ACTUEEL » LOTING 2022  » GROEP 6 (60+)
1e Omloop
1.
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Wytse Zaagemans Harlingen
 
Kerst Heida Harlingen
-
2.
Kees Sikkema Dronten
 
Rikus Hoekstra Harlingen
 
Hielke Jager Harlingen
5-1
6-2
3.
Jan Volbeda Sexbierum
 
Klaas Kloosterman Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
-
4.
Heinz Palsma Sexbierum
 
Douwe de Boer Jr. Sneek
 
Age van der Goot Goenga
5-3
6-0
5.
Jan Hoekstra Leeuwarden
 
Douwe Broersma Midlum
 
Gerrit Schrik Harlingen
-
6.
Rikus Hoekstra (B) Harlingen
 
Rients Toering Harlingen
 
Thomas Zuiderhof Harlingen
5-5
6-2
7.
Kees Sikkema (B) Dronten
 
Peter de Boer Herbaijum
 
Johannes Wolbers Oosterbierum
-
8.
Dirk Monsma Harlingen
 
Arjen Lemstra Harlingen
 
Theun Hoekstra Leeuwarden
2-5
2-6
9.
Piet Stellingwerf Harlingen
 
Peter de Boer (B) Herbaijum
 
Lieuwe Visser Franeker
-
10.
Bennie Hof Franeker
 
Wim Kroon Midlum
 
Pieter Hoekstra Harlingen
5-3
6-4
11.
Piet de Groot Midlum
 
Frans Alberda Harlingen
 
Karst Van der Heide Harlingen
-
12.
Frans de Vreeze Witmarsum
 
Jan Kwast Harlingen
 
Sicco Jellema Wommels
5-3
6-6
13.
Teake Koster Harlingen
 
Johannes Hinrichs Harlingen
 
Hendrik Deelstra Franeker
-
14.
Pieter Bergsma Giekerk
 
Eddy Sjollema Harlingen
 
Rik Vlieger Harlingen
2-5
4-6
15.
Yke Rodenhuis Franeker
 
Jan Toering Harlingen
 
Gerrit Meijer Harlingen
-
16.
Jan de Vlas Franeker
 
Geert Zeilmaker Harlingen
 
Henk Draaisma Midlum
0-5
4-6
17.
Pollie Kwast Jr. Harlingen
 
Douwe de Boer Jr. (B) Sneek
 
Age van der Goot (B) Goenga
     
2e Omloop
17.
Pollie Kwast Jr. Harlingen
 
Douwe de Boer Jr. (B) Sneek
 
Age van der Goot (B) Goenga
-
1.
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Wytse Zaagemans Harlingen
 
Kerst Heida Harlingen
5-3
6-4
3.
Jan Volbeda Sexbierum
 
Klaas Kloosterman Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
-
5.
Jan Hoekstra Leeuwarden
 
Douwe Broersma Midlum
 
Gerrit Schrik Harlingen
5-0
6-0
8.
Dirk Monsma Harlingen
 
Arjen Lemstra Harlingen
 
Theun Hoekstra Leeuwarden
-
9.
Piet Stellingwerf Harlingen
 
Peter de Boer (B) Herbaijum
 
Lieuwe Visser Franeker
0-5
4-6
11.
Piet de Groot Midlum
 
Frans Alberda Harlingen
 
Karst Van der Heide Harlingen
-
14.
Pieter Bergsma Giekerk
 
Eddy Sjollema Harlingen
 
Rik Vlieger Harlingen
2-5
4-6
16.
Jan de Vlas Franeker
 
Geert Zeilmaker Harlingen
 
Henk Draaisma Midlum
-    
3e Omloop
16.
Jan de Vlas Franeker
 
Geert Zeilmaker Harlingen
 
Henk Draaisma Midlum
-
17.
Pollie Kwast Jr. Harlingen
 
Douwe de Boer Jr. (B) Sneek
 
Age van der Goot (B) Goenga
3-5
2-6
3.
Jan Volbeda Sexbierum
 
Klaas Kloosterman Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
-
9.
Piet Stellingwerf Harlingen
 
Peter de Boer (B) Herbaijum
 
Lieuwe Visser Franeker
5-3
6-2
14.
Pieter Bergsma Giekerk
 
Eddy Sjollema Harlingen
 
Rik Vlieger Harlingen
     
Halve finale
14.
Pieter Bergsma Giekerk
 
Eddy Sjollema Harlingen
 
Rik Vlieger Harlingen
-
17.
Pollie Kwast Jr. Harlingen
 
Douwe de Boer Jr. (B) Sneek
 
Age van der Goot (B) Goenga
5-5
6-0
3.
Jan Volbeda Sexbierum
 
Klaas Kloosterman Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
     
Finale
3.
Jan Volbeda Sexbierum
 
Klaas Kloosterman Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
-
14.
Pieter Bergsma Giekerk
 
Eddy Sjollema (K) Harlingen
 
Rik Vlieger Harlingen
0-5
2-6
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl