ACTUEEL » LOTING 2023  » GROEP 6 (60+)
1e Omloop
1.
Heinz Palsma Sexbierum
 
Eelco Ligthart Harlingen
 
Martin Klaassen Harlingen
-
2.
Theo Draijer Tzummarum
 
Geert Zeilmaker Harlingen
 
Johannes Wolbers Oosterbierum
1-5
0-6
3.
Lieuwe Visser Franeker
 
Klaas Kloosterman Harlingen
 
Pollie Kwast jr. Harlingen
-
4.
Roel Sijbesma Oosterend
 
Rikus Hoekstra Harlingen
 
Rik Vlieger Harlingen
1-5
2-6
5.
Peter Kwast Harlingen
 
Frans Alberda Harlingen
 
Karst van der Heide Harlingen
-
6.
Henk Bruinsma Harlingen
 
Rikus Hoekstra Harlingen
 
Hobbe Kooistra Harlingen
5-0
6-0
7.
Eddy Sjollema Harlingen
 
Arjen Lemstra Harlingen
 
Peter de Boer Herbaijum
-
8.
Kees Sikkema Dronten
 
Bennie Hof Franeker
 
Rients Toering Harlingen
2-5
6-6
9.
Siep Roukema Harlingen
 
Hendrik Deelstra Franeker
 
Simon de Groot Midlum
-
10.
Jaap van Loon Harlingen
 
Murk Goodijk Sexbierum
 
Jan Hoekstra Leeuwarden
5-1
6-2
11.
Henk Nesse Pingjum
 
Jan Kwast Harlingen
 
Wim Kroon Midlum
-
12.
Yke Rodenhuis Franeker
 
Dirk Monsma Harlingen
 
Wytse Zaagemans Harlingen
2-5
4-6
13.
Piet Stellingwerf Harlingen
 
Klaas Wijkstra Harlingen
 
Dirk Draaisma Drachten
-
14.
Age van der Goot Goenga
 
Jan Toering Harlingen
 
Johannes Hinrichs Harlingen
3-5
2-6
15.
Douwe de Boer jr. Sneek
 
Jan Volbeda Sexbierum
 
Lieuwe Brandsma Sexbierum
-
16.
Jan Sipma Franeker
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Douwe Broersma Midlum
2-5
0-6
17.
Teake Koster Harlingen
 
Heinz Palsma Sexbierum
 
Martin Klaassen Harlingen
     
2e Omloop
17.
Teake Koster Harlingen
 
Heinz Palsma Sexbierum
 
Martin Klaassen Harlingen
-
2.
Theo Draijer Tzummarum
 
Geert Zeilmaker Harlingen
 
Johannes Wolbers Oosterbierum
1-5
0-6
4.
Roel Sijbesma Oosterend
 
Rikus Hoekstra Harlingen
 
Rik Vlieger Harlingen
-
5.
Peter Kwast Harlingen
 
Frans Alberda Harlingen
 
Karst van der Heide Harlingen
2-5
4-6
8.
Kees Sikkema Dronten
 
Bennie Hof Franeker
 
Rients Toering Harlingen
-
9.
Siep Roukema Harlingen
 
Hendrik Deelstra Franeker
 
Simon de Groot Midlum
2-5
6-6
12.
Yke Rodenhuis Franeker
 
Dirk Monsma Harlingen
 
Wytse Zaagemans Harlingen
-
14.
Age van der Goot Goenga
 
Jan Toering Harlingen
 
Johannes Hinrichs Harlingen
1-5
6-6
16.
Jan Sipma Franeker
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Douwe Broersma Midlum
-    
3e Omloop
16.
Jan Sipma Franeker
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Douwe Broersma Midlum
-
2.
Theo Draijer Tzummarum
 
Geert Zeilmaker Harlingen
 
Johannes Wolbers Oosterbierum
5-2
6-0
5.
Peter Kwast Harlingen
 
Frans Alberda Harlingen
 
Karst van der Heide Harlingen
 
9.
Siep Roukema Harlingen
 
Hendrik Deelstra Franeker
 
Simon de Groot Midlum
4-5
6-6
14.
Age van der Goot Goenga
 
Jan Toering Harlingen
 
Johannes Hinrichs Harlingen
     
Halve finale
14.
Age van der Goot Goenga
 
Jan Toering Harlingen
 
Johannes Hinrichs Harlingen
 
16.
Jan Sipma Franeker
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Douwe Broersma Midlum
0-5
6-6
9.
Siep Roukema Harlingen
 
Hendrik Deelstra Franeker
 
Simon de Groot Midlum
     
Finale
9.
Siep Roukema Harlingen
 
Hendrik Deelstra Franeker
 
Simon de Groot Midlum
 
16.
Jan Sipma Franeker
 
Ludwig Seerden (K) Franeker
 
Douwe Broersma Midlum
0-5
0-6
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl