ACTUEEL » LOTING 2018 » GROEP 4 (50-59)
1e Omloop
1.
Bennie Hof Franeker
 
Hielke Jager Harlingen
 
Piebe Hoekstra Harlingen
-
2.
Jochum Mollema Sexbierum
 
Edwin de Boer Harlingen
 
Hessel Roukema Harlingen
5-4
6-4
3.
Taeke van der Walt Sexbierum
 
Murk Godijk Sexbierum
 
Dick van der Galien Harlingen
-
4.
Theo Draijer Tzummarum
 
Pieter Alberda Midlum
 
Johan van IJs Arum
5-1
6-4
5.
Eddy Sjollema Harlingen
 
Willem Rienk Miedema Hitzum
 
Richard van der Kooi Harlingen
-
6.
Peter Kwast Harlingen
 
Jan Sipma Franeker
 
Jan van der Meulen Franeker
5-4
6-2
7.
Johny Bergsma Minnertsga
 
Rients Toering Harlingen
 
Gerrit Van der Eems Harlingen
-
8.
Henk Nesse Pingjum
 
Leo Reawaruw Leeuwarden
 
Jan Anton Klazinga Ried
0-5
2-6
9.
Peter de Vries Berlikum
 
Andre van der Woude Harlingen
 
Fetze Jan Kooistra Ried
-
10.
Fokke Alkema Franeker
 
Bennie Zeilmaker Harlingen
 
Sjoerd Nota Harlingen
3-5
4-6
11.
Johannes Siegersma Berlikum
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Hendrikus Hoekstra Harlingen
-
12.
Douwe de Boer Sneek
 
Eelco Ligthart Harlingen
 
Gerrit Schrik Harlingen
5-1
6-0
13.
Jaap Van Loon Harlingen
 
Arjen Lemstra Harlingen
 
Jochum Mollema Sexbierum
-    

2e Omloop
13.
Jaap Van Loon Harlingen
 
Arjen Lemstra Harlingen
 
Jochum Mollema Sexbierum
-
1.
Bennie Hof Franeker
 
Hielke Jager Harlingen
 
Piebe Hoekstra Harlingen
5-4
6-0
3.
Taeke van der Walt Sexbierum
 
Murk Godijk Sexbierum
 
Dick van der Galien Harlingen
-
5.
Eddy Sjollema Harlingen
 
Willem Rienk Miedema Hitzum
 
Richard van der Kooi Harlingen
5-4
6-4
8.
Henk Nesse Pingjum
 
Leo Reawaruw Leeuwarden
 
Jan Anton Klazinga Ried
-
10.
Fokke Alkema Franeker
 
Bennie Zeilmaker Harlingen
 
Sjoerd Nota Harlingen
5-5
0-6
11.
Johannes Siegersma Berlikum
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Hendrikus Hoekstra Harlingen
     
Halve finale
11.
Johannes Siegersma Berlikum
 
Ludwig Seerden Franeker
 
Hielke Jager Harlingen
-
13.
Jaap Van Loon Harlingen
 
Arjen Lemstra Harlingen
 
Jochum Mollema Sexbierum
5-3
6-0
3.
Taeke van der Walt Sexbierum
 
Murk Godijk Sexbierum
 
Dick van der Galien Harlingen
-
10.
Fokke Alkema Franeker
 
Arjen Lemstra Harlingen
 
Sjoerd Nota Harlingen
5-0
6-0
Finale
11.
Johannes Siegersma Berlikum
 
Ludwig Seerden (K) Franeker
 
Hielke Jager Harlingen
-
3.
Taeke van der Walt Sexbierum
 
Murk Godijk Sexbierum
 
Dick van der Galien Harlingen
5-5
8-6
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl