ACTUEEL » LOTING 2019 » GROEP 4 (50-59)
1e Omloop
1.
Pieter Alberda Midlum
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Gerrit Schrik Harlingen
-
2.
Theo Draijer Tzummarum
 
Bennie Zeilmaker Harlingen
 
Fokke Alkema franeker
5-4
6-2
3.
Eric Hoekstra Harlingen
 
Wytse Hempenius Franeker
 
Jan van der Meulen Franeker
-
4.
Arjen Lemstra Harlingen
 
Taeke van der Walt Sexbierum
 
Dick Van der Galien Harlingen
2-5
6-6
5.
Bennie Hof Franeker
 
Jan Anton Klazinga Franeker
 
Gerrit Van der Eems Harlingen
-
6.
Jaap van Loon Harlingen
 
Willem Rienk Miedema Hitzum
 
Henk Wedzinga sexbierum
5-3
6-6
7.
Henk Nesse Pingjum
 
Douwe De Boer Sneek
 
Joost Zijlstra Franeker
-
8.
Jan Reitsma Tzummarum
 
Leo Reawaruw Leeuwarden
 
Geert Zeilmaker Harlingen
5-1
6-0
9.
Martin Van der Vijver Sneek
 
Jochum Mollema Sexbierum
 
Hendrikus Hoekstra Harlingen
-
10.
Eelco Ligthart Harlingen
 
Peter Kwast Harlingen
 
Jan Sipma Franeker
1-5
4-6
11.
Siebe Tolsma Winsum
 
Broer Jan Zaagemans Harlingen
 
Piebe Hoekstra Harlingen
-
12.
Andre Van der Woude Harlingen
 
Anne-Pieter Kooistra Franeker
 
Johan van IJs Arum
5-5
8-6
13.
Siep Roukema Harlingen
 
Johny Bergsma Minnertsga
 
Wytse Zaagemans Harlingen
-
14.
Murk Goodijk Sexbierum
 
Henri Van der Veen Harlingen
 
Bennie Zeilmaker Harlingen
5-5
8-6
2e Omloop
1.
Pieter Alberda Midlum
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Gerrit Schrik Harlingen
-
4.
Arjen Lemstra Harlingen
 
Taeke van der Walt Sexbierum
 
Dick Van der Galien Harlingen
5-4
6-6
5.
Bennie Hof Franeker
 
Jan Anton Klazinga Franeker
 
Gerrit Van der Eems Harlingen
-
7.
Henk Nesse Pingjum
 
Douwe De Boer Sneek
 
Wytse Hempenius Franeker
3-5
2-6
10.
Eelco Ligthart Harlingen
 
Peter Kwast Harlingen
 
Jan Sipma Franeker
-
11.
Siebe Tolsma Winsum
 
Broer Jan Zaagemans Harlingen
 
Piebe Hoekstra Harlingen
3-5
4-6
13.
Siep Roukema Harlingen
 
Johny Bergsma Minnertsga
 
Wytse Zaagemans Harlingen
     
Halve finales
13.
Siep Roukema Harlingen
 
Arjen Lemstra Harlingen
 
Wytse Zaagemans Harlingen
-
1.
Pieter Alberda Midlum
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Gerrit Schrik Harlingen
0-5
6-6
7.
Henk Nesse Pingjum
 
Douwe De Boer Sneek
 
Wytse Hempenius Franeker
-
11.
Siebe Tolsma Winsum
 
Broer Jan Zaagemans Harlingen
 
Piebe Hoekstra Harlingen
1-5
2-6
Finale
1.
Pieter Alberda Midlum
 
Ludwig Seerden (K) Franeker
 
Gerrit Schrik Harlingen
-
11.
Siebe Tolsma Winsum
 
Broer Jan Zaagemans Harlingen
 
Piebe Hoekstra Harlingen
5-3
6-4
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl