Aanmeldingen

Als het allemaal door kan gaan verwachten we de inschrijving van het Lanenkaatsen voor het weekend van 10, 11 en 12 september begin augustus te openen. Volg het nieuws op onze site voor meer info.

Deelnemers 2019

Zoeken:
Totaal aanmeldingen: 342, getoond 100 per pagina
VoornaamTussenvoegselAchternaamWoonplaatsGroepBron
Siep Roukema Harlingen 4 Facebook
J Breimer Harlingen 2 website
Marcel Amels Harlingen 2 mailing
Jan-Tymen Eisma Franeker 1 mailing
marten bergsma Minnertsga 2 Facebook
Johny bergsma Minnertsga 4 website
Pollie Kwast Harlingen 6 website
Erik De Groot Franeker 2 Facebook
Pieter Den Breejen Arum 1 familie
Michiel De Jong Witmarsum 3 familie
Petra Brouwer Arum 5 familie
Anne Brouwer Arum 5 familie
Gerard Hoekstra Herbaijum 3 Facebook
Germ Epema Arum 1 mailing
Justin Van dijk Arum 2 Facebook
Douwe De Boer Sneek 4 website
Hendrik Brandsma Pingjum 2 mailing
Lammert Wybren Stellema Harlingen 2 familie
Broer Jan Zaagemans Harlingen 4 website
Redmer Zaagemans Witmarsum 2 website
Ronin Nauta HARLINGEN 1 mailing
Sigrid Post Sexbierum 5 mailing
Alexander Post Sexbierum 3 mailing
Michael Van Coevorden Witmarsum 3 mailing
Theun Van der Molen Franeker 3 radio
Wouter J Mulder Spannum 1 mailing
peter kwast harlingen 4 mailing
piet de groot midlum 6 website
Marianne Bierema Sexbierum 5 website
Chris Outhuijse Franeker 2 Facebook
Hendrieke van der Schoot Groningen 5 Facebook
john mons sexbierum 3 Facebook
Boudewijn Tulen Harlingen 2 Facebook
Marije Breimer Harlingen 5 familie
Laurens Looijenga Franeker 2 Facebook
Youri de Groot Menaam 2 Facebook
Sara Woltman Franeker 5 mailing
Lieuwe Brandsma Sexbierum 6 mailing
Marten Jansen Sexbierum 1 website
Johan Outhuyse Harlingen 3 familie
Anne-Pieter Kooistra Franeker 4 mailing
Romy van der Veen Sexbierum 7 Facebook
Jansjouke Weewer Beetgummollen 2 familie
Peter A. de Boer Hjerbeam 6 mailing
Hilko Mulder Harlingen 3 familie
Jesse Mulder Harlingen 2 familie
Daan Mulder Harlingen 1 familie
Marieke Mulder Harlingen 5 familie
Elmer Feenstra Franeker 1 familie
Lennard Feenstra Franeker 2 familie
Martin Van der Vijver Sneek 4 website
Fabian Noordhuis Bolsward 2 familie
Maureen Noordhuis Bolsward 5 familie
Roland Van Wier Peins 3 mailing
Joost Zijlstra Franeker 4 familie
Justin De Jong Harlingen 1 mailing
Age van der Goot GOENGA 6 website
Marije Miedema Groningen 5 familie
Willem Rienk Miedema Hitzum 4 familie
Wieke Miedema Hitzum 7 familie
Djûke Miedema Hitzum 5 familie
Willem Miedema Hitzum 2 familie
Ida Hartman Sexbierumj 7 Facebook
Ilse Marije Hartman Sexbierum 5 Facebook
Johan Kwast Harlingen 2 Facebook
Remco Post Sexbierum 1 Facebook
Pieter Bergsma Giekerk 6
Dylan Drent Harlingen 2
Eric Cuperus Wijnaldum 1
Ype van der Veen Harlingen 1
Sil Kuperus Harlingen 1
Arjen Lemstra Harlingen 4
Jan Volbeda Sexbierum 6
Gerrit van der Ploeg Harlingen 6
Boudie Bierma Kimswerd 7 website
Michel Nesse Sibrandabuorren 2 Facebook
Jochum Mollema Sexbierum 4 familie
Tjalling Feenstra Herbaijum 2 mailing
Tymo Zijlstra Harlingen 2 mailing
Brent Boschma Harlingen 1 familie
Dennis Wijnjeterp Harlingen 2 familie
Bauke-Jan Feenstra Wons 2 familie
Agnes Engelsma Groningen 5 mailing
Wesley Schaap Harlingen 2 familie
Bartele Boersma Harlingen 2 website
Niels Heeres Franeker 3 website
Richard Van der Veen Ried 3 mailing
Mark Reitsma Tzummarum 1 familie
Jan Sipma Franeker 4 mailing
Ludwig Seerden Franeker 4 website
Kevin Hoekstra Harlingen 2 familie
Matthieu Visser Harlingen 3 mailing
Nick Leistra Tzummarum 2 Facebook
Taeke van der Walt Sexbierum 4 mailing
Nick van der Walt Sexbierum 1 mailing
Rene van der Walt Sexbierum 1 mailing
Jelco Boschma Harlingen 3 familie
Lowie Quisenaerts Harlingen 2 familie
Gerrit Schrik Harlingen 4 familie
Frans Alberda Harlingen 6 familie
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com