ACTUEEL » LOTING 2024  » GROEP 2 (17-35)
1e Omloop
1.
Pier Zaagemans Amsterdam
 
Lennard Feenstra Franeker
 
Anwar Boulachyani Harlingen
-
2.
Keimpe Dantuma Oenkerk
 
Cor Boonstra Harlingen
 
Jildert Wijbenga Arum
5-4
6-2
3.
Nick Leistra Harlingen
 
Jordy De Haan Harlingen
 
Daan Mulder Harlingen
-
4.
Willem Miedema Achlum
 
Pascal van der Zee Harlingen
 
Wesley Schaap Harlingen
5-3
6-0
5.
Jildert Wijbenga Arum
 
Roan Hooghiemster Wijnaldum
 
Chris Outhuijse Franeker
-
6.
Jan Hof Franeker
 
Rene van der Walt Sexbierum
 
Tiemo Postma Harlingen
3-5
6-6
7.
Stef Arends Harlingen
 
Dean Jaspers Harlingen
 
Willem Miedema Achlum
-
8.
Sven Helvrich Harlingen
 
Jorrit van Smeden Herbaijum
 
Johannes Norder Sexbierum

3-5
2-6

9.
Tjalling Feenstra Herbaijum
 
Jorrit de Groot Sint Annaparochie
 
kevin jaarsma Arum
-
10.
Tymo Zijlstra Harlingen
 
Dylan Koel Harlingen
 
Simon Houtsma Dongjum
5-4
6-6
11.
Jelmer Uijthof Franeker
 
Djurre Seerden Dronrijp
 
Jarco Kingma Harlingen
-
12.
Aldert Harmens Harlingen
 
Sylvester Feenstra Harlingen
 
Mark Kwast Harlingen
5-0
6-4
13.
Jurre Broekstra Tzummarum
 
Tygo Kalkhuis Harlingen
 
Patrick Sjollema Franeker
-
14.
Marten Jansen Sexbierum
 
Harmen Klaas Schuitmaker Slappeterp
 
Alwin Feenstra Franeker
2-5
2-6
15.
Nick van der Walt Sexbierum
 
Rink Sterk Sint Annaparochie
 
Arjen Staphorsius Dronten
-
16.
Erik de Groot Franeker
 
Patrick Sjollema Harlingen
 
Jelmer Kuiken Franeker
5-4
6-2
17.
Arne Tigchelaar Midlum
 
Jeroen de Boer Leeuwarden
 
Jelle Pieter Van der Walt Sexbierum
-
18.
Niek Feenstra Menaldum
 
Marc Copini Harlingen
 
Tjitse Hoekstra Harlingen
5-4
6-4
19.
Jasper de Boer Spannum
 
Stijn Scheffer Sexbierum
 
Mark Minnesma Dronrijp
-
20.
Allard Hoekstra Franeker
 
Jordy Miedema Sint Annaparochie
 
Jordy Torenbeek Harlingen
3-5
6-6
21.
Elmer Feenstra Franeker
 
Pieter van der Schoot Sexbierum
 
Harmen Zuidema Leeuwarden
-
22.
Hans Wassenaar Beetgummermolen
 
Jorn Lars van Beem Dronrijp
 
Robert Hoek Harlingen
5-2
6-2
23.
Evan van Sertima Harlingen
 
Rick Simon Minnesma Dronrijp
 
Brian Zeilmaker Harlingen
-
24.
Jurre Broekstra Tzummarum
 
Jaimy Koel Harlingen
 
Sebastiaan Adema Harlingen
5-3
6-2
25.
Kevin de Boer Midlum
 
Remco Post Sexbierum
 
marthijs wolbers Brantgum
-
26.
Anne Wind Pingjum
 
Robert De Bruin Oosterbierum
 
Jelmer Miedema Goutum
4-5
2-6
27.
Germ Epema Arum
 
Janbauke Tolsma Arum
 
Edwin Keijzer Franeker
-
28.
Justin van Dijk Arum
 
Stefan Quisenaerts Harlingen
 
Steven de Bruin Franeker
3-5
6-6
29.
Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier
 
Jurjen Breimer Harlingen
 
Dennis Schoot Harlingen
-
30.
Remco Anema Harlingen
 
Davy De Haan Harlingen
 
Robert Buwalda Franeker
1-5
4-6
31.
Wytze Wassenaar Wier
 
Youri de Groot Menaldum
 
Theo Nota Harlingen
-
32.
Kees Van der Schoot Zurich
 
Stefan van der Meer Baard
 
Stijn Schakenbos Harlingen
2-5
0-6
33.
Michel Nesse Workum
 
Eeltsje Bootsma Leeuwarden
 
Marco de Groot Franeker
 
34.
Otte Algra Leeuwarden
 
Tygo Kalkhuis Harlingen
 
Cor Boonstra Harlingen
5-1
6-2
2e Omloop
1.
Pier Zaagemans Amsterdam
 
Lennard Feenstra Franeker
 
Anwar Boulachyani Harlingen
-
3.
Nick Leistra Harlingen
 
Jordy De Haan Harlingen
 
Daan Mulder Harlingen
2-5
6-6
6.
Jan Hof Franeker
 
Rene van der Walt Sexbierum
 
Tiemo Postma Harlingen
-
8.
Sven Helvrich Harlingen
 
Jorrit van Smeden Herbaijum
 
Johannes Norder Sexbierum
5-2
6-4
9.
Tjalling Feenstra Herbaijum
 
Jorrit de Groot Sint Annaparochie
 
kevin jaarsma Arum
-
11.
Jelmer Uijthof Franeker
 
Djurre Seerden Dronrijp
 
Jarco Kingma Harlingen
3-5
6-6
14.
Marten Jansen Sexbierum
 
Harmen Klaas Schuitmaker Slappeterp
 
Alwin Feenstra Franeker
-
15.
Nick van der Walt Sexbierum
 
Rink Sterk Sint Annaparochie
 
Arjen Staphorsius Dronten

2-5
2-6

17.
Arne Tigchelaar Midlum
 
Jeroen de Boer Leeuwarden
 
Jelle Pieter Van der Walt Sexbierum
-
20.
Allard Hoekstra Franeker
 
Jordy Miedema Sint Annaparochie
 
Jordy Torenbeek Harlingen
4-5
2-6
21.
Elmer Feenstra Franeker
 
Pieter van der Schoot Sexbierum
 
Harmen Zuidema Leeuwarden
-
23.
Evan van Sertima Harlingen
 
Rick Simon Minnesma Dronrijp
 
Brian Zeilmaker Harlingen
2-5
6-6
26.
Anne Wind Pingjum
 
Robert De Bruin Oosterbierum
 
Jelmer Miedema Goutum
-
28.
Justin van Dijk Arum
 
Stefan Quisenaerts Harlingen
 
Steven de Bruin Franeker
5-5
6-4
30.
Remco Anema Harlingen
 
Davy De Haan Harlingen
 
Robert Buwalda Franeker
 
32.
Kees Van der Schoot Zurich
 
Stefan van der Meer Baard
 
Stijn Schakenbos Harlingen
0-5
2-6
33.
Michel Nesse Workum
 
Eeltsje Bootsma Leeuwarden
 
Marco de Groot Franeker
     
3e Omloop
33.
Michel Nesse Workum
 
Eeltsje Bootsma Leeuwarden
 
Marco de Groot Franeker
 
3.
Nick Leistra Harlingen
 
Jordy De Haan Harlingen
 
Daan Mulder Harlingen
5-2
6-6
6.
Jan Hof Franeker
 
Rene van der Walt Sexbierum
 
Tiemo Postma Harlingen
 
11.
Jelmer Uijthof Franeker
 
Djurre Seerden Dronrijp
 
Jarco Kingma Harlingen
5-5
6-4
15.
Nick van der Walt Sexbierum
 
Rink Sterk Sint Annaparochie
 
Arjen Staphorsius Dronten
 
20.
Allard Hoekstra Franeker
 
Jordy Miedema Sint Annaparochie
 
Jordy Torenbeek Harlingen
3-5
2-6
23.
Evan van Sertima Harlingen
 
Rick Simon Minnesma Dronrijp
 
Brian Zeilmaker Harlingen
 
26.
Anne Wind Pingjum
 
Robert De Bruin Oosterbierum
 
Jelmer Miedema Goutum
5-5
6-4
32.
Kees Van der Schoot Zurich
 
Stefan van der Meer Baard
 
Stijn Schakenbos Harlingen
     
4e Omloop
32.
Kees Van der Schoot Zurich
 
Stefan van der Meer Baard
 
Stijn Schakenbos Harlingen
 
33.
Michel Nesse Workum
 
Eeltsje Bootsma Leeuwarden
 
Marco de Groot Franeker
5-2
6-4
6.
Jan Hof Franeker
 
Rene van der Walt Sexbierum
 
Tiemo Postma Harlingen
 
20.
Allard Hoekstra Franeker
 
Jordy Miedema Sint Annaparochie
 
Jordy Torenbeek Harlingen
1-5
6-6
23.
Evan van Sertima Harlingen
 
Rick Simon Minnesma Dronrijp
 
Brian Zeilmaker Harlingen
     
Halve finale
23.
Evan van Sertima Harlingen
 
Rick Simon Minnesma Dronrijp
 
Brian Zeilmaker Harlingen
 
32.
Kees Van der Schoot Zurich
 
Stefan van der Meer Baard
 
Stijn Schakenbos Harlingen
5-5
8-6
20.
Allard Hoekstra Franeker
 
Jordy Miedema Sint Annaparochie
 
Jordy Torenbeek Harlingen
     
Finale (13:00 perk 2)
20.
Allard Hoekstra Franeker
 
Jordy Miedema Sint Annaparochie
 
Jordy Torenbeek Harlingen
 
23.
Evan van Sertima Harlingen
 
Rick Simon Minnesma (K) Dronrijp
 
Brian Zeilmaker Harlingen
2-5
2-6
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl