Aanmeldingen

Voorlopige deelnamelijst 2023

Zoeken
Totaal aanmeldingen: 308, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Pieter Van der Schoot Harlingen 2 website
Kees van der Schoot Zurich 2 website
Djurre Seerden Dronryp 2 website
Evan van Sertima Harlingen 2 website
Patrick Sjollema Franeker 2 website
Arjen Staphorsius Dronten 2 website
Lammert Stellema Dronryp 2 website
Arne Tigchelaar Midlum 2 website
Jorrit Tolsma Arum 2 website
Geert van der Veen Dronryp 2 website
Sven Vlietstra kuiken Harlingen 2 familie
Thijs Thijs Vrij Franeker 2 mailing
Jelle pieter Van der Walt Sexbierum 2 Facebook
Rene van der Walt Sexbierum 2 Facebook
Wiebe Van Wier Peins 2 mailing
Jildert Wijbenga Arum 2 website
Dennis Wijnjeterp Harlingen 2 website
Anne Wind Pingjum 2 website
Redmer Zaagemans Witmarsum 2 website
Brian Zeilmaker Harlingen 2 website
Tymo Zijlstra Harlingen 2 website
Cornelis Zijlstra Franeker 2 website
Sibrand Zondervan Marsum 2 website
Adriaan Aalders Harlingen 3 Kamsma
Bas van der Baan Harlingen 3 website
Erik De Boer Harlingen 3 Facebook
Johannes Boersma Winsum 3 website
Jasper Boomsma Sint Annaparochie 3 Facebook
Michael Van Coevorden Witmarsum 3 website
Mohammad Daher Harlingen 3 Facebook
Tjarrie Hamhuis Harlingen 3 Kamsma
Dennis Henskes Harlingen 3 Kamsma
Marten Hiemstra Menaam 3 website
Gerard Hoekstra Herbaijum 3 mailing
Douwe Kamsma Harlingen 3 Kamsma
Johan Kwast Harlingen 3 Facebook
Siep van der Meulen Franeker 3 website
Theun Van der Molen Franeker 3 website
John Mons Sexbierum 3 website
Marcel Monsma Groningen 3 website
Hilko Mulder HARLINGEN 3 familie
Elmer Nadema Arum 3 Facebook
Niels Outhuijse Harlingen 3 website
Michel van der Ploeg Harlingen 3 website
Emiel Postmus Harlingen 3 website
Lowie Quisenaerts Harlingen 3 website
Sander Rinia Makkum Fr 3 mailing
Robert Rinia Arum 3 mailing
Gooitzen Scheffer Sexbierum 3 website
Jeffrey Siccama Harlingen 3 Kamsma
René Sijbesma Harlingen 3 website
Jacob Tijmersma Dronrijp 3 website
Boudewijn Tulen Harlingen 3 website
Michel Van der Veen Franeker 3 Facebook
Matthieu Visser Harlingen 3 website
Willem Zeilmaker Midlum 3 familie
Pieter Alberda Midlum 4 mailing
Fokke Alkema Franeker 4 website
Harm Jan de Boer Spannum 4 website
Sije Broersma Sexbierum 4 familie
Andries Cuperus Harlingen 4 website
Andre Dijkstra Witmarsum 4 website
Gelt Donga Hallum 4 website
Luut de Haan Harlingen 4 Kamsma
Peter Helvrich Beverwijk 4 website
Wytse Hempenius FRANEKER 4 website
Gerrit Herrema Franeker 4 mailing
Jan Anton Klazinga Franeker 4 website
Anne-Pieter Kooistra Franeker 4 mailing
Marco Lautenbach Herbaijum 4 website
Johan Ligthart Harlingen 4 mailing
Willem Rienk Miedema Hitzum 4 mailing
Jochum Mollema Harlingen 4 website
Tonny Outhuijse Harlingen 4 website
Johan Outhuijse Harlingen 4 Facebook
Jacob van der Pol Harlingen 4 website
Alexander Post Sexbierum 4 Facebook
Jan Toering HARLINGEN 4 website
André Toering Harlingen 4 Kamsma
Siebe Tolsma Winsum 4 mailing
Henri van der Veen Heerenveen 4 website
Richard Van der Veen Ried 4 website
Tjipko Vellinga franeker 4 website
Taeke van der Walt Sexbierum 4 Facebook
Roland Van Wier Peins 4 mailing
Harald Wiersma Metslawier 4 Twitter
Broer Jan Zaagemans Harlingen 4 website
Bennie Zeilmaker Harlingen 4 familie
Nynke Agema Harlingen 5 website
Jente Bijlsma Harlingen 5 website
Welmoed Boonstra Arum 5 familie
Anne Brouwer Arum 5 Facebook
Sigrid Dijkstra Bitgummole 5 Facebook
Dianne Draaisma Arum 5 website
Geanna Faber Arum 5 website
Bente Sytske Hameter harlingen 5 website
Sanne Hartman Sexbierum 5 website
Nina Helvrich Harlingen 5 mailing
Nicole Hempenius Ried 5 Facebook
Iris Hooghiemster Minnertsga 5 website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com