ACTUEEL » LOTING 2018 » GROEP 1 (11-16)
1e Omloop
1.
Brent Boschma Harlingen
 
Mathijs Buma Arum
 
Marwin Tolsma Arum
-
2.
Stijn Scheffer Sexbierum
 
Djé  Jorna  Harlingen
 
Jesse Mulder Harlingen
5-5
6-4
3.
Jan-Tymen Eisma Franeker
 
Sil Van der Geest Wijnaldum
 
Eric Gerlofsma Sexbierum
-
4.
Xander de Bruin Harlingen
 
Martijn Broersma Sexbierum
 
Tiemo Postma Sexbierum
1-5
6-6
5.
Enrico Post Sexbierum
 
Diego Ardjosoediro Sexbierum
 
Wouter J Mulder Tzum
-
6.
Iwan Hiddinga st. Annaparochie
 
Rinnert Tolsma Arum
 
Pieter Den Breejen Arum
4-5
6-6
7.
Nick van der Walt Sexbierum
 
Elmer Feenstra Franeker
 
Rene van der Walt Sexbierum
-
8.
Sil Kuperus Harlingen
 
Rick Alberda Midlum
 
Germ Epema Arum
5-5
2-6
9.
Remco Post Sexbierum
 
Ronin Nauta Harlingen
 
Karel Monfils Kimswerd
-
10.
Thom Posthumus Midlum
 
Roan Hooghiemster Wijnaldum
 
Mark Minnesma Dronrijp
5-0
6-6
11.
Thijs Vrij Franeker
 
Sietse Muizelaar Franeker
 
Rutger Kumbangsila Welsrijp
-
12.
Jaimy Koel Harlingen
 
Dylan Koel Harlingen
 
Jurjen Fokkema Harlingen
5-5
6-2
13.
Koos Jorna Harlingen
 
Mart Beuker Franeker
 
Justin de Jong Oosterbierum
-
14.
Sjouke Beimers Beetgumermolen
 
Ype van der Veen Harlingen
 
Redmer Zaagemans Witmarsum
2-5
6-6
15.
Eric Cuperus Wijnaldum
 
Tieme Tolsma Arum
 
Jildert Wijbenga Arum
-
16.
Daan Mulder Harlingen
 
Jordy De Haan Harlingen
 
Sil Van der Geest Wijnaldum
4-5
6-6
17.
Davy De Haan Harlingen
 
Damian Ligthart Wijnaldum
 
Marten Jansen Sexbierum
-    

 
2e Omloop
17.
Davy De Haan Harlingen
 
Damian Ligthart Wijnaldum
 
Marten Jansen Sexbierum
-
1.
Brent Boschma Harlingen
 
Mathijs Buma Arum
 
Marwin Tolsma Arum
5-3
6-4
4.
Xander de Bruin Harlingen
 
Martijn Broersma Sexbierum
 
Tiemo Postma Sexbierum
-
6.
Iwan Hiddinga st. Annaparochie
 
Rinnert Tolsma Arum
 
Pieter Den Breejen Arum
5-5
6-8
8.
Sil Kuperus Harlingen
 
Rick Alberda Midlum
 
Germ Epema Arum
 
9.
Remco Post Sexbierum
 
Ronin Nauta Harlingen
 
Karel Monfils Kimswerd
1-5
4-6
11.
Thijs Vrij Franeker
 
Sietse Muizelaar Franeker
 
Rutger Kumbangsila Welsrijp
 
14.
Sjouke Beimers Beetgumermolen
 
Ype van der Veen Harlingen
 
Redmer Zaagemans Witmarsum
5-2
6-6
16.
Daan Mulder Harlingen
 
Jordy De Haan Harlingen
 
Sil Van der Geest Wijnaldum
     
3e omloop
16.
Sil Kuperus Harlingen
 
Jordy De Haan Harlingen
 
Sil Van der Geest Wijnaldum
-
17.
Davy De Haan Harlingen
 
Damian Ligthart Wijnaldum
 
Marten Jansen Sexbierum
3-5
4-6
6.
Iwan Hiddinga st. Annaparochie
 
Rinnert Tolsma Arum
 
Pieter Den Breejen Arum
-
9.
Remco Post Sexbierum
 
Ronin Nauta Harlingen
 
Karel Monfils Kimswerd
0-5
0-6
11.
Thijs Vrij Franeker
 
Sietse Muizelaar Franeker
 
Rutger Kumbangsila Welsrijp
     
Halve finale
11.
Thijs Vrij Franeker
 
Sietse Muizelaar Franeker
 
Rutger Kumbangsila Welsrijp
-
17.
Davy De Haan Harlingen
 
Damian Ligthart Wijnaldum
 
Marten Jansen Sexbierum
5-5
8-6
Finale
9.
Remco Post Sexbierum
 
Ronin Nauta Harlingen
 
Karel Monfils (K) Kimswerd
-
11.
Thijs Vrij Franeker
 
Sietse Muizelaar Franeker
 
Rutger Kumbangsila Welsrijp
5-1
6-0
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl