ALGEMEEN » KAATSERLIJST
KAATSERS ACHTERNAAM MET EEN V
kaatsercode Achternaam Voornaam tussenvoegsel Laatste woonplaats Aantal deelnames na 1981 Laatste deelname
K02043 Vaart Bennie van der Midlum 7 2010
K09017 Vaart Chiel van der Midlum 1 2009
K02044 Vaart Jacqueline van der Midlum 4 2005
K06035 Vaart Martijn van der Midlum 2 2007
---            
K11427 Vaas Jan   Onbekend 1 1995
---            
K01733 Valk Greta de Wijnaldum 1 2017
---            
K20021 Veen A. van der   3 1972
K01050 Veen Bouwe van der Harlingen 3 2004
K82064 Veen Ferdinand van der Harlingen 1 1982
K89069 Veen Freddy van der Midlum 4 1992
K30170 Veen H.P. van der   1 1958
K09013 Veen Hans van der Arum 2 2010
K89070 Veen Hendrik van der Harlingen 6 1995
K04045 Veen Henri van der Harlingen 11 2018
K06036 Veen Iris van der Franeker 3 2008
K30169 Veen J. van der   1 1961
K82065 Veen Jaap van der   8 2012
K20135 Veen Jac. van   1 1967
K20140 Veen Jan van   2 1964
K11436 Veen Jarich van der Damwoude 1 1989
K98033 Veen Johan van der Harlingen 1 1998
K81247 Veen Klaas van der   9 1987
K99099 Veen Michel van der Franeker 3 2016
K87026 Veen Reitse van der   9 2005
K88089 Veen Richard van der Ried 28 2018
K01325 Veen Romke van der Harlingen 1 2013
K01123 Veen Romy van der st. Jacobiparochie 7 2018
K91038 Veen Ronny van der Ried 2 1993
K01051 Veen Sietse van der Ried 2 2003
K03036 Veen Sjoke van der Thonon-les-bains (FR) 3 2008
K06037 Veen Sytse van der Arum 2 2007
K09011 Veen Sytze van der Arum 1 2009
K02045 Veen Tabe van der Arum 4 2015
K81248 Veen Theo van der   7 1985
K03037 Veen Willie van der Witmarsum 3 2010
K01819 Veen Ype van der Harlingen 1 2018
---            
K84056 Veenstra J.   Bayum 2 1997
---            
K81249 Veer B. van der Harlingen 1 1981
K30171 Veer J. van der   1 1950
K82066 Veer Jan van der Midlum 5 2004
K84057 Veer Jan van der Harlingen 2 1985
K81250 Veer Tjibbe van der Achlum 24 2009
---            
K88090 Velde Aukje van der Arum 1 1988
---            
K02046 Veldman Harry   Wijnaldum 2 2006
K06038 Veldman Marc-J.   Wijnaldum 1 2006
K06039 Veldman Oane   Tzummarum 6 2011
K09035 Veldman Rixt   Tzummarum 2 2010
---            
K30173 Vellinga F.     1 1960
K09004 Vellinga Gideon   Harlingen 3 2011
K90022 Vellinga Hanneke   Kimswerd 1 1990
K81251 Vellinga Jaap   Kimswerd 2 1982
K30172 Vellinga K.     1 1954
K20175 Vellinga O.     2 1965
K81252 Vellinga S.   Harlingen 1 1981
K85045 Vellinga Tj.   Franeker 3 1987
---            
K11461 Velstra Tamme   Dronrijp 7 1993
---            
K01139 Velthuis Wim   Harlingen 3 2013
---            
K30177 Veltman M.     1 1954
K30176 Veltman M.     2 1957
K20165 Veltman M.     1 1963
K30175 Veltman P.     1 1950
K30174 Veltman Piet     1 1950
K97036 Veltman Robert   Harlingen 3 1999
K03038 Veltman Steven   Harlingen 7 2013
---            
K97037 Velzen Johan van Harlingen 3 2002
K20157 Velzen Klaas van   1 1979
---            
K97038 Ven Albert van der Harlingen 2 1998
---            
K01519 Venema Bennie   Franeker 1 2015
---            
K01138 Vernooy Iris   Cothen 1 2011
---            
K04046 Vietor Hester   Schalsum 1 2004
---            
K99100 Vijver Dirk   Franeker 1 1999
K07023 Vijver Frans   Franeker 1 2007
K89071 Vijver M.   Makkum 1 1989
K03039 Vijver Martin van der Arum 12 2016
---            
K30179 Visser A.     1 1960
K03040 Visser Allard   Schettens 2 2004
K30178 Visser B.     1 1959
K07024 Visser Bram   Harlingen 3 2016
K81253 Visser Dirk     16 2003
K91039 Visser G.   Wier 1 1991
K03041 Visser Herman   Sexbierum 1 2003
K04047 Visser Hillebrand   Schettens 1 2004
K82067 Visser Jan   Harlingen 3 1984
K81254 Visser Jan-Peu   Franeker 28 2015
K90023 Visser Jelte   Wijnaldum 6 2000
K01130 Visser Johan   Pingjum 1 2011
K86039 Visser Jouke   Harlingen 1 1986
K83060 Visser L.   Oosterbierum 1 1983
K05039 Visser Lieuwe   Franeker 8 2018
K04048 Visser Lindert   Franeker 1 2004
K02047 Visser Matthieu   Harlingen 15 2018
K85046 Visser R.   Franeker 1 1985
K01439 Visser Samanta   Franeker 5 2018
K97039 Visser Tom   Midlum 2 1998
K81255 Visser Willem   Harlingen 7 1995
---            
K83061 Vlas Jan de Franeker 27 2018
K02048 Vlas Jan-Martijn de Harlingen 5 2006
K30180 Vlas S. de   2 1958
---            
K98034 Vlieger Anouska   Harlingen 8 2017
K99101 Vlieger Claudia   Harlingen 1 1999
K93038 Vlieger Dennis   Harlingen 8 2016
K84058 Vlieger Dirk   Harlingen 2 1987
K20099 Vlieger H.     1 1971
K30181 Vlieger J.     1 1959
K83062 Vlieger Paul   Harlingen 2 1985
K81256 Vlieger Rik   Harlingen 18 2018
---            
K30182 Vlies S. van der   1 1958
---            
K81257 Vlietstra G.     4 1981
K86040 Vlietstra Henk   Franeker 4 1989
K81258 Vlietstra Jan   Franeker 3 1989
K11500 Vlietstra Wietse   Sexbierum 9 2014
---            
K00019 Vogel Tine   Wijnaldum 1 2000
---            
K01052 Vogels Leo   Firdgum 1 2001
K01053 Vogels Pieter   Firdgum 2 2004
---            
K85047 Volbeda Geert   Sexbierum 2 1986
K86041 Volbeda Jan   Sexbierum 22 2018
K81259 Volbeda Obe   Arum 7 1992
K30183 Volbeda S.     1 1954
---            
K96028 Vonk Erwin   Harlingen 1 1996
K20086 Vonk Gerard     1 1963
K30184 Vonk J.     1 1960
---            
K30185 Voogd H.D.     1 1952
---            
K04049 Vos Dirk   Franeker 1 2004
K84059 Vos Theo   Harlingen 1 1984
---            
K01228 Vreedeveld Peter   Harlingen 1 2012
---            
K99102 Vreeze Frans de Witmarsum 15 2018
---            
K91040 Vries Alfons de Sexbierum 1 1991
K89072 Vries Anne de Franeker 1 1989
K81260 Vries Berend de   3 1981
K06040 Vries Brandt de Wijnaldum 1 2006
K30199 Vries Cees de   3 1960
K01828 Vries Corina de Beetgum 1 2018
K90024 Vries Dave de Den Helder 2 2010
K82068 Vries Eddy de Harlingen 3 1985
K01410 Vries Fiera de Sexbierum 4 2018
K89073 Vries Frans de Franeker 1 1989
K84060 Vries Frans-B de Harlingen 13 2007
K30197 Vries G. de   1 1951
K30198 Vries G. de   1 1957
K89074 Vries Gerard de Franeker 7 1996
K20070 Vries Germ de   7 1973
K82069 Vries Gerrit de Franeker 28 2015
K01303 Vries Harm de Tzummarum 5 2017
K01054 Vries Henk de   3 2002
K30196 Vries I. de   1 1954
K01833 Vries Ilonca de Harlingen 1 2018
K07025 Vries Inge de Leeuwarden 1 2007
K30193 Vries J. de   1 1961
K30195 Vries J. de   1 1951
K30194 Vries J. de   1 1961
K87027 Vries Jacob de Dongjum 4 2009
K88091 Vries Jan de Franeker 7 2000
K20114 Vries Jochem de   7 1978
K20115 Vries Jopie de   3 1975
K93046 Vries K. de   2 1993
K30191 Vries K. de   1 1960
K89085 Vries K. de Harlingen 1 1989
K99103 Vries Karel de Franeker 3 2003
K83063 Vries Klaas de Harlingen 3 1984
K30190 Vries Lucas de   1 1950
K20161 Vries M. de   1 1970
K30189 Vries P.K. de   1 1959
K01743 Vries Peter de Berlikum 2 2018
K81261 Vries Piet de Franeker 15 1995
K30188 Vries R. de   1 1958
K89075 Vries R. de Franeker 1 1989
K99104 Vries Sietse de Tzummarum 4 2004
K30187 Vries Sikke de   1 1951
K20202 Vries Sikke de   3 1968
K01435 Vries Stephanie de Harlingen 5 2018
K81262 Vries Teun de Harlingen 1 1981
K07026 Vries Tineke de Tzummarum 1 2007
K30186 Vries Tjalco de   3 1959
---            
K01734 Vrieswijk Anita   Achlum 1 2017
K01766 Vrieswijk Jan   Achlum 1 2017
K01749 Vrieswijk Leonie   Achlum 1 2017
K01767 Vrieswijk Marijke   Achlum 1 2017
---            
K01752 Vrij Thijs   Franeker 2 2018
K30200 Vrij Willem de   4 1961
---            
K99105 Vrouwenvelder Jelmer   Harlingen 4 2002
K91041 Vrouwenvelder Marco   Harlingen 2 1992
K92028 Vrouwenvelder Roy   Harlingen 5 2001