Kaatser
K01513
Sara Woltman
Franeker
2015 - 2018
 
Resultaten sinds 1950
punten goud zilver brons 4e omloop 3e omloop 2e omloop 1e omloop koning bijgeloot
0 1 1 2 0
 
Deelnames sinds 1981
jaargang groep partuur resultaat koning bijgeloot leeftijd woonplaats
2018 5 18 O1 0 0 29 Franeker
2017 5 6 O1 0 0 28 Franeker
2016 5 4 O2 0 0 27 Franeker
2015 5 21 O3 0 0 26 Franeker