Vermakelijke woensdagavond op de lanen

Op de nagenoeg droge woensdagavond was er voor het publiek veel te beleven van de 2e omloop van de jongste groep 1 tot de eerste omloop van de oudste groep 6 (60+). Ook kaatste groep 4 (50-59) de eerste omloop. Toetje van de avond was de gemeentepartij met 6 dorpen en steden die het in 2 poules tegen elkaar opnamen. Ook de merchandise in de Lanenshop is goed in trek. De Lanenflessen gaan als warme broodjes over de toonbank. Ook zijn er nog voldoende jubileumboeken beschikbaar in de shop. Nog geen boek? Haal er dan één voor slechts € 25,- Veel foto’s en de jubileumfilm door Clemens van der Zwet zijn te zien in de fototentoonstelling in het Bethelkerkje. Let op de tentoonstelling is door andere planning vanavond gesloten. Morgen kun je wel weer genieten van al het moois uit 75 jaar Lanenkaatsen.

Na dat Swaen, Nancy en Ludwig het schema weer klaar hadden liggen konden de eerste partijen van start gaan om 18:30. Johannes en Lieuwe hadden de keurmeester en materialen weer bij de perken georganiseerd, dus niks kon een mooie avond meer in de weg staan. In groep 1 zijn de halve finale bekend, die vrijdag gekaatst gaan worden. Sem van Eijk, Mike Vlieger en Sven Alkema hadden een staand nummer en kaatsen tegen partuur 3 Sven Odolphi, Rudmer Faber en Niek Bijma. Zij wonnen de 2e omloop van partuur 1 Luuk Smit, Jisse Draaisma en Jens Visser met 5-2 en 6-4. De 2e halve finale is die tussen p6: Niek Helvrich, Rafael Brander en Niec Aalders tegen P11: Damian Duursma, Harmen Zijlstra en Justen Boonstra. Beisde parturen kenden de nodige tegenstand in de 2e omloop maar bleken uiteindelijk de sterkste. We verwachten mooie halve finales in de jongste groep.

De 1e partij in groep 4 perk 1 was er meteen één die ontzettend spannend verliep. Marco Lautenbach, Andre Toering en Andre van der Woude kaatsten tegen Klaas Kramer, Taeke van der Walt en Rob van der Hoek. Er werd om elke meter gestreden en de mannen gingen een enkele duikvlucht niet uit de weg. Partuur sloeg op 5-5 en 6-6 de kaats voorbij en pakten daarmee de winst. Haije van der Pol, Johan van IJs en Piebe Hoekstra versloegen verrassend het partuur van koning van vorig jaar Jan Anton Klazinga, Bram Visser en Peter de Vries met 5-4 en 6-4. Andre van der Woude en Jan Anton Klazinga werden later bijgeloot bij Roland van wier in partuur 14 waardoor er weer een knap partuur ontstond. Ze wonnen het ook van Jochum Mollema, Peter Helvrich en Richard van der Kooi met 5-1 en 6-6. In de parturen 11 en 12 zijn nog kanshebbers voor het klavertje 4. Richard van der Veen en Bennie Zeilmaker namen het met hun partuur tegen elkaar op. De strijd werd in het voordeel geslecht van partuur 12 met Richard, Eelco van der Schaaf en Michael van Coevorden. Bennie kwam met Tjipko Vellinga en Broer de Jong te kort om te winnen. Ook de parturen 4, 5 en 9 behaalden de volgende omloop in groep 4. Ze kaatsen vanavond verder.

In groep 6 verschenen een record aantal van 19 parturen aan de start in de 60+ klasse. Veel ouwe seunen oefenen op de maandag bij de Eendracht en daar trekt de Lanen ook weer profijt van. Klassementsleider Simon de Groot had het zwaar met zijn maten Bote Brandsma en Klaas Kloosterman in de eerste omloop. Pas op 5-5 en 6-2 pakten ze het beslissende punt tegen Dirk Monsma, Rients Toering en Murk Goodijk. Ook Sipke Hiemstra, Jaap Nieuwenburg en Thomas Zuiderhof kenden de nodige moeite met partuur 2: Teake Koster, Wytse Zaagemans en Sicco Jellema. Het werd 5-3 en 6-4. In de overige partijen kwamen de verliezers niet tot meer dan 1 of 2 bordjes. In de 2e omloop neemt de nummer 2 uit het klassement Pollie Kwast het op tegen de nummer 3 uit het klassement Ludwig Seerden. Ludwig kaatst met Henk Nesse en Frans Alberda en Pollie kaatst met Yke Rodenhuis en Jan Hoekstra. Ook de partij tussen partuur 16: Bennie Hof, Willem Griek en Henk Mulder tegen partuur 18: Siep Roukema, Hans van der Zee en Jan Sipma in de 2e omloop vanavond verwachten we het nodige van.  

Toetje van de avond waren de partijen, waarin de dorpen en steden Sexbierum, Beetgum, Franeker, Dronrijp, Minnertsga en Harlingen het tegen elkaar opnamen. Sinds half jaren ’90 is deze ontmoeting van het programma verdwenen, maar speciaal voor deze jubileumeditie geherintroduceerd en hoe. De deelnemers en publiek genoten zichtbaar van het kaatsgebeuren en er was een mooie strijd te zien om de winst in de 2 poules. In poule 1 wonnen Johan van der Meulen, Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar het maar nipt van Sexbierum met Kees en Pieter van der Schoot en Johannes van der Veen. De nodige onderlinge humor en respect voor elkaar was te zien, maar voor elk punt werd er gestreden. 5-5 en 6-2. In de volgende wedstrijd tussen hetzelfde Sexbierum en Franeker met Chris Outhuijse,  Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra ging de winst naar Franeker. Sexbierum ging in het begin nog goed mee, maar Franeker was frisser en pakte eerst naar eerst om uiteindelijk met 5-2 en 6-4 te winnen. In het beslissende duel tussen Beetgum en Franeker was er geen houden aan met Johan, Tjisse en Hans. De 3 excelleerden in het spelletje en we zien ze zaterdag terug in de finale van de gemeentepartij!

In de andere poule een valse start voor Harlingen. We wisten al dat Dylan Drent niet mee kon doen vanwege een blessure, maar ook Johan Kwast raakte dinsdag geblesseerd. Tjisse Ben Hoekstra was zijn vervanger met daarnaast de kanjers Nick Leistra en Boudewijn Tulen. Harlingen kon in de eerste omloop toezien hoe Dronrijp met Mark Minnesma, Rick Minnesma en Jorn Lars van Beem het wonnen van Minnertsga met Marten Bergsma, Hendrik Kootstra en Here de Vries. Een mooie partij werd op 5-3 en 6-4 in het voordeel van Dronrijp beslecht. Harlingen kon het vervolgens net niet bolwerken tegen Minnertsga maar ze gingen strijdend ten onder met 3-5 en 6-6. In de 3e partij was een stunt nodig van Harlingen om de finale te bereiken van zaterdag, maar Dronrijp bleek veel te sterk want ze wonnen het met 5-0 en 6-6

De avond werd traditioneel afgesloten met haring en een drankje in de studio voor alle hard werkende vrijwilligers van de Lanen. Vanavond het verloop in de groepen 2, 3, 4, 5 en 6. De dames groep 7 start vanavond met de eerste omloop.

Tot vanavond op de Lanen!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com