi de Jong Harlingen 5 familie
Sabine Kamminga Sneek 5 Facebook
Manon Kamminga Achlum 5 familie
Sybina Kingma Vlieland 5 website
Deveny van der Kooi Harlingen 5 website
Jessica Koster Harlingen 5 website
Erica Kramer Franeker 5 website
Kaylee Kwast Harlingen 5 website
Yvette Meirink Wijnaldum 5 website
Mariska Miedema Hitzum 5 familie
Marije Miedema Hitzum 5 website
Maureen Noordhuis Leeuwarden 5 website
Dieke Van der Pol Franeker 5 website
Dymphna Post Harlingen 5 website
Sigrid Post Sexbierum 5 website
Jildou Postma Ingelum 5 mailing
Anniek Punt Wijnaldum 5 website
Lize Schakenbos Harlingen 5 familie
Maud Scheffer Sexbierum 5 website
Hendrieke van der Schoot Leeuwarden 5 website
Emma Schram Harlingen 5 Facebook
Harmke Siegersma Berltsum 5 mailing
Sanne Smeding Harlingen 5 website
Jildou Sterk Sint Annaparochie 5 website
Monique Tulner Oosterbierum 5 website
Samanta Visser Franeker 5 website
Ilonca De Vries Harlingen 5 website
Stephanie De Vries Harlingen 5 Facebook
Sjirkje Vrieswijk Achlum 5 familie
Rianne van der Walt Sexbierum 5 Facebook
Jana Ypma Harlingen 5 website
Hiske Zeinstra Leeuwarden 5 mailing
Nynke Zijlstra Harlingen 5 mailing
Frans Alberda harlingen 6 website
Douwe de Boer Sneek 6 website
Peter de Boer Hjerbeam 6 website
Lieuwe Brandsma Sexbierum 6 Kamsma
Douwe Broersma Midlum 6 website
Henk Bruinsma Harlingen 6 Kamsma
Hendrik Deelstra Franeker 6 website
Dirk Draaisma Drachten 6 mailing
Theo Draijer Tzummarum 6 website
Murk Goodijk Sexbierum 6 Kamsma
Age van der Goot Goenga 6 website
Simon de Groot Midlum 6 website
Karst Van der Heide Harlingen 6 website
Johannes Hinrichs Harlingen 6 Kamsma
Jan Hoekstra Leeuwarden 6 website
Rikus Hoekstra Harlingen 6 Kamsma
Bennie Hof Franeker 6 website
Martin Klaassen Harlingen 6 familie
Klaas Kloosterman Harlingen 6 website
Hobbe Kooistra Harlingen 6 krant
Teake Koster Harlingen 6 Kamsma
Wim Kroon Midlum 6 website
Pollie Kwast Harlingen 6 website
Peter Kwast Harlingen 6 website
Jan Kwast Harlingen 6 website
Arjen Lemstra Harlingen 6 Kamsma
Eelco Ligthart Harlingen 6 website
Jaap van Loon Harlingen 6 website
Dirk Monsma Harlingen 6 Kamsma
Henk Nesse Pingjum 6 website
Heinz Palsma Sexbierum 6 website
Y. Rodenhuis Franeker 6 Kamsma
Siep Roukema Harlingen 6 Kamsma
Ludwig Seerden Franeker 6 Kamsma
Roel Sijbesma Easterein 6 website
Kees Sikkema Dronten 6 website
Jan Sipma Franeker 6 website
Eddy sjollema Harlingen 6 website
P. Stellingwerf Harlingen 6 Kamsma
J. Toering Harlingen 6 Kamsma
Rients Toering Harlingen 6 Kamsma
Lieuwe Visser Franeker 6 website
Rick Vlieger Harlingen 6 Kamsma
Jan Volbeda Sexbierum 6 Kamsma
Klaas Wijkstra Harlingen 6 website
Johannes Wolbers Easterbierrum 6 familie
Wytse Zaagemans Harlingen 6 website
Geert Zeilmaker Harlingen 6 Kamsma
Joost Zijlstra Franeker 6 familie
Lolkje Algra Leeuwarden 7 website
Nancy Boomstra Harlingen 7 website
Paulien Broekhuizen Harlingen 7 website
Lydia Epema-post Arum 7 website
Geppy Feenstra Pietersbierum 7 mailing
Jolanda Fokkema Sexbierum 7 Facebook
Anneke Haarsma Harlingen 7 website
Ida Hartman Sexbierum 7 website
Catrien Hof Franeker 7 website
Gerda Hoitinga Tzummarum 7 website
Minke Jansen Sexbierum 7 website
Judith Kamsma Harlingen 7 Kamsma
Aukje Kuiken Herbaijum 7 Facebook
Linda Kuipers-Landskroon Arum 7 Facebook
Lisa Ligthart Harlingen 7 mailing
Wieke Miedema Hitzum 7 mailing
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com