ACTUEEL » LOTING 2019 » GROEP 2 (17-35)
1e Omloop
1.
Arjan Oevering Harlingen
 
Pieter Van der Schoot Dronrijp
 
Justin van Dijk Arum
-
2.
Jacob Tijmersma Dronrijp
 
Lennard Feenstra Franeker
 
Lowie Quisenaerts Harlingen
5-4
6-6
3.
Wybren Postma Engelum
 
Youri de Groot Menaldum
 
Dirk-Henk Kuipers Arum
-
4.
Tymo Zijlstra Harlingen
 
Bartele Boersma Harlingen
 
Nick Leistra Tzummarum
4-5
2-6
5.
Allard Hoekstra Franeker
 
Harry Mons Harlingen
 
Marten Bergsma Minnertsga
-
6.
Remco Duursma Harlingen
 
Remco Dijkstra Berlikum
 
Patrick Sjollema Franeker
5-3
6-2
7.
Geert van der Veen Dronrijp
 
Steven de Bruin Franeker
 
Tetze Helvrich Harlingen
-
8.
Peter Talsma Warga
 
Boudewijn Tulen Harlingen
 
Henk Vonk Franeker
5-1
6-0
9.
Justin Haarsma Harlingen
 
Jurjen Breimer Harlingen
 
Jelmer Van der Meer Tzummarum
-
10.
Laurens Looijenga Franeker
 
Jan Sjouke Weewer Beetgumermolen
 
Wesley Schaap Harlingen
3-5
4-6
11.
Bareld Bos Oenkerk
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Tjalling Feenstra Herbaijum
-
12.
Lammert Wybren Stellema Harlingen
 
Bauke-Jan Feenstra Wons
 
Kevin Hoekstra Harlingen
5-2
6-4
13.
Pier Zaagemans Harlingen
 
Steven Nesse harlingen
 
Jelle pieter Van der Walt Tzummarum
-
14.
Dylan Drent Harlingen
 
Jorrit Tolsma Arum
 
Kevin Jaarsma Arum
1-5
4-6
15.
Kees van der Schoot Leeuwarden
 
Jan Hof Franeker
 
Jitze De Jong Wijnaldum
-
16.
Edwin Keijzer Franeker
 
Willem Miedema Hitzum
 
Sierdjan Steigenga Exmorra
5-2
6-6
17.
Redmer Zaagemans Witmarsum
 
Durk Ennema Sexbierum
 
Djurre Seerden Franeker
-
18.
Arne Tigchelaar Franeker
 
Bart Reijenga Witmarsum
 
Anne Wind Pingjum
5-4
6-6
19.
Mart Van der Molen Witmarsum
 
Johan Kwast Harlingen
 
Lennard Feenstra Franeker
-
20.
Stefan Quisenaerts Harlingen
 
Sander Zeilmaker Harlingen
 
Willem Zeilmaker Midlum
5-1
6-2
21.
Jordy Miedema st. Annaparochie
 
Dennis Wijnjeterp Harlingen
 
Cor Boonstra Harlingen
-
22.
Jarco Kingma Harlingen
 
Youri de Groot Menaldum
 
Tjitse-Ben Hoekstra Harlingen
5-4
6-0
23.
Marcel Amels Harlingen
 
Hendrik Brandsma Pingjum
 
Michel Nesse Sibrandaburen
-
24.
Evan Van Sertima Harlingen
 
Yme van der Graaf Menaldum
 
Erik De Groot Franeker
5-0
6-0
25.
Jesse Mulder Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
 
Remco Dijkstra Berlikum
-    
2e Omloop
25.
Jesse Mulder Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
 
Remco Dijkstra Berlikum
-
1.
Arjan Oevering Harlingen
 
Pieter Van der Schoot Dronrijp
 
Justin van Dijk Arum
5-4
6-2
4.
Tymo Zijlstra Harlingen
 
Bartele Boersma Harlingen
 
Nick Leistra Tzummarum
-
5.
Allard Hoekstra Franeker
 
Harry Mons Harlingen
 
Marten Bergsma Minnertsga
1-5
6-6
7.
Geert van der Veen Dronrijp
 
Steven de Bruin Franeker
 
Tetze Helvrich Harlingen
-
10.
Laurens Looijenga Franeker
 
Jan Sjouke Weewer Beetgumermolen
 
Wesley Schaap Harlingen
4-5
2-6
11.
Bareld Bos Oenkerk
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Tjalling Feenstra Herbaijum
-
14.
Dylan Drent Harlingen
 
Jorrit Tolsma Arum
 
Kevin Jaarsma Arum
4-5
0-6
15.
Kees van der Schoot Leeuwarden
 
Jan Hof Franeker
 
Jitze De Jong Wijnaldum
-
17.
Redmer Zaagemans Witmarsum
 
Durk Ennema Sexbierum
 
Djurre Seerden Franeker
5-3
6-4
19.
Mart Van der Molen Witmarsum
 
Johan Kwast Harlingen
 
Lennard Feenstra Franeker
 
21.
Jordy Miedema st. Annaparochie
 
Dennis Wijnjeterp Harlingen
 
Cor Boonstra Harlingen
5-4
6-4
23.
Marcel Amels Harlingen
 
Hendrik Brandsma Pingjum
 
Michel Nesse Sibrandaburen
     
3e Omloop
23.
Marcel Amels Harlingen
 
Hendrik Brandsma Pingjum
 
Michel Nesse Sibrandaburen
-
25.
Jesse Mulder Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
 
Remco Dijkstra Berlikum
5-5
6-6
5.
Allard Hoekstra Franeker
 
Harry Mons Harlingen
 
Marten Bergsma Minnertsga
-
10.
Laurens Looijenga Franeker
 
Jan Sjouke Weewer Beetgumermolen
 
Wesley Schaap Harlingen
5-0
6-0
14.
Dylan Drent Harlingen
 
Jorrit Tolsma Arum
 
Kevin Jaarsma Arum
-
15.
Kees van der Schoot Leeuwarden
 
Jan Hof Franeker
 
Jitze De Jong Wijnaldum
5-5
6-4
19.
Mart Van der Molen Witmarsum
 
Johan Kwast Harlingen
 
Lennard Feenstra Franeker
     
Halve finale
19.
Mart Van der Molen Witmarsum
 
Johan Kwast Harlingen
 
Lennard Feenstra Franeker
-
23.
Marcel Amels Harlingen
 
Hendrik Brandsma Pingjum
 
Michel Nesse Sibrandaburen
1-5
6-6
5.
Allard Hoekstra Franeker
 
Harry Mons Harlingen
 
Marten Bergsma Minnertsga
-
14.
Dylan Drent Harlingen
 
Jorrit Tolsma Arum
 
Kevin Jaarsma Arum
0-5
2-6
Finale
23.
Marcel Amels Harlingen
 
Hendrik Brandsma Pingjum
 
Michel Nesse Sibrandaburen
-
14.
Dylan Drent (K) Harlingen
 
Jorrit Tolsma Arum
 
Kevin Jaarsma Arum
2-5
2-6
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl