ACTUEEL » LOTING 2018 » GROEP 6 (60+)
1e Omloop
1.
Gerrit Meijer Harlingen
 
Douwe Broersma Midlum
 
Frans Alberda Harlingen
-
2.
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Teake Koster Harlingen
 
Henk Deelstra Franeker
2-5
2-6
3.
Ype Hiemstra tzum
 
Geert van Slooten Harlingen
 
Lieuwe Brandsma Sexbierum
-
4.
Henk Draaisma Harlingen
 
Pieter Bergsma Giekerk
 
Johan Zuiderhof Harlingen
1-5
2-6
5.
Jetze Nagel Makkum
 
Harke Anema Witmarsum
 
Yke Rodenhuis Franeker
-
6.
Willem Seepma Franeker
 
Piet de Groot Midlum
 
jan de Vlas franeker
2-5
4-6
7.
Jan Rutten Harlingen
 
Pieter van der ploeg st. Jacobiparochie
 
Simon de Groot Midlum
-
8.
Jan Volbeda Sexbierum
 
Klaas Kloosterman Harlingen
 
Rick Vlieger Harlingen
5-2
6-4
9.
Age van der Goot Goenga
 
Pollie Kwast Harlingen
 
Klaas Zijlstra Arum
-
10.
Lieuwe Visser Franeker
 
Piet Stellingwerf Harlingen
 
Johannes Wolbers Oosterbierum
5-1
6-0
11.
Thomas Zuiderhof Harlingen
 
Frans de Vreeze Witmarsum
 
Douwe Bos Harlingen
-
12.
IJsbrand Brandsma Harlingen
 
Johannes Hinrichs Harlingen
 
Dirk Monsma Harlingen
3-5
4-6

2e Omloop
2.
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Teake Koster Harlingen
 
Henk Deelstra Franeker
-
4.
Henk Draaisma Harlingen
 
Pieter Bergsma Giekerk
 
Johan Zuiderhof Harlingen
5-4
6-6
6.
Willem Seepma Franeker
 
Piet de Groot Midlum
 
Jan de Vlas franeker
 
7.
Jan Rutten Harlingen
 
Pieter van der ploeg st. Jacobiparochie
 
Simon de Groot Midlum
5-5
4-6
9.
Age van der Goot Goenga
 
Pollie Kwast Harlingen
 
Klaas Zijlstra Arum
 
12.
IJsbrand Brandsma Harlingen
 
Johannes Hinrichs Harlingen
 
Dirk Monsma Harlingen
5-2
6-0
Halve finale
2.
Sipke Hiemstra Oosterend
 
Teake Koster Harlingen
 
Henk Deelstra Franeker
-
7.
Jan Rutten Harlingen
 
Pieter van der ploeg st. Jacobiparochie
 
Simon de Groot Midlum
3-5
2-6
Finale
9.
Age van der Goot Goenga
 
Pollie Kwast (K) Harlingen
 
Klaas Zijlstra Arum
-
7.
Jan Rutten Harlingen
 
Pieter van der ploeg st. Jacobiparochie
 
Simon de Groot Midlum
5-4
6-2
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl