Kaatsers alfabetisch

Kaatsers zijn op verschillende manieren te kenmerken. Op de Lanen komen alle types samen: talenten, komieken, koningen, oud kaatsers, doorsnee kaaters en ga zo maar door.

Er zijn bekende kaatsfamilies, die vele generaties lang al deelnemers en winnaars leveren aan het Lanenkaatsen. de Kwasten, de Zeilmakers, de Brandsma’s, de van Dijken, Dijkstra’s, de Groten, Outhuijses, van der Heides, Helvrichs, Hoekstra’s, Ligtharts, Nagels, Nieuwenburgen, van der Ploegen en Pollen, Postma’s, Quisenaerts, Seerdens, Zuiderhofs en noem maar op.

Uiteraard komt het gros van de deelnemers over de jaren uit Harlingen, maar ook de buurtgemeenten Franeker, Midlum, Kimswerd, Arum, Sexbierum, Tzummarum, Pingjum, enz. zijn nog steeds goed vertegenwoordigd.

Van elke deelnemer aan het Lanenkaatsen vanaf 1981 is een pagina beschikbaar met deelnames en resultaten. Er is een alfabetische lijst beschikbaar op achternaam. Je kunt op de eerste letter van je achternaam klikken om bij de juiste lijst te komen. Van de laatste jaren moeten nog enkele gegevens toegevoegd worden.

A………………….. H………………….. O………………….. U…………………..
Aalders, Adema, Agema, Alberda, Algra, Alkema, Amels, van Andel, Anema, Attema, Aukema en meer… de Haan, Haarsma, Halbesma, van Heemskerk, Heeres, Heeringa, van der Heide, Held, Helfrich, Helvrich, Hempenius, Herrema, Hesselius, Hiemstra, Hinrichs, Hobma, Hoeben, van der Hoek, Hoekstra, ten Hoeve, Hof, Hoffman, Hofstede, Homminga, Hondema, Hoogeveen, Hooghiemstra, Hoogstra, Huizinga, van Hurck en meer… Odolphi, Okkinga, Olivier, van Oordt, Oosterbaan, Oostinga, Osinga, Oudendag, Outhuijse, Overzet, Oving en meer… Uythof
B………………….. I…………………… P…………………… V…………………..
Baarda, Bakker, Bambach, Bastemeyer, Beimers, van der Berg, Bergsma, Beuker, Bierma, Bijdeweg, Bijlsma, Bleeker, de Boer, Boersma, Bokma, Boomstra, Boonstra, Boorsma, Bootsma, Bos, Bos(ch)ma, Bouma, Bouwhuis, Brander, Brandsma, den Breejen, Breidenbach, Breimer, Broekhuizen, Broekstra, Broersma, Brouwer, de Bruin, Bruinsma, Brunia, Brussaard, Buikhuizen, Bultje, Busman en meer… IJpelaar, van IJs, IJsbrandy en meer… Palsma, Pander, Pascal, Pijpker, van der Plaats, Plas, van der Ploeg, van der Pol, Politiek, Pollema, Pols, Posseth, Post, Posthuma, Postma, Postmus, Pranger, Prins, Punter en meer… van der Vaart, van der Veen, van der Veer, Veldman, Vellinga, Veltman, van Velzen, Visser, de Vlas, Vlieger, Vlietstra, Volbeda, de Vries, Vrouwenvelder en meer…
C………………….. J…………………… Q………………….. W………………….
van Coevorden, Copini, Cornel, Cousijn, Cuipers, Cuperus, Cupido en meer… Jaarsma, de Jager, Jansen, Janssen, Jellema, Jilderts, de Jong, Jongsma, Jonkman, Jorna, Jorritsma, Jukema en meer… Quisenaerts van der Wal, Wassenaar, Waterlander, van der Weerd, Weever, Weewer, van der Weide, van der Werf, Westra, Wever, Wielinga, van Wier, Wierda, van Wieren, Wiersma, Wijbenga, Wijnjeterp, Wind, de Wit, Wolberts, van der Woude, Woustra en meer…
D………………….. K…………………… R………………….. X……………………
Damsma, Deelstra, van Dijk, Dijkstra, Draaisma, Drent, van Duin, Duizendstra en meer… Kamminga, Kamsma, Keizer, van Keulen, Kingma, Klijnsma, Kloosterman, Kloostra, Knier, Knol, Kok, Koning, van der Kooi, Kooistra, Koopmans, Koornstra, Koster, Kracht, Kramer, Krol, Kroon, Kuiken, Kuipers, Kuperus, Kwast en meer… Reinsma, Rekker, Reuvers, Riem, Rijpstra, Rodenhuis, Roersma, Roos, Roosenburg, Roukema, de Ruiter, Rusticus, Rutten, Rypma
E………………….. L…………………… S…………………… Y……………………
van der Eems, Elgersma, Elzinga, Engbrenghof, Erents, van Esveld en meer… Lafeber, Lautenbach, Leeuwen, Leistra, Lemstra, Leinge, Ligthart, Looijenga en meer… Sannes, Santema, van der Schaaf, Schaafsma, Scheepstra, Scheffer, Schikker, van der Schoot, Schram, Schrik, Schuil, Seepma, Seerden, Sijbesma, Sinnema, Sipma, Sjollema, van der Sluis, Smeding(a), Smits, Soolsma, Spoelstra, Sprik, Stam, Stellingwerf, Sytsma en meer… Ykema, Ypenga
F………………….. M………………….. T…………………… Z…………………….
Faber, Feenstra, Ferwerda, Former, Fortuin en meer… Malda, Markenstein, van der Meer, van der Meij, Meijer, Mensonides, Mesken, Metz, van der Meulen, van der Mey, Miedema, Minnesma, van der Molen, Monfils, Mons, Monsma, Mulder, Munniksma en meer… Takema, Talhout, Talsma, Teerling, Teitsma, Terpstra, Tempel, Tichelaar, Tiedema, Tienstra, Tigchelaar, Timmermans, Toering, Tolsma, van der Tuin en meer… Zaagemans, van der Zee, Zegel, Zeilmaker, Zeinstra, Zijlstra, Zondervan, Zuiderhof en meer…
G………………….. N…………………..
van der Gaast, Galema, van der Galien, van der Geest, Gillebaard, Glasema, Gongrijp, Goodijk, de Graaf, Griek, Grobbe, Groenendijk, de Groot, Guertin en meer… Nadema, Nagel, Nauta, Nesse, Nicolai, Nielsen, Nieuwenburg, Nieuwenhuis, Nijkamp, Noordenbos, Norder, Nota en meer…

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com