ACTUEEL » LOTING 2023  » GROEP 2 (17-35)
1e Omloop
1.
Arne Tigchelaar Midlum
 
Justin van Dijk Harlingen
 
Jildert Wijbenga Arum
-
2.
Evan van Sertima Harlingen
 
Patrick Sjollema Franeker
 
Tjalling Feenstra Herbaijum
5-5
8-6
3.
Justin Haarsma Harlingen
 
Roan Hooghiemster Wijnaldum
 
Jasper de Boer Spannum
-
4.
Jeroen de Boer Leeuwarden
 
Wiebe Van Wier Peins
 
Tiemo Postma Harlingen
4-5
6-6
5.
Marten Bergsma Minnertsga
 
Tymo Zijlstra Harlingen
 
Tjitse Hoekstra Harlingen
-
6.
Rene van der Walt Sexbierum
 
Cornelis Zijlstra Franeker
 
Sebastiaan Adema Harlingen
5-1
6-0
7.
Stijn Schakenbos Harlingen
 
Rick Alberda Midlum
 
Jelmar Gerritsma Pingjum
-
8.
Elmer Feenstra Franeker
 
Niek Feenstra Menaldum
 
Cor Boonstra Harlingen
4-5
0-6
9.
Sven Helvrich Harlingen
 
Dennis Wijnjeterp Harlingen
 
Willem Heeringa Tzummarum
-
10.
Jurre Broekstra Tzummarum
 
Tjalling Feenstra Herbaijum
 
Jorrit Tolsma Arum
5-4
6-4
11.
Jordy De Haan Harlingen
 
Youri de Groot Menaldum
 
Dje Jorna Harlingen
-
12.
Robert Hoek Harlingen
 
Koos Jorna Harlingen
 
Djurre Seerden Dronrijp
3-5
2-6
13.
Marten Jansen Sexbierum
 
Willem Miedema Achlum
 
Steven Breimer Harlingen
-
14.
Jan Hof Franeker
 
Sylvester Feenstra Harlingen
 
Sven Vlietstra Kuiken Harlingen
5-0
6-6
15.
Jorn Lars Van Beem Dronrijp
 
Pieter Van der Schoot Harlingen
 
Stef Arends Harlingen
-
16.
Rick Minnesma Dronrijp
 
Jordy Miedema st. Annaparochie
 
Theo Nota Harlingen
5-5
4-6
17.
Remco Post Sexbierum
 
Rijk Heimans Harlingen
 
Jesse Mulder Harlingen
-
18.
Wesley Schaap Harlingen
 
Martijn Broersma Sexbierum
 
Remco Leemburg Marsum
2-5
4-6
19.
Paolo Missaglia Harlingen
 
Sjouke Beimers Beetgumermolen
 
Jelle Pieter van der Walt Sexbierum
-
20.
Germ Epema Arum
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Justin de Jong Harlingen
2-5
4-6
21.
Sibrand Zondervan Marsum
 
Jelmer van der Meer Tzummarum
 
Rutger Kumbangsila Wjelsryp
-
22.
Kees van der Schoot Zurich
 
Michel Nesse Pingjum
 
Daan Mulder Harlingen
1-5
2-6
23.
Redmer Zaagemans Witmarsum
 
Stefan Quisenaerts Franeker
 
Arjen Staphorsius Dronten
-
24.
Dylan Koel Harlingen
 
Marcel Amels Harlingen
 
Anne Wind Pingjum
5-3
6-6
25.
Thijs Vrij Franeker
 
Lennard Feenstra Franeker
 
Sander Hartogs Harlingen
-
26.
Geert van der Veen Dronrijp
 
Allard Hoekstra Franeker
 
Lammert Stellema Dronrijp
2-5
4-6
27.
Nick Leistra Harlingen
 
Cornelis Zijlstra Franeker
 
Kevin de Boer Midlum
-
28.
Davy De Haan Harlingen
 
Stijn Scheffer Sexbierum
 
Tetze Helvrich Harlingen
5-1
6-0
2e Omloop
1.
Arne Tigchelaar Midlum
 
Justin van Dijk Harlingen
 
Jildert Wijbenga Arum
-
4.
Jeroen de Boer Leeuwarden
 
Wiebe Van Wier Peins
 
Tiemo Postma Harlingen
5-4
6-0
5.
Marten Bergsma Minnertsga
 
Tymo Zijlstra Harlingen
 
Tjitse Hoekstra Harlingen
-
8.
Elmer Feenstra Franeker
 
Niek Feenstra Menaldum
 
Cor Boonstra Harlingen
5-2
6-2
9.
Sven Helvrich Harlingen
 
Dennis Wijnjeterp Harlingen
 
Willem Heeringa Tzummarum
-
12.
Robert Hoek Harlingen
 
Koos Jorna Harlingen
 
Djurre Seerden Dronrijp
5-0
6-4
13.
Marten Jansen Sexbierum
 
Willem Miedema Achlum
 
Steven Breimer Harlingen
-
16.
Rick Minnesma Dronrijp
 
Jordy Miedema st. Annaparochie
 
Theo Nota Harlingen
0-5
4-6
18.
Wesley Schaap Harlingen
 
Martijn Broersma Sexbierum
 
Remco Leemburg Marsum
 
20.
Germ Epema Arum
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Justin de Jong Harlingen
4-5
2-6
22.
Kees van der Schoot Zurich
 
Michel Nesse Pingjum
 
Daan Mulder Harlingen
 
23.
Redmer Zaagemans Witmarsum
 
Stefan Quisenaerts Franeker
 
Arjen Staphorsius Dronten
5-4
6-0
26.
Geert van der Veen Dronrijp
 
Allard Hoekstra Franeker
 
Lammert Stellema Dronrijp
 
27.
Nick Leistra Harlingen
 
Cornelis Zijlstra Franeker
 
Kevin de Boer Midlum
5-4
6-0
3e Omloop
1.
Arne Tigchelaar Midlum
 
Justin van Dijk Harlingen
 
Jildert Wijbenga Arum
-
5.
Marten Bergsma Minnertsga
 
Tymo Zijlstra Harlingen
 
Tjitse Hoekstra Harlingen
2-5
2-6
9.
Sven Helvrich Harlingen
 
Dennis Wijnjeterp Harlingen
 
Willem Heeringa Tzummarum
-
16.
Rick Minnesma Dronrijp
 
Jordy Miedema st. Annaparochie
 
Theo Nota Harlingen
2-5
4-6
20.
Germ Epema Arum
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Justin de Jong Harlingen
 
22.
Kees van der Schoot Zurich
 
Michel Nesse Pingjum
 
Daan Mulder Harlingen
2-5
0-6
26.
Geert van der Veen Dronrijp
 
Allard Hoekstra Franeker
 
Lammert Stellema Dronrijp
     
Halve finale
26.
Geert van der Veen Dronrijp
 
Allard Hoekstra Franeker
 
Lammert Stellema Dronrijp
-
5.
Marten Bergsma Minnertsga
 
Tymo Zijlstra Harlingen
 
Tjitse Hoekstra Harlingen
5-5
8-6
16.
Rick Minnesma Dronrijp
 
Jordy Miedema st. Annaparochie
 
Theo Nota Harlingen
 
22.
Kees van der Schoot Zurich
 
Michel Nesse Pingjum
 
Daan Mulder Harlingen
2-5
6-6
Finale
26.
Geert van der Veen Dronrijp
 
Allard Hoekstra Franeker
 
Lammert Stellema Dronrijp
-
22.
Kees van der Schoot (K) Zurich
 
Michel Nesse Pingjum
 
Daan Mulder Harlingen
5-5
2-6
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl