ACTUEEL » LOTING 2019 » GROEP 5 (Dames 11-35)
1e Omloop
1.
Sigrid Bokma Leeuwarden
 
Jildou Postma Engelum
 
Romy Postma Winsum
-
2.
Nancy Boomstra Harlingen
 
Stephanie De Vries Harlingen
 
Maureen Noordhuis Bolsward
5-3
6-4
3.
Petra Brouwer Arum
 
Samanta Visser Franeker
 
Anne Brouwer Arum
-
4.
Sara Woltman Franeker
 
Ilse Marije Hartman Sexbierum
 
Agnes Engelsma Groningen
5-1
6-2
5.
Meike Oevering Harlingen
 
Hendrieke van der Schoot Groningen
 
Samantha Brussaard Stiens
-
6.
Inez Bosch Arum
 
Sigrid Dijkstra Beetgumermolen
 
Geanna Faber Arum
5-4
6-4
7.
Liset Roosma-Schat Harlingen
 
Hillyjanne van der Schaar Sexbierum
 
Sigrid Post Sexbierum
-
8.
Doutzen Bijlsma Harlingen
 
Deveny van der Kooi Harlingen
 
Jildou Jansen Sexbierum
5-5
6-8
9.
Marianne Bierema Sexbierum
 
Jolanda Fokkema Sexbierum
 
Erica Kramer Franeker
-
10.
Jennifer De Jong Witmarsum
 
Ilse Yntema Achlum
 
Rianne Dijkstra Kimswerd
5-3
6-6
11.
Judith Bosch Arum
 
Nynke Agema Midlum
 
Sara Woltman Franeker
-
12.
Nina Helvrich Harlingen
 
Alien Hoekstra Harlingen
 
Emma Schram Harlingen
3-5
0-6
13.
Amarins van Althuis Arum
 
Willie Van der Veen Witmarsum
 
Akkelyna de Haan Harlingen
-
14.
Marieke Mulder Harlingen
 
Mirthe Yntema Achlum
 
Manon Kamminga Achlum
5-1
6-2
15.
Mirthe Visser Harlingen
 
Nicole Hempenius Ried
 
Nancy Boomstra Harlingen
-
16.
Marije Miedema Groningen
 
Djûke Miedema Hitzum
 
Sabine Kamminga Leeuwarden
5-1
6-0
17.
Femke Buwalda Franeker
 
Kaylee Kwast Harlingen
 
Marije Breimer Harlingen
-
18.
Baukje Cornelisse Arum
 
Geanna Faber Arum
 
Liset Roosma-Schat Harlingen
5-5
4-6
2e Omloop
1.
Sigrid Bokma Leeuwarden
 
Jildou Postma Engelum
 
Romy Postma Winsum
-
3.
Petra Brouwer Arum
 
Samanta Visser Franeker
 
Anne Brouwer Arum
2-5
6-6
5.
Meike Oevering Harlingen
 
Hendrieke van der Schoot Groningen
 
Samantha Brussaard Stiens
-
8.
Doutzen Bijlsma Harlingen
 
Deveny van der Kooi Harlingen
 
Jildou Jansen Sexbierum
5-2
6-0
9.
Marianne Bierema Sexbierum
 
Jolanda Fokkema Sexbierum
 
Erica Kramer Franeker
-
12.
Nina Helvrich Harlingen
 
Alien Hoekstra Harlingen
 
Emma Schram Harlingen
5-1
6-4
13.
Amarins van Althuis Arum
 
Willie Van der Veen Witmarsum
 
Akkelyna de Haan Harlingen
-
15.
Mirthe Visser Harlingen
 
Nicole Hempenius Ried
 
Nancy Boomstra Harlingen
5-5
4-6
18.
Baukje Cornelisse Arum
 
Geanna Faber Arum
 
Liset Roosma-Schat Harlingen
     
3e Omloop
18.
Baukje Cornelisse Arum
 
Geanna Faber Arum
 
Liset Roosma-Schat Harlingen
 
3.
Petra Brouwer Arum
 
Samanta Visser Franeker
 
Anne Brouwer Arum
4-5
6-6
5.
Meike Oevering Harlingen
 
Hendrieke van der Schoot Groningen
 
Samantha Brussaard Stiens
 
9.
Marianne Bierema Sexbierum
 
Jolanda Fokkema Sexbierum
 
Erica Kramer Franeker
5-3
6-4
15.
Mirthe Visser Harlingen
 
Nicole Hempenius Ried
 
Nancy Boomstra Harlingen
     
Halve finale
15.
Mirthe Visser Harlingen
 
Nicole Hempenius Ried
 
Nancy Boomstra Harlingen
 
3.
Petra Brouwer Arum
 
Samanta Visser Franeker
 
Anne Brouwer Arum
5-5
8-6
Finale
5.
Meike Oevering Harlingen
 
Hendrieke van der Schoot (K) Groningen
 
Samantha Brussaard Stiens
 
15.
Mirthe Visser Harlingen
 
Nicole Hempenius Ried
 
Nancy Boomstra Harlingen
5-0
6-0
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl