ACTUEEL » LOTING 2019 » GROEP 6 (60+)
1e Omloop
1.
Jan Volbeda Sexbierum
 
Piet de Groot Midlum
 
Jetze Nagel Makkum
-
2.
Pieter Bergsma Giekerk
 
Jan Rutten Harlingen
 
Rik Vlieger Harlingen
5-4
6-2
3.
Lubbert Schreiber st. Annaparochie
 
Jan Hoekstra Leeuwarden
 
Henk Draaisma Harlingen
-
4.
Kees Sikkema Dronten
 
Eddy Sjollema Harlingen
 
Hielke Jager Harlingen
1-5
4-6
5.
Bote Brandsma Midlum
 
Douwe Bos Harlingen
 
Willem de Graaf Harlingen
-
6.
Hobbe Kooistra Harlingen
 
Yke Rodenhuis Franeker
 
Jouke van Keulen Harlingen
0-5
6-6
7.
Piet Stellingwerf Harlingen
 
Jan de Vlas franeker
 
Klaas Kloosterman Harlingen
-
8.
IJsbrand Brandsma Harlingen
 
Willem Seepma Franeker
 
Jan Toering Harlingen
0-5
6-6
9.
Heinz Palsma Sexbierum
 
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Pollie Kwast Harlingen
-
10.
Age van der Goot Goenga
 
Johannes Wolbers Oosterbierum
 
Douwe Broersma Midlum
5-1
6-0
11.
Frans de Vreeze Witmarsum
 
Harke Anema Witmarsum
 
Thomas Zuiderhof Harlingen
-
12.
Lieuwe Brandsma Sexbierum
 
Piet van der Ploeg st. Jacobiparochie
 
Jan Kwast Harlingen
2-5
2-6
13.
Wim Kroon Midlum
 
Johannes Hinrichs Harlingen
 
Oepie Amels Harlingen
-
14.
Peter A. de Boer Herbaijum
 
Gerrit van der Wal Harlingen
 
Rients Toering Harlingen
5-4
6-0
15.
Frans Alberda Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
 
Tsjerk De Groot Wanswert
-
16.
Dirk Monsma Harlingen
 
Dirk Draaisma Drachten
 
Lieuwe Visser Franeker
5-0
6-4
17.
Teake Koster Harlingen
 
Johannes Siegersma Berlikum
 
Jaap Nieuwenburg Harlingen
-
18.
Gerrit van der Ploeg Harlingen
 
Anne Rinsma Leeuwarden
 
Henk Deelstra Franeker
5-5
6-2
2e Omloop
1.
Jan Volbeda Sexbierum
 
Piet de Groot Midlum
 
Jetze Nagel Makkum
-
4.
Kees Sikkema Dronten
 
Eddy Sjollema Harlingen
 
Hielke Jager Harlingen
2-5
6-6
6.
Hobbe Kooistra Harlingen
 
Yke Rodenhuis Franeker
 
Jouke van Keulen Harlingen
-
8.
IJsbrand Brandsma Harlingen
 
Willem Seepma Franeker
 
Jan Toering Harlingen
3-5
2-6
9.
Heinz Palsma Sexbierum
 
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Pollie Kwast Harlingen
-
12.
Lieuwe Brandsma Sexbierum
 
Piet van der Ploeg st. Jacobiparochie
 
Jan Kwast Harlingen
5-1
6-2
13.
Wim Kroon Midlum
 
Johannes Hinrichs Harlingen
 
Piet de Groot Midlum
-
15.
Frans Alberda Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
 
Tsjerk De Groot Wanswert
1-5
0-6
17.
Teake Koster Harlingen
 
Johannes Siegersma Berlikum
 
Jaap Nieuwenburg Harlingen
-    
3e Omloop
17.
Teake Koster Harlingen
 
Johannes Siegersma Berlikum
 
Jaap Nieuwenburg Harlingen
-
4.
Kees Sikkema Dronten
 
Eddy Sjollema Harlingen
 
Hielke Jager Harlingen
5-5
6-4
8.
IJsbrand Brandsma Harlingen
 
Willem Seepma Franeker
 
Jan Toering Harlingen
 
9.
Heinz Palsma Sexbierum
 
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Pollie Kwast Harlingen
2-5
2-6
15.
Frans Alberda Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
 
Tsjerk De Groot Wanswert
     
Halve finale
15.
Frans Alberda Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
 
Tsjerk De Groot Wanswert
 
17.
Teake Koster Harlingen
 
Johannes Siegersma Berlikum
 
Jaap Nieuwenburg Harlingen
5-2
6-0
Finale
9.
Heinz Palsma Sexbierum
 
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Pollie Kwast (K) Harlingen
 
15.
Frans Alberda Harlingen
 
Simon de Groot Midlum
 
Tsjerk De Groot Wanswert
5-4
6-4
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl