ACTUEEL » LOTING 2022  » GROEP 2 (17-35)
1e Omloop
1.
Meindert Riem Harlingen
 
Allard Hoekstra Franeker
 
Jelmer Kuiken Franeker
-
2.
Tymo Zijlstra Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
 
Wierd Baarda Dronrijp
5-2
6-4
3.
Harmen Schuitmaker Slappeterp
 
Redmer Zaagemans Witmarsum
 
Wierd Baarda (B) Dronrijp
-
4.
Steven Nesse Harlingen
 
Geert van der Veen Dronrijp
 
Paolo Missaglia Harlingen
5-3
6-2
5.
Jordy De Haan Harlingen
 
Pier Zaagemans (B) Harlingen
 
Jesper Faber Sexbierum
-
6.
Wybren Postma (B) Engelum
 
Justin Van dijk Harlingen
 
Rink Sterk st. Annaparochie
5-3
6-6
7.
Pier Zaagemans Harlingen
 
Wybren Postma Engelum
 
Cor Boonstra Harlingen
-
8.
Youri de Groot Menaldum
 
Edwin Keijzer Franeker
 
Roan Hooghiemster Wijnaldum
3-5
6-6
9.
Steven Breimer Harlingen
 
Patrick Sjollema Franeker
 
Jorrit Tolsma Arum
-
10.
Germ Epema Arum
 
Erwin Kortendijk Engelum
 
Jurre Broekstra Tzummarum
5-2
6-4
11.
Brian Zeilmaker Harlingen
 
Lowie Quisenaerts harlingen
 
Jelle pieter van der Walt Tzummarum
-
12.
Marten Jansen Sexbierum
 
Jan van Duijn Franeker
 
Jurre Rinia Gorredijk
5-2
6-6
13.
Lammert Wybren Stellema Dronrijp
 
Justin Haarsma Harlingen
 
Rick Alberda Midlum
-
14.
Sven Helvrich Harlingen
 
Dylan Drent Harlingen
 
Durk Ennema Sexbierum
1-5
6-6
15.
Nick Leistra Harlingen
 
Sebastiaan Adema Harlingen
 
Willem Miedema Achlum
 
16.
Tiemo Postma Harlingen
 
Kars Zeinstra Franeker
 
Rick Alberda (B) Midlum
5-5
6-2
17.
Arne Tigchelaar Franeker
 
Cornelis Zijlstra Franeker
 
Jildert Wijbenga Arum
 
18.
Dylan Koel Harlingen
 
Cor Boonstra (B) Harlingen
 
Marcel Amels Harlingen
5-3
6-6
19.
Lennard Feenstra Franeker
 
Tetze Helvrich Harlingen
 
Wesley Schaap Harlingen
 
20.
Tjalling Feenstra Herbaijum
 
Pieter Den Breejen Arum
 
Marc Copini Wijnaldum
5-5
8-6
21.
Jorret Den Breejen Harlingen
 
Simon Nijkamp Harlingen
 
Wytze Wassenaar Wier
 
22.
Evan van Sertima Harlingen
 
Martijn Broersma Sexbierum
 
Sander Zeilmaker Harlingen
3-5
6-6
23.
Stefan Quisenaerts Franeker
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Patrick van Dellen Berlikum
 
24.
Jan Hof franeker
 
Anne Wind Pingjum
 
Jan Sjouke Weewer Beetgumermolen
5-1
6-0
25.
Germ Epema (B) Arum
 
Marten Bergsma Minnertsga
 
Hylke Talsma Achlum
 
26.
Rene van der Walt Sexbierum
 
Rick Koning Wijnaldum
 
Erwin Kortendijk (B) Engelum
5-5
6-4
2e Omloop
1.
Meindert Riem Harlingen
 
Allard Hoekstra Franeker
 
Jelmer Kuiken Franeker
-
3.
Harmen Schuitmaker Slappeterp
 
Redmer Zaagemans Witmarsum
 
Wierd Baarda (B) Dronrijp
5-2
6-6
5.
Jordy De Haan Harlingen
 
Pier Zaagemans (B) Harlingen
 
Jesper Faber Sexbierum
-
8.
Youri de Groot Menaldum
 
Edwin Keijzer Franeker
 
Roan Hooghiemster Wijnaldum
2-5
2-6
9.
Steven Breimer Harlingen
 
Patrick Sjollema Franeker
 
Jorrit Tolsma Arum
-
11.
Brian Zeilmaker Harlingen
 
Lowie Quisenaerts harlingen
 
Jelle Pieter van der Walt Tzummarum
5-4
6-2
14.
Sven Helvrich Harlingen
 
Dylan Drent Harlingen
 
Durk Ennema Sexbierum
-
15.
Nick Leistra Harlingen
 
Sebastiaan Adema Harlingen
 
Willem Miedema Achlum
5-2
6-4
17.
Arne Tigchelaar Franeker
 
Cornelis Zijlstra Franeker
 
Jildert Wijbenga Arum
-
19.
Lennard Feenstra Franeker
 
Tetze Helvrich Harlingen
 
Wesley Schaap Harlingen
3-5
4-6
22.
Evan van Sertima Harlingen
 
Martijn Broersma Sexbierum
 
Sander Zeilmaker Harlingen
-
23.
Stefan Quisenaerts Franeker
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Patrick van Dellen Berlikum
0-5
0-6
25.
Germ Epema (B) Arum
 
Marten Bergsma Minnertsga
 
Hylke Talsma Achlum
-    
3e Omloop
25.
Germ Epema (B) Arum
 
Marten Bergsma Minnertsga
 
Hylke Talsma Achlum
-
1.
Meindert Riem Harlingen
 
Allard Hoekstra Franeker
 
Jelmer Kuiken Franeker
5-5
8-6
8.
Youri de Groot Menaldum
 
Edwin Keijzer Franeker
 
Roan Hooghiemster Wijnaldum
-
9.
Steven Breimer Harlingen
 
Patrick Sjollema Franeker
 
Jorrit Tolsma Arum
5-2
6-4
14.
Sven Helvrich Harlingen
 
Dylan Drent Harlingen
 
Durk Ennema Sexbierum
-
19.
Lennard Feenstra Franeker
 
Tetze Helvrich Harlingen
 
Wesley Schaap Harlingen
5-4
6-4
23.
Stefan Quisenaerts Franeker
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Patrick van Dellen Berlikum
     
Halve finale
23.
Stefan Quisenaerts Franeker
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Patrick van Dellen Berlikum
-
25.
Germ Epema (B) Arum
 
Marten Bergsma Minnertsga
 
Hylke Talsma Achlum
5-1
6-6
8.
Youri de Groot Menaldum
 
Edwin Keijzer Franeker
 
Roan Hooghiemster Wijnaldum
 
14.
Sven Helvrich Harlingen
 
Dylan Drent Harlingen
 
Durk Ennema Sexbierum
5-5
2-6
Finale
23.
Stefan Quisenaerts Franeker
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Patrick van Dellen Berlikum
-
14.
Sven Helvrich Harlingen
 
Dylan Drent (K) Harlingen
 
Durk Ennema Sexbierum
4-5
6-6
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl