ACTUEEL » LOTING 2016 » GROEP 2 (17-35)
1e Omloop
1.
Jan Sjouke Weewer Sexbierum
 
Cornelis Zijlstra Franeker
 
Jelmer van der Meer Tzummarum
-
2.
John Mons Sexbierum
 
Patrick Sjollema Franeker
 
Steven de Bruin Franeker
5-2
6-6
3.
Jan Hof Franeker
 
Dylan Drent Harlingen
 
Willem Miedema Hitzum
-
4.
Dennis Wijnjeterp Harlingen
 
Steven Nesse Pingjum
 
Arjen Wiersma Franeker
5-4
6-6
5.
Steven Breimer Harlingen
 
Harm de Vries Tzummarum
 
Ramon Hoogerhuis Tzummarum
-
6.
Edwin Keijzer Midlum
 
Erik de Groot Franeker
 
Meindert Riem Harlingen
5-5
6-4
7.
Jurre Rinia Makkum
 
Durk Ennema Sexbierum
 
Arne Tigchelaar Franeker
-
8.
Brett Kieftenburg Kimswerd
 
Aron Pen Harlingen
 
Marten Bergsma Minnertsga
0-5
6-6
9.
Rinze Steneker Herbaijum
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Harry Mons Harlingen
-
10.
Brian Zeilmaker Harlingen
 
Stefan L. Quisenaerts Harlingen
 
Mark Kwast Harlingen
5-1
6-0
11.
Leroy Braet Harlingen
 
Michel van der Veen Franeker
 
Bartele Boersma Harlingen
-
12.
Johan Kwast Harlingen
 
Paul Kooistra Dronrijp
 
Albert Nieuwenburg Harlingen
5-5
8-6
13.
Wybren Postma Engelum
 
Klaas-Bindert Malda Franeker
 
Justin van Dijk Arum
-
14.
Erik de Boer Harlingen
 
Tjitse Hoekstra Harlingen
 
Dennis Vlieger Harlingen
5-5
8-6
15.
Marco de Groot Franeker
 
Sander Zeilmaker Harlingen
 
Igor Kuiper Witmarsum
-
16.
Nick Leistra Tzummarum
 
Marco Seepma Franeker
 
Ruurd Pijpker Franeker
5-5
4-6
17.
Niels Heeres Tzummarum
 
Marcel Amels Harlingen
 
Jan Geert Dijkstra Witmarsum
-
18.
Stanley Brussaard Beetgumermolen
 
Fabian Noordhuis Bolsward
 
Lowie Quisenaerts Harlingen
0-5
6-6
19.
Sven Helvrich Harlingen
 
Jelte Drijfhout Poppenwier
 
Thomas Brandsma Harlingen
-
20.
Johan Diertens Dronrijp
 
Hendrik Brandsma Pingjum
 
Michael Heeringa Harlingen
5-5
4-6
21.
Steven Nesse Pingjum
 
Pieter Zijlstra Franeker
 
Pier Zaagemans Witmarsum
-
22.
Evan van Sertima Harlingen
 
Marco de Groot Franeker
 
Sjaak Bakker Achlum
5-5
8-6
23.
Allard Hoekstra Franeker
 
Rene Sijbesma Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
-
24.
Michel Nesse Uitwellingerga
 
Jelle Scharringa Welsrijp
 
Steven de Bruin Franeker
5-4
6-4
2e Omloop
1.
Jan Sjouke Weewer Sexbierum
 
Cornelis Zijlstra Franeker
 
Jelmer van der Meer Tzummarum
-
3.
Jan Hof Franeker
 
Dylan Drent Harlingen
 
Willem Miedema Hitzum
2-5
2-6
5.
Steven Breimer Harlingen
 
Harm de Vries Tzummarum
 
Ramon Hoogerhuis Tzummarum
-
8.
Brett Kieftenburg Kimswerd
 
Aron Pen Harlingen
 
Marten Bergsma Minnertsga
5-5
6-2
9.
Rinze Steneker Herbaijum
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Harry Mons Harlingen
-
11.
Leroy Braet Harlingen
 
Michel van der Veen Franeker
 
Bartele Boersma Harlingen
5-4
6-4
13.
Wybren Postma Engelum
 
Klaas-Bindert Malda Franeker
 
Justin van Dijk Arum
-
16.
Nick Leistra Tzummarum
 
Marco Seepma Franeker
 
Ruurd Pijpker Franeker
1-5
2-6
18.
Stanley Brussaard Beetgumermolen
 
Fabian Noordhuis Bolsward
 
Lowie Quisenaerts Harlingen
-
20.
Johan Diertens Dronrijp
 
Hendrik Brandsma Pingjum
 
Michael Heeringa Harlingen
2-5
6-6
21.
Steven Nesse Pingjum
 
Pieter Zijlstra Franeker
 
Pier Zaagemans Witmarsum
-
23.
Allard Hoekstra Franeker
 
Rene Sijbesma Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
0-5
6-6
3e Omloop
3.
Jan Hof Franeker
 
Dylan Drent Harlingen
 
Willem Miedema Hitzum
-
5.
Steven Breimer Harlingen
 
Harm de Vries Tzummarum
 
Ramon Hoogerhuis Tzummarum
5-0
6-2
9.
Rinze Steneker Herbaijum
 
Chris Outhuijse Franeker
 
Harry Mons Harlingen
-
16.
Nick Leistra Tzummarum
 
Marco Seepma Franeker
 
Ruurd Pijpker Franeker
4-5
6-6
20.
Johan Diertens Dronrijp
 
Hendrik Brandsma Pingjum
 
Michael Heeringa Harlingen
-
23.
Allard Hoekstra Franeker
 
Rene Sijbesma Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
4-5
4-6
3e Omloop
3.
Jan Hof Franeker
 
Dylan Drent Harlingen
 
Willem Miedema Hitzum
-
16.
Nick Leistra Tzummarum
 
Marco Seepma Franeker
 
Ruurd Pijpker Franeker
2-5
4-6
23.
Allard Hoekstra Franeker
 
Rene Sijbesma Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
-    
`
Finale
23.
Allard Hoekstra Franeker
 
Rene Sijbesma Harlingen
 
Arjen Staphorsius Dronten
-
3.
Jan Hof Franeker
 
Dylan Drent (K) Harlingen
 
Willem Miedema Hitzum
4-5
4-6
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl