ACTUEEL » LOTING 2023  » GROEP 4 (50-59)
1e Omloop
1.
Jochum Mollema Harlingen
 
Jan Anton Klazinga Franeker
 
Roland Van Wier Peins
-
2.
Gelt Donga Hallum
 
Harald Wiersma Metslawier
 
Sije Broersma Sexbierum
5-0
6-6
3.
Harm Jan de Boer Spannum
 
Richard Van der Veen Ried
 
Tjipko Vellinga Franeker
-
4.
Wytse Hempenius Franeker
 
Fokke Alkema Franeker
 
Johan Outhuijse Harlingen
5-1
6-4
5.
Broer Jan Zaagemans Harlingen
 
Andre Dijkstra Witmarsum
 
Jan Toering Harlingen
-
6.
Pieter Alberda Midlum
 
Peter Helvrich Beverwijk
 
Siebe Tolsma Winsum
5-5
2-6
7.
Tonny Outhuijse Harlingen
 
Johan Ligthart Harlingen
 
Gerrit Herrema Franeker
-
8.
Marco Lautenbach Herbaijum
 
Luut de Haan Harlingen
 
Jacob van der Pol Harlingen
5-3
6-0
9.
Alexander Post Sexbierum
 
Andries Cuperus Harlingen
 
Bennie Zeilmaker Harlingen
-
10.
Gelt Donga Hallum
 
Andre Toering Harlingen
 
Anne-Pieter Kooistra Franeker
5-5
6-2
11.
Henri van der Veen Heerenveen
 
Willem Rienk Miedema Hitzum
 
Harald Wiersma Metslawier
     
2e Omloop
11.
Henri van der Veen Heerenveen
 
Willem Rienk Miedema Hitzum
 
Harald Wiersma Metslawier
-
1.
Jochum Mollema Harlingen
 
Jan Anton Klazinga Franeker
 
Roland Van Wier Peins
2-5
4-6
3.
Harm Jan de Boer Spannum
 
Richard Van der Veen Ried
 
Tjipko Vellinga Franeker
-
6.
Pieter Alberda Midlum
 
Peter Helvrich Beverwijk
 
Siebe Tolsma Winsum
3-5
2-6
7.
Tonny Outhuijse Harlingen
 
Johan Ligthart Harlingen
 
Gerrit Herrema Franeker
 
9.
Alexander Post Sexbierum
 
Andries Cuperus Harlingen
 
Bennie Zeilmaker Harlingen
5-5
6-2
Halve finale
1.
Jochum Mollema Harlingen
 
Jan Anton Klazinga Franeker
 
Roland Van Wier Peins
-
6.
Pieter Alberda Midlum
 
Peter Helvrich Beverwijk
 
Siebe Tolsma Winsum
5-5
6-4
7.
Tonny Outhuijse Harlingen
 
Johan Ligthart Harlingen
 
Gerrit Herrema Franeker
     
Finale
7.
Tonny Outhuijse Harlingen
 
Johan Ligthart Harlingen
 
Gerrit Herrema Franeker
 
1.
Jochum Mollema Harlingen
 
Jan Anton Klazinga (K) Franeker
 
Roland Van Wier Peins
2-5
2-6
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl