Aanmeldingen

Sta je nog niet op de lijst en heb je geen bevestigingsmail ontvangen? informeer dan voor zaterdag 17:00 via info@lanenkaatsen.nl Bekijk de aanmeldingen voor het Lanenkaatsen 2019. De aanmeldingen, die bij Kamsma zijn gedaan worden later verwerkt.

Zoek:
Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Siep Roukema Harlingen 4 Facebook
J Breimer Harlingen 2 website
Marcel Amels Harlingen 2 mailing
Jan-Tymen Eisma Franeker 1 mailing
marten bergsma Minnertsga 2 Facebook
Johny bergsma Minnertsga 4 website
Pollie Kwast Harlingen 6 website
Erik De Groot Franeker 2 Facebook
Pieter Den Breejen Arum 1 familie
Michiel De Jong Witmarsum 3 familie
Petra Brouwer Arum 5 familie
Anne Brouwer Arum 5 familie
Gerard Hoekstra Herbaijum 3 Facebook
Germ Epema Arum 1 mailing
Justin Van dijk Arum 2 Facebook
Douwe De Boer Sneek 4 website
Hendrik Brandsma Pingjum 2 mailing
Lammert Wybren Stellema Harlingen 2 familie
Broer Jan Zaagemans Harlingen 4 website
Redmer Zaagemans Witmarsum 2 website
Ronin Nauta HARLINGEN 1 mailing
Sigrid Post Sexbierum 5 mailing
Alexander Post Sexbierum 3 mailing
Michael Van Coevorden Witmarsum 3 mailing
Theun Van der Molen Franeker 3 radio
Wouter J Mulder Spannum 1 mailing
peter kwast harlingen 4 mailing
piet de groot midlum 6 website
Marianne Bierema Sexbierum 5 website
Chris Outhuijse Franeker 2 Facebook
Hendrieke van der Schoot Groningen 5 Facebook
john mons sexbierum 3 Facebook
Boudewijn Tulen Harlingen 2 Facebook
Marije Breimer Harlingen 5 familie
Laurens Looijenga Franeker 2 Facebook
Youri de Groot Menaam 2 Facebook
Sara Woltman Franeker 5 mailing
Lieuwe Brandsma Sexbierum 6 mailing
Marten Jansen Sexbierum 1 website
Johan Outhuyse Harlingen 3 familie
Anne-Pieter Kooistra Franeker 4 mailing
Romy van der Veen Sexbierum 7 Facebook
Jansjouke Weewer Beetgummollen 2 familie
Peter A. de Boer Hjerbeam 6 mailing
Hilko Mulder Harlingen 3 familie
Jesse Mulder Harlingen 2 familie
Daan Mulder Harlingen 1 familie
Marieke Mulder Harlingen 5 familie
Elmer Feenstra Franeker 1 familie
Lennard Feenstra Franeker 2 familie
Martin Van der Vijver Sneek 4 website
Fabian Noordhuis Bolsward 2 familie
Maureen Noordhuis Bolsward 5 familie
Roland Van Wier Peins 3 mailing
Joost Zijlstra Franeker 4 familie
Justin De Jong Harlingen 1 mailing
Age van der Goot GOENGA 6 website
Marije Miedema Groningen 5 familie
Willem Rienk Miedema Hitzum 4 familie
Wieke Miedema Hitzum 7 familie
Djûke Miedema Hitzum 5 familie
Willem Miedema Hitzum 2 familie
Ida Hartman Sexbierumj 7 Facebook
Ilse Marije Hartman Sexbierum 5 Facebook
Johan Kwast Harlingen 2 Facebook
Remco Post Sexbierum 1 Facebook
Pieter Bergsma Giekerk 6
Dylan Drent Harlingen 2
Eric Cuperus Wijnaldum 1
Ype van der Veen Harlingen 1
Sil Kuperus Harlingen 1
Arjen Lemstra Harlingen 4
Jan Volbeda Sexbierum 6
Gerrit van der Ploeg Harlingen 6
Boudie Bierma Kimswerd 7 website
Michel Nesse Sibrandabuorren 2 Facebook
Jochum Mollema Sexbierum 4 familie
Tjalling Feenstra Herbaijum 2 mailing
Tymo Zijlstra Harlingen 2 mailing
Brent Boschma Harlingen 1 familie
Dennis Wijnjeterp Harlingen 2 familie
Bauke-Jan Feenstra Wons 2 familie
Agnes Engelsma Groningen 5 mailing
Wesley Schaap Harlingen 2 familie
Bartele Boersma Harlingen 2 website
Niels Heeres Franeker 3 website
Richard Van der Veen Ried 3 mailing
Mark Reitsma Tzummarum 1 familie
Jan Sipma Franeker 4 mailing
Ludwig Seerden Franeker 4 website
Kevin Hoekstra Harlingen 2 familie
Matthieu Visser Harlingen 3 mailing
Nick Leistra Tzummarum 2 Facebook
Taeke van der Walt Sexbierum 4 mailing
Nick van der Walt Sexbierum 1 mailing
Rene van der Walt Sexbierum 1 mailing
Jelco Boschma Harlingen 3 familie
Lowie Quisenaerts Harlingen 2 familie
Gerrit Schrik Harlingen 4 familie
Frans Alberda Harlingen 6 familie
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com