ALGEMEEN » KAATSERLIJST
KAATSERS ACHTERNAAM MET EEN W
kaatsercode Achternaam Voornaam tussenvoegsel Laatste woonplaats Aantal deelnames na 1981 Laatste deelname
K91042 Waal Vincent de Harlingen 1 1991
---            
K30201 Wagenaar S.     1 1961
---            
K20052 Wal D. van der   1 1971
K82070 Wal Gerrit van der Harlingen 17 2009
K81263 Wal Johannes van der Harlingen 12 1996
K30203 Wal K. van der   1 1956
K82071 Wal Lammert van der Harlingen 5 1991
K03042 Wal Niels van der Weidum 1 2003
K30202 Wal R. van der   2 1956
---            
K05040 Walda Ineke   Wommels 1 2005
K01521 Walda Paulus Yde   Welsrijp 1 2015
---            
K90025 Wales Alfons de Herbaijum 1 1990
---            
K81264 Wallendal Tjisse   Ried 6 1993
---            
K82072 Walsma Geert   Harlingen 2 1989
---            
K81265 Walstra Martin   Harlingen 1 1981
---            
K01534 Walt Jelle Pieter van der Tzummarum 3 2017
K01816 Walt Nick van der Sexbierum 1 2018
K01815 Walt Rene van der Sexbierum 1 2018
K01652 Walt Taeke van der Sexbierum 2 2018
---            
K20197 War Rein   Franeker 1 1980
---            
K06041 Wassenaar Hans   Tzummarum 5 2011
K99113 Wassenaar Pier   Ouwesyl 1 1999
K99106 Wassenaar Pier   Ouwesyl 1 1999
K01331 Wassenaar Siete   Minnertsga 1 2013
K01637 Wassenaar Wytze   Wier 1 2016
---            
K81266 Waterlander Erik   Zurich 1 1981
K30204 Waterlander H.     1 1960
K81267 Waterlander Hans   Harlingen 1 1981
K81268 Waterlander Jeen   Zurich 1 1981
K88092 Waterlander Martha   Zurich 3 1990
---            
K01747 Watters Dyano   Tzummarum 1 2017
---            
K01335 Wedzinga Henk   Sexbierum 2 2016
K01336 Wedzinga Mirjan   Franeker 1 2013
---            
K84061 Weerd H. van der Bolsward 1 1984
K11556 Weerd Meindert van der Onbekend 1 1984
---            
K30207 Weever A.     1 1961
K93039 Weever J.   Sexbierum 2 2014
K40002 Weever J.     1 1955
---            
K85048 Weewer Hein-Obbe   Sexbierum 6 1999
K01227 Weewer Jan Sjouke   Sexbierum 7 2018
K86042 Weewer Jan-Dirk   Sexbierum 5 2013
K86043 Weewer Marco   Sexbierum 3 1993
---            
K94018 Weide Johan van der Harlingen 1 1994
K82073 Weide Nis van der Harlingen 17 1993
K84069 Weide Nis van der   3 1984
---            
K01233 Weidenaar Taede   Damwoude 1 2012
---            
K82074 Weiland Bouke   Minnertsga 1 1982
---            
K81269 Weitenberg Koos   Franeker 27 2007
---            
K88093 Weitsma J.   Harlingen 1 1988
---            
K30208 Werf B. van der   1 1957
K88094 Werf G. van der Harlingen 1 1988
K84062 Werf Pety van der Canada 1 1984
K84063 Werf Piet van der Canada 2 1994
K81270 Werf R. van der Oosterbierum 1 1981
K81271 Werf Sietse van der   9 1989
K01208 Werf Vincent van der Harlingen 1 2012
K82075 Werf W. van der Harlingen 1 1982
---            
K07027 Werkhoven Rinze   Franeker 1 2007
---            
K01055 Wessels Marc   Harlingen 1 2001
---            
K82076 Westerveld Gerrit-Jan   Midlum 4 1985
---            
K02049 Westra Aafke   Midlum 5 2006
K88095 Westra Andre   Tzummarum 3 1993
K01363 Westra Anneke   Kimswerd 3 2017
K20039 Westra Barend     3 1970
K93040 Westra Jarich   Tzum 3 1995
K11579 Westra Johannes   Stiens 5 1989
K88096 Westra Jurjen   Midlum 11 2006
K01416 Westra Klaas   Kimswerd 1 2014
K04050 Westra Marthijs   Harlingen 2 2005
K20184 Westra P.     1 1962
K01750 Westra Patricia   Oosterbierum 1 2017
K01418 Westra Rineke   Kimswerd 1 2014
K20215 Westra Sj.     1 1979
K82077 Westra Wiebe   Harlingen 15 2002
---            
K01136 Wetering Frank van de Pingjum 2 2017
---            
K20046 Wever C.     1 1968
K30206 Wever Jac.     1 1956
K81272 Wever Jan   Franeker 10 1992
K30205 Wever Jan   Franeker 2 1967
K82078 Wever Mark   Franeker 17 2004
---            
K81273 Wielinga Andries     6 1985
K20236 Wielinga Willem     6 1973
---            
K82079 Wier Durk van   11 2014
K01056 Wier Erwin van Peins 10 2017
K82080 Wier Evert van Harlingen 5 1994
K01057 Wier Gerard van Peins 4 2004
K88097 Wier Richard van Franeker 3 1990
K99107 Wier Roland van Peins 17 2018
---            
K01058 Wierda Hans   Witmarsum 1 2001
K30209 Wierda J.     1 1954
K97040 Wierda Jan   Herbaijum 2 1998
K81274 Wierda Klaas     21 2004
K85049 Wierda Lodewijk   Harlingen 1 1985
K20171 Wierda Melle     4 1966
K01520 Wierda Noah   Harlingen 1 2015
K40004 Wierda Nyke     1 1950
K81275 Wierda Pier   Harlingen 23 2006
K92029 Wierda Sietse   Lippenhuizen 1 1992
K40003 Wierda T.     1 1957
K20230 Wierda W.     3 1974
---            
K11598 Wieren Klaas van Berlikum 8 1991
K01443 Wieren Matthijs van Marsum 1 2014
K81276 Wieren Robert van Marssum 9 1992
K81277 Wieren Wiep van Marssum 6 1995
---            
K01059 Wiersma Arjen   Franeker 4 2016
K81278 Wiersma H.   Kimswerd 1 1981
K01323 Wiersma Martijn   Kimswerd 3 2015
K90026 Wiersma Melle   Harlingen 1 1990
K83064 Wiersma R.   Arum 4 1986
---            
K93041 Wierstra Chris   Wijnaldum 4 2002
K81279 Wierstra K.   Franeker 1 1981
---            
K95011 Wigcheren Donald van Harlingen 2 1996
K84064 Wigcheren Rinse van Harlingen 12 2004
---            
K01820 Wijbenga Jildert   Arum 1 2018
K89076 Wijbenga Johan   Harlingen 6 2000
K99108 Wijbenga Peter   Harlingen 4 2009
K82081 Wijbenga Rienk   Harlingen 3 1991
---            
K30211 Wijk J. van   1 1958
K30210 Wijk S. van   1 1951
---            
K01619 Wijkstra Inez Yvonne   Wijnaldum 1 2016
---            
K90027 Wijnbergen Eric   Harlingen 3 1992
---            
K01125 Wijnia Ruurd   Hitzum 1 2011
---            
K99109 Wijnjeterp Dennis   Harlingen 19 2018
---            
K04051 Wilbrink Harm   Harlingen 4 2008
---            
K01770 Willekes Jacob   Sexbierum 1 2017
---            
K20166 Willemsma M.     2 1978
---            
K04052 Wind Anne   Pingjum 14 2018
K02050 Wind Gerard de Harlingen 2 2003
K02051 Wind Maaike   Pingjum 5 2006
---            
K89077 Windt S.   Pingjum 1 1989
---            
K20047 Wink C.     1 1971
---            
K99110 Winkel Gerrit   Oudebildtzijl 1 1999
K20231 Winkel W.     1 1968
---            
K30212 Wit D. de   1 1961
K20071 Wit G. de   1 1975
K20072 Wit Geert de   3 1967
---            
K01459 Wolbers Johannes   Oosterbierum 3 2018
K06042 Wolbers Marthijs   Harlingen 1 2006
---            
K88098 Wolberts Betty   Franeker 1 1988
K88099 Wolberts Willem   Harlingen 1 1988
---            
K85050 Wolde Rinnie ten Harlingen 3 1995
---            
K30213 Wolf J.     1 1956
---            
K01513 Woltman Sara   Franeker 4 2018
---            
K06043 Wouda Greetje   Buitenpost 1 2006
---            
K02052 Woude Andre van der Harlingen 12 2018
K05041 Woude Bas van der Midlum 5 2012
K07028 Woude Menno van der Midlum 2 2012
K99111 Woude S. van der Wommels 1 1999
K81280 Woude Sape van der   2 1981
---            
K20132 Woudstra J.     1 1969
K20185 Woudstra P.     1 1968
---            
K20210 Wouters S.     1 1972
---            
K20186 Wynia P.     1 1962
---            
K88100 Wytsma M.   Harlingen 1 1988