ACTUEEL » LOTING 2018 » GROEP 3 (36-49)
1e Omloop
1.
John Mons Sexbierum
 
Henri van der Veen Harlingen
 
Bas van der Baan Harlingen
-
2.
Jasper Boomsma st. Annaparochie
 
Johan Outhuyse Harlingen
 
Robert Posthuma Harlingen
5-1
6-2
3.
Johan Hettema Tzum
 
Theun van der Molen Franeker
 
Niels Heeres Franeker
-
4.
Arie Den Breejen Harlingen
 
Klaas Mollema Leeuwarden
 
Johan Janssen Harlingen
4-5
6-6
5.
Reitse Klijnsma Franeker
 
Hilko Mulder Harlingen
 
Klaas Bouma Harlingen
-
6.
Alexander Post Sexbierum
 
Michiel de Jong Witmarsum
 
Jeffrey Siccama Harlingen
1-5
2-6
7.
Roland van Wier Peins
 
Broer De Jong Sneek
 
Andre Dijkstra Witmarsum
-
8.
Eric Hoekstra Midlum
 
Gooitzen Scheffer Sexbierum
 
Dennis Henskes Harlingen
5-4
6-0
9.
Matthieu Visser Harlingen
 
Richard van der Veen Ried
 
Richard Strikwerda Harlingen
-
10.
Rene Sijbesma Harlingen
 
Tjarrie Hamhuis Harlingen
 
Adriaan Aalders Harlingen
5-3
6-4
11.
Marten Hiemstra Ried
 
Marco Lautenbach Herbaijum
 
Jan Norder Sexbierum
-
12.
Sander Rinia Makkum
 
Jurgen Hallink Wijnaldum
 
Erik De Boer Harlingen
5-3
6-4
13.
Wytse Hempenius Franeker
 
Gerard Hoekstra Herbaijum
 
Marcel Monsma Groningen
-
14.
Broer Zaagemans Harlingen
 
Michael van Coevorden witmarsum
 
Bauke Postma Sexbierum
5-0
6-4

2e Omloop
1.
John Mons Sexbierum
 
Henri van der Veen Harlingen
 
Bas van der Baan Harlingen
-
4.
Arie Den Breejen Harlingen
 
Klaas Mollema Leeuwarden
 
Johan Janssen Harlingen
5-3
6-4
6.
Alexander Post Sexbierum
 
Michiel de Jong Witmarsum
 
Jeffrey Siccama Harlingen
 
7.
Roland van Wier Peins
 
Broer De Jong Sneek
 
Andre Dijkstra Witmarsum
5-5
6-4
9.
Matthieu Visser Harlingen
 
Richard van der Veen Ried
 
Richard Strikwerda Harlingen
 
11.
Marten Hiemstra Ried
 
Marco Lautenbach Herbaijum
 
Jan Norder Sexbierum
4-5
4-6
13.
Wytse Hempenius Franeker
 
Gerard Hoekstra Herbaijum
 
Marcel Monsma Groningen
     
3e omloop
13.
Wytse Hempenius Franeker
 
Gerard Hoekstra Herbaijum
 
Marcel Monsma Groningen
-
1.
John Mons Sexbierum
 
Henri van der Veen Harlingen
 
Bas van der Baan Harlingen
0-5
2-6
6.
Alexander Post Sexbierum
 
Michiel de Jong Witmarsum
 
Jeffrey Siccama Harlingen
 
11.
Marten Hiemstra Ried
 
Marco Lautenbach Herbaijum
 
Jan Norder Sexbierum
3-5
4-6
Finale
1.
John Mons (K) Sexbierum
 
Henri van der Veen Harlingen
 
Bas van der Baan Harlingen
-
11.
Marten Hiemstra Ried
 
Marco Lautenbach Herbaijum
 
Jan Norder Sexbierum
5-3
6-4
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl