Groep 2, 3 en de dames 11-35 op de dinsdag.

Het was niet geheel droog, maar de paar buien op de dinsdag mochten de pret niet drukken op de Lanen. Er werd dinsdag gekaatst in 3 groepen, waarvan de 2e omloop in groep 2, de 1e omloop in groep 3 en de 1e omloop bij de dames 11-35. Ook was de publieke belangstelling groot. Een ze kregen een paar mooie partijen voorgeschoteld. Kortom er viel genoeg te genieten bij de perken en in Bethelkerkje bij de fototentoonstelling.

Foto’s van Piet Allersma zijn hier te bekijken.

Nick Leistra, Jordy de Haan en Daan Mulder hadden een goede start in de 2e omloop en gaven de voorsprong niet meer weg 5-2 en 6-6. Zij kaatsen donderdag de 3e omloop tegen het sterke partuur van Michel Nesse, Eeltsje Bootsma en Marco de Groot. Partuur 6 Jan Hof, Rene vd Walt en Tiemo Postma gingen met dezelfde score door naar de 3e omloop, waar partuur 11 Jelmer Uijthof, Djurre Seerden en Jarco Kingma wacht.  Nick van der Walt, Rink sterk en Arjen Staphorsius nemen het in de 3e omloop op tegen Allard Hoekstra, Jordy Miedema en Jordy Torenbeek. Zij kenden een pittige pot in perk 5. Het blijft een lastig perk ondanks dat er deze winter een grote boom gesneuveld is. Evan van Sertima, Rick Simon Minnesma en Brian Zeilmaker, pakten de winst in perk 6 op de Kleine Ossenmarkt. Pieter van der Schoot, Elmer Feenstra en Harmen Zuidema, waren onder grote publieke belangstelling niet opgewassen tegen partuur 23. Anne Wind, Robert de Bruin en Robert Buwalda trokken de partij uiteindelijk over de streep, maar dat ging verre van gemakkelijk. We zijn benieuwd naar de 3e omloop tussen deze 2 sterke parturen. Partuur 32 met Kees van der Schoot, Stefan van der Meer en Stijn Schakenbos won het eenvoudig van partuur 30 en heeft nu een staand nummer naar de 4e omloop. Groep 2 kaatst donderdag weer verder!

Lijst groep 2

In groep 3 (36-49 jaar) de eerste omloop met 7 partijen waarvan twee zeer spannende, die op 5-5 eindigden. Partuur 1 Boudewijn Tulen, Sander Rinia en Cornelis Jensma moesten alle zeilen bij zetten om partuur 2 Johan Kwast, Marcel Volbeda en Niels Outhuijse te verslaan. Na een 4-2 voorsprong kwam partuur 2 terug naar zelfs een voorsprong van 4-5, maar het sterke spel van Boudewijn Tulen bracht de doorslag. 5-5 6-2. Bas van der Baan, Pieter Scharringa en Sjors Wierstra liepen uit naar een 5-1 voorsprong tegen John Mons, Robert Rinia en Sipke van der Ploeg. Het leek een onverwacht eenzijdige partij te worden, maar een partij is pas bij 6 eersten afgelopen, moet partuur 8 gedacht hebben. Ze kwamen helemaal terug in de partij en wonnen deze ook nog met 5-5 en 0-6. Ook in de 2e omloop de parturen 3 Lowie Quisenaerts, Jeffrey Siccama en Albert Nieuwenburg. Partuur 5 Tjarrie Hamhuis, Klaas Malda en Nolke Bergstra. Zij nemen het op tegen de eerder genoemde parturen. De 2e omloop partij waar we extra naar uitkijken is de clash tussen partuur 9 Michel van der Veen, Theun van der Molen en Keimpe Koldijk tegen partuur 11 Jasper Boomsma, Gooitzen Scheffer en Douwe Kamsma. De secretaris van het Lanenkaatsen schakelde de voorzitter uit. De term “ bijltjesdag” kwam al voorbij in de evaluatie later op de avond. Partuur 13 Reitse Klijnsma, Gerard Hoekstra en Meindert Riem, pakte de overwinning en heeft nu een staand nummer naar de 3e omloop.

Lijst groep 3

In groep 5 veel spannende partijen. Zo eindigden er maar liefst 3 op 5-5. Partuur 1 Wyteke Feenstra, Ilse Marije Hartman en Anna-Lotte Bijlsma kwamen uiteindelijk net te kort tegen partuur 2 Janny Epema, Jokelien Faber en Nicole Hempenius. Partuur 8 Rianne van der Walt, Maud Scheffer en Sibrig Tigchelaar hadden ook de nodige moeite om te winnen van partuur 7 Senne Idsardi, Doutzen Bijlsma en Anne Brouwer. Ook daar was de eindstand 5-5 en 6-4. Partuur 11. Evy Boonstra, Rixt Fokkema en Gabrielle Akkerman hadden ook een prachtige strijd tegen partuur 12 met Stephanie de Vries, Jente Bijlsma en Manon Kamminga. Ook daar kwam de 5-5 op de telegraaf. Spanning alom. En partuur 11 door naar de 2e omloop. Nog 8 parturen over bij de Dames 11-35. Ook zij kaatsen donderdag de 2e omloop.

Lijst groep 5

Vanavond gaan we verder met de 2e omloop in groep 1 en de 1e omloop in de groepen 4 en 6. Daarnaast keert vanavond de Dorpen en stedenpartij terug in het programma In poule 1 kaatsen Sexbierum, Beetgum en Franeker en in poule 2 nemen Dronrijp, Minnertsga en Harlingen het tegen elkaar op.

De lijsten zijn te vinden op lanenkaatsen.nl

Tot vanavond voor weer een mooi programma.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com