ALGEMEEN » KAATSERLIJST
KAATSERS ACHTERNAAM MET EEN R
kaatsercode Achternaam Voornaam tussenvoegsel Laatste woonplaats Aantal deelnames na 1981 Laatste deelname
K81191 Raalte Rob van Harlingen 2 1997
---            
K97029 Reawaruw Leo   Leeuwarden 13 2018
---            
K09019 Regtop Robbin   Wijnaldum 1 2009
---            
K30128 Reichwein P.     1 1961
---            
K02036 Reimer Doetie   Franeker 1 2002
---            
K99074 Reinsma Fenny   Achlum 1 1999
K01129 Reinsma Jos   Arum 2 2012
K88072 Reinsma Meine   Franeker 2 1989
K81192 Reinsma T.   Zurich 1 1981
---            
K01003 Reitsma Jan   Tzummarum 7 2017
---            
K81193 Rekker Bouke   Franeker 1 1981
K81194 Rekker P.-Willem   Franeker 1 1981
---            
K85034 Reuvers Appie   Harlingen 4 1991
K99075 Reuvers Domenique   Kimswerd 1 1999
---            
K00015 Riem Arjen   Harlingen 4 2005
K30130 Riem Jaap     2 1951
K20156 Riem Klaas     5 1979
K00016 Riem Meindert   Harlingen 9 2014
K84044 Riem Rinnie     4 2004
K30129 Riem S.     2 1958
---            
K01312 Rienks Jaap Jan   Boer 3 2015
---            
K91029 Riet Ronald van Harlingen 1 1991
---            
K85035 Rijke Ch. de Tzummarum 1 1985
---            
K20145 Rijpma Jochum   Kimswerd 1 1980
---            
K81195 Rijpstra Jolke   Harlingen 2 1982
K91030 Rijpstra P.   Wijnaldum 1 1991
K81196 Rijpstra Peter   Harlingen 2 1982
---            
K01653 Rinia Jildert   Makkum 1 2016
K01506 Rinia Jurre   Makkum 4 2018
K01322 Rinia Robert   Arum 4 2016
K01438 Rinia Sander   Makkum 5 2018
---            
K11162 Rinkema Anne   Oudebildtzijl 2 1994
---            
K84045 Rinsema T.   Franeker 1 1984
---            
K87023 Rinsma Anne   Harlingen 4 2009
---            
K81197 Rintjema Theo   Harlingen 2 1982
---            
K85036 Rodenhuis Yke   Franeker 17 2018
---            
K96022 Rodriguez Giovanni   Harlingen 2 1997
---            
K84046 Roersma F.   Arum 1 1984
K30131 Roersma W.     1 1954
---            
K85037 Romkes Joh.   Harlingen 1 1985
---            
K01315 Roorda Gooitzen   Vrouwenparochie 1 2013
K89057 Roorda T.   Harlingen 1 1989
---            
K30132 Roos A.     1 1952
K97030 Roos O. de Menaldum 1 1997
---            
K99076 Roosenburg Andre   Harlingen 5 1999
---            
K93034 Roosjen Robert   Leeuwarden 1 1993
---            
K01827 Roosma-Schat Liset   Harlingen 1 2018
---            
K97031 Rooy Mark de Harlingen 2 1998
K81198 Rooy Oepie la Marssum 7 1995
---            
K82052 Rooyen Eddy van Harlingen 1 1982
---            
K96023 Rossum Rene van Harlingen 1 1996
---            
K89058 Roukema Hessel   Harlingen 18 2018
K01131 Roukema Patricia   Harlingen 2 2012
K06024 Roukema Samantha   Harlingen 1 2006
K85038 Roukema Siep   Harlingen 29 2017
---            
K09031 Roy Thomas de Sexbierum 1 2009
---            
K86030 Ruiter A.   Harlingen 1 1986
K99077 Ruiter Frens de Franeker 3 2001
K99078 Ruiter Hans de Franeker 1 1999
K01040 Ruiter Laurentius de Harlingen 1 2001
---            
K06025 Rusticus Niels   Dronrijp 1 2006
K06026 Rusticus Rick   Dronrijp 1 2006
---            
K88075 Rutten Afina   Harlingen 17 2018
K83049 Rutten Frans     3 1984
K05034 Rutten Gerard   Harlingen 9 2013
K83050 Rutten Jan   Harlingen 32 2018
K81199 Rutten Joh.   Wijnaldum 1 1981
K08025 Rutten Naomi   Harlingen 6 2013
---            
K85039 Rypma E.   Harlingen 1 1985
K81200 Rypma Jochem   Kimswerd 2 1984