Aanmeldingen

Sta je nog niet op de lijst en heb je geen bevestigingsmail ontvangen? informeer dan voor zaterdag 17:00 via info@lanenkaatsen.nl Bekijk de aanmeldingen voor het Lanenkaatsen 2019. De aanmeldingen, die bij Kamsma zijn gedaan worden later verwerkt.

Zoek:
Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Yke Rodenhuis Franeker 6 krant
Jesse Smit Harlingen 1 familie
Lydia Epema-post Arum 7 website
Jan Toering Harlingen 6 familie
Eddy Sjollema Harlingen 6 website
Jan Jelle Jongsma Damwâld 3 Facebook
Jorrit Tolsma Arum 2 website
Olga Laagland Harlingen 7 Facebook
Johan van IJs Arum 4 krant
Johan Hettema Tzum 3 Facebook
Nina Helvrich Harlingen 5 mailing
Lars Helvrich Harlingen 1 mailing
Manon Kamminga Achlum 5 mailing
Sabine Kamminga Leeuwarden 5 mailing
judith Bosch Arum 5 familie
Inez Bosch Arum 5 familie
jan de Vlas franeker 6 mailing
Jan van der Meulen Franeker 4 website
Remco Duursma Harlingen 2 familie
Pier Zaagemans Harlingen 2 website
Elmer Bijma Arum 3 website
Frans de Vreeze Witmarsum 6 mailing
Steven Nesse harlingen 2 mailing
Cor Boonstra Harlingen 2 familie
Jan Hoekstra Leeuwarden 6 Facebook
Sem Zijlstra Harlingen 1 website
Bauke Postma Sexbierum 3 familie
Johan Janssen Harlingen 3 familie
Robert Rinia ARUM 3 mailing
Stian Rinia ARUM 1 mailing
MJ Monsma Groningen 3 mailing
Jitze De Jong Wijnaldum 2 mailing
Jildert Wijbenga Arum 1 website
Durk Ennema Sexbierum 2 mailing
Jan Anton Klazinga Franeker 4 website
jan rutten harlingen 6 familie
Afina Schrik harlingen 7 familie
lieuwe visser Franeker 6 website
Johannes Hinrichs Harlingen 6 mailing
Jelle pieter Van der Walt Tzummarum 2 familie
Romy Postma Winsum 5 Facebook
Simon de Groot Midlum 6 mailing
Lizzy Ligthart Harlingen 5 familie
Wytse Zaagemans Harlingen 4 familie
Jarco Kingma Harlingen 2 familie
Albert Nieuwenburg Sexbierum 3 familie
Dennis Henskes Harlingen 3 krant
Hendrikus Hoekstra Harlingen 4 krant
Teake Koster Harlingen 6 krant
Piet van der Ploeg st. Jacobiparochie 6 krant
Jaap Nieuwenburg Harlingen 6 familie
Geanna Faber Arum 5 mailing
Sil Van der Van der geest Wijnaldum 1 Facebook
Mathijs Buma Arum 1 mailing
Erica Kramer Franeker 5 mailing
Menno Johnson Kimswerd 1 website
Jelmer Van der Meer Tzummarum 2 website
Kevin Jaarsma Arum 2 website
Remco Dijkstra Berltsum 2 website
Sander Zeilmaker Harlingen 2 Facebook
Willie Van der Veen Witmarsum 5 familie
Mark Okkema Witmarsum 1 familie
Dirk-Henk Kuipers Arum 2 familie
Jelleke de Bruin Tzummarum 7 website
Steven de Bruin Franeker 2 website
Leo Reawaruw Leeuwarden 4 mailing
Gerrit Herrema Franeker 3 Facebook
Douwe Broersma Midlum 6 mailing
Patrick Sjollema Franeker 2 Facebook
Sierdjan Steigenga Exmorra 2 familie
Bennie Zeilmaker Harlingen 4 krant
Doutzen Bijlsma Harlingen 5 krant
Piet Stellingwerf Harlingen 6
Klaas Kloosterman Harlingen 6 familie
Jetze Nagel Makkum 6 familie
Adriaan Aalders Harlingen 3 krant
Arjen Staphorsius Dronten 2 familie
Niec Aalders Harlingen 1 familie
Minke Jansen SEXBIERUM 7 Facebook
Chris Alkema Franeker 2 mailing
Ate Peeringa Winaam 1 familie
Hielke Jager Harlingen 6 krant
Deveny van der Kooi Harlingen 5 krant
Bote Brandsma Midlum 6 familie
Jan Kwast Harlingen 6 familie
Anne Rinsma Leeuwarden 6 krant
Dirk Monsma Harlingen 6 familie
Douwe Bos Harlingen 6 Facebook
Dick Van der Galien Harlingen 4 mailing
Jolanda Fokkema Sexbierum 5 Facebook
Fokke Alkema franeker 4 mailing
Jildou Jansen Sexbierum 5 familie
Willem Zeilmaker Midlum 2 familie
Tetze Helvrich Harlingen 2 familie
Sandra Bos Harlingen 7 website
Roan Hooghiemster Wijnaldum 1 familie
Hendrik Deestra Franeker 6 mailing
Douwe Faber Pingjum 1 Facebook
Sven Kimkes Harlingen 1 familie
Tjarric Harmhuis Harlingen 3 krant
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com