ACTUEEL » LOTING 2022  » GROEP 4 (50-59)
1e Omloop
1.
Wytse Hempenius Franeker
 
Roland van Wier Peins
 
Richard Van der Kooi Harlingen
-
2.
Broer Zaagemans Harlingen
 
Johan Outhuijse Harlingen
 
Peter Helvrich Beverwijk
5-3
6-2
3.
Henri van der Veen Heerenveen
 
Jochum Mollema Harlingen
 
Harald Wiersma Metslawier
-
4.
Tonny Outhuijse Harlingen
 
Johan Van IJs Harlingen
 
Ludwig Seerden Franeker
2-5
4-6
5.
IJsbrugt Feenstra Harlingen
 
Fokke Alkema franeker
 
Bennie Zeilmaker Harlingen
-
6.
Siep Roukema Harlingen
 
Anne Pieter Kooistra Franeker
 
Piebe Hoekstra Harlingen
2-5
0-6
7.
Klaas Kramer Dronrijp
 
Richard Van der Veen Ried
 
Murk Goodijk Sexbierum
-
8.
Siebe Tolsma Winsum
 
Andre Dijkstra Witmarsum
 
Jan Norder Sexbierum
5-5
2-6
9.
Taeke van der Walt Sexbierum
 
Hans Van der Zee Dwingeloo
 
Pieter Alberda Midlum
-
10.
Eric Hoekstra Harlingen
 
Jacob van der Pol Harlingen
 
Rienk Wijbenga Harlingen
5-1
6-6
11.
Peter Kwast Harlingen
 
Alexander Post Sexbierum
 
Peter Helvrich (B) Beverwijk
-    

2e Omloop
11.
Peter Kwast Harlingen
 
Alexander Post Sexbierum
 
Peter Helvrich (B) Beverwijk
-
1.
Wytse Hempenius Franeker
 
Roland van Wier Peins
 
Richard Van der Kooi Harlingen
5-2
6-2
4.
Tonny Outhuijse Harlingen
 
Johan Van IJs Harlingen
 
Ludwig Seerden Franeker
-
6.
Siep Roukema Harlingen
 
Anne Pieter Kooistra Franeker
 
Piebe Hoekstra Harlingen
5-5
8-6
8.
Siebe Tolsma Winsum
 
Andre Dijkstra Witmarsum
 
Jan Norder Sexbierum
-
9.
Taeke van der Walt Sexbierum
 
Hans Van der Zee Dwingeloo
 
Pieter Alberda Midlum
5-2
6-6
Halve finale
11.
Peter Kwast Harlingen
 
Alexander Post Sexbierum
 
Peter Helvrich (B) Beverwijk
-
4.
Tonny Outhuijse Harlingen
 
Johan Van IJs Harlingen
 
Ludwig Seerden Franeker
3-5
0-6
8.
Siebe Tolsma Winsum
 
Andre Dijkstra Witmarsum
 
Jan Norder Sexbierum
-    
Finale
8.
Siebe Tolsma (K) Winsum
 
Andre Dijkstra Witmarsum
 
Jan Norder Sexbierum
-
4.
Tonny Outhuijse Harlingen
 
Johan Van IJs Harlingen
 
Ludwig Seerden Franeker
5-3
6-2
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl