JAARGANG 1994 -  2
partuur kaatsercode volledige naam resultaat koning
14 K10274 Siep de Bruin 1 0
14 K10429 Jan-Klaas Gillebaard 1 1
14 K10958 Marcel Monsma 1 0
9 K10880 Johan Ligthart 2 0
9 K10472 James Guertin 2 0
9 K11017 Dirk Norder 2 0
2 K10027 Jeffrey Amels 3 0
2 K10857 Alexander Leistra 3 0
2 K11136 Renze Prins 3 0
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl