Aanmeldingen

Voorlopige deelnamelijst 2024

Zoeken:
Totaal aanmeldingen: 352, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Klaas Kramer 9035bx dronrijp 4 website
Steven Kramer Franeker 4 website
Marco Lautenbach Herbaijum 4 website
Jochum Klaas Mollema Harlingen 4 website
Jan Norder Sexbierum 4 website
johan outhuyse harlingen 4 website
Tjepke van der Pol Harlingen 4 website
Haije Van der Pol Herbaijum 4 website
Alexander Post Sexbierum 4 website
Emiel postmus Harlingen 4 website
Eelco van der Schaaf Harlingen 4 website
Andre Toering Harlingen 4 Kamsma
Siebe Tolsma Winsum 4 mailing
Henri van der Veen Heerenveen 4 mailing
Richard Van der Veen Ried 4 website
tjipko vellinga franeker 4 website
Bram Visser Harlingen 4 Kamsma
Peter de Vries Berltsum 4 mailing
Taeke van der Walt SEXBIERUM 4 Facebook
Roland Van Wier Peins 4 mailing
Harald Wiersma Metslawier 4 website
André Van der Woude Harlingen 4 website
Broer Zaagemans Harlingen 4 website
Bennie Zeilmaker Harlingen 4 familie
Gabriëlle Akkerman Arum 5 Facebook
Marleen Bergsma Harlingen 5 website
Anna-Lotte Bijlsma Harlingen 5 Kamsma
Jente Bijlsma Gorredijk 5 Facebook
Doutzen Bijlsma Harlingen 5 familie
Meike Bode Harlingen 5 Facebook
Evy Boonstra Harlingen 5 website
Anne Brouwer Arum 5 mailing
Anna Ennema Sexbierum 5 Kamsma
Janny Epema Harlingen 5 familie
Geanna Faber Arum 5 website
Jokelien Faber Franeker 5 familie
Wyteke Feenstra Harlingen 5 Facebook
Joostina Fennema Herbaijum 5 Facebook
Rixt Fokkema Harlingen 5 website
Ilse Marije Hartman Sexbierum 5 familie
Nina Helvrich Harlingen 5 familie
Nicole Hempenius Ried 5 website
Senne Idsardi Dronrijp 5 familie
Julia IJdema Harlingen 5 Facebook
Emma Jeeninga Harlingen 5 Kamsma
Naomi De Jong Harlingen 5 website
Manon Kamminga Achlum 5 website
Sybina Kingma Vlieland 5 website
Jessica Koster Harlingen 5 website
Nathalie Koster Harlingen 5 website
Mariska Miedema Hitzum 5 familie
Nynke Nicolai Harlingen 5 website
Maureen Yrsa Noordhuis Leeuwarden 5 website
Shalina Pander Harlingen 5 website
Dieke Van der Pol Franeker 5 website
Daniek Rinia Arum 5 website
lisanne Scharringa Dronrijp 5 website
Maud Scheffer Sexbierum 5 website
Hendrieke van der Schoot Leeuwarden 5 website
Marinthe Slot Harlingen 5 familie
Sanne Smeding Harlingen 5 website
Jildou Sterk Sint-Annaparochie 5 Facebook
Sibrig Tigchelaar Wijnaldum 5 website
Miranda van der Walt Wijnaldum 5 Facebook
Iris van der Veen Franeker 5 website
Baudien Veldman Arum 5 website
Stephanie De Vries Harlingen 5 Facebook
Sjirkje Vrieswijk Achlum 5 mailing
Rianne van der Walt Sexbierum 5 Facebook
Jelly Westra Harlingen 5 website
Hiske Zeinstra Leeuwarden 5 mailing
Frans Alberda Harlingen 6 website
Peter de Boer Hjerbeam 6 website
Lieuwe Brandsma Sexbierum 6 website
Bote Brandsma Midlum 6 Kamsma
IJsbrand Brandsma Harlingen 6 website
Jochem Broekstra Harlingen 6 website
Douwe Broersma Midlum 6 website
Henk Bruinsma Harlingen 6 Kamsma
H Deelstra Franeker 6 website
Henk Draaisma Midlum 6 website
Theo Draijer Tzummarum 6 website
Murk Goodijk Sexbierum 6 Kamsma
Age Goot Goënga 6 website
Willem Griek Witmarsum 6 krant
Simon de Groot Midlum 6 website
Walter Harmens Herbayem 6 website
Karst van der Heide Harlingen 6 Kamsma
Wytze Hempenius Harlingen 6 website
Sipke Hiemstra Easterein 6 website
Johannes Hinrichs Harlingen 6 Kamsma
Piet Hoekstra Harlingen 6 website
Frans Hoekstra Harlingen 6 website
Jan Hoekstra Leeuwarden 6 website
bennie hof franeker 6 website
Daan De Jager Franeker 6 website
sicco jellema Wommels 6 website
Klaas Kloosterman Harlingen 6 Kamsma
Teake Koster Harlingen 6 Kamsma
Jan Kwast Harlingen 6 website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com