ALGEMEEN » KAATSERLIJST
KAATSERS ACHTERNAAM MET EEN J
kaatsercode Achternaam Voornaam tussenvoegsel Laatste woonplaats Aantal deelnames na 1981 Laatste deelname
K92017 Jaarsma Feike   Harlingen 5 2015
K90011 Jaarsma Jan   Franeker 5 2006
K04026 Jaarsma Kevin   Arum 12 2018
K88036 Jaarsma Marco   Franeker 3 1992
K01022 Jaarsma Tim   Arum 13 2013
---            
K20152 Jacobs K.     1 1963
---            
K99039 Jager Debby   Harlingen 2 2002
K10701 Jager Feite de   3 1984
K30080 Jager H. de   2 1957
K81106 Jager Hielke   Harlingen 26 2018
K20155 Jager Klaas de   12 1972
K81107 Jager Klaas-Jan de Harlingen 4 1989
K20226 Jager Walle de   2 1971
---            
K98014 Jansen Hieke   Oosterbierum 4 2004
K81108 Jansen Jacob   Harlingen 8 2000
K01419 Jansen Jildou   Sexbierum 2 2015
K10706 Jansen Johan   Onbekend 3 1986
K10707 Jansen K.   Onbekend 1 1987
K01633 Jansen Marten   Sexbierum 3 2018
K98015 Jansen Minke   Sexbierum 8 2017
K83032 Jansen Rene   Harlingen 5 1987
---            
K98016 Janssen Drewes   Midlum 5 2002
K81109 Janssen Guus     16 2002
K99040 Janssen Johan   Harlingen 10 2018
K01126 Janssen Maureen   Herbaijum 1 2011
---            
K01431 Jarjour Adnan   Oosterbierum 2 2015
---            
K30081 Jaspers J.     1 1959
---            
K01621 Jeeninga Emma   Harlingen 3 2018
K01627 Jeeninga Senna   Achlum 3 2018
---            
K01739 Jellema Esther   Sexbierum 1 2017
K02025 Jellema Martinus     2 2002
K94007 Jellema Sicco     5 2002
---            
K88037 Jensma Janny   Tzummarum 2 1989
---            
K94008 Jepkema Eelco   Midlum 2 1995
---            
K85022 Jepma A.   Harlingen 2 1988
---            
K01759 Jilderts Jelmer   Ried 1 2017
K98017 Jilderts Miranda   Harlingen 1 1998
K93027 Jilderts Simon   Harlingen 4 1996
---            
K88038 Jong A. de   2 1988
K88039 Jong Auke de Harlingen 2 1989
K99041 Jong Broer de Sneek 2 2018
K82034 Jong Douwe de Sexbierum 4 1986
K89038 Jong G. de Pingjum 1 1989
K10725 Jong Gerrit de Ijsbrechtum 11 1995
K30083 Jong H. de   1 1950
K01127 Jong Hendrik de st. Jacobiparochie 5 2017
K81110 Jong Jaap de Tzummarum 2 2013
K05023 Jong Jitze de Wijnaldum 10 2018
K81111 Jong Johan de Harlingen 1 1981
K20149 Jong Johannes de   1 1980
K01717 Jong Justin de Oosterbierum 2 2018
K30082 Jong K.A. de   1 1955
K89039 Jong Klaas de Franeker 4 1993
K01731 Jong Maartje de Achlum 1 2017
K01002 Jong Marieke de Pingjum 4 2015
K01761 Jong Michiel de Witmarsum 2 2018
K20172 Jong Murk de Franeker 1 1979
K99042 Jong Sjerk de Zweins 1 1999
K04027 Jong Sjoerd-Atze de Kimswerd 9 2018
K04028 Jong Sybren-Beert de Kimswerd 8 2015
K99043 Jong Theo de Witmarsum 1 1999
K81112 Jong Watze de   2 1981
K01222 Jong Wesley de Franeker 4 2016
---            
K01341 Jongema Fleur   Kiesterzijl 6 2018
K01347 Jongema Joan   Kimswerd 2 2015
---            
K97016 Jongsma Jelte   Herbaijum 2 1998
K97017 Jongsma Tjerk   Herbaijum 2 1998
---            
K03018 Jonkman Jesse   Harlingen 2 2008
K09018 Jonkman Menno-Henk   Pietersbierum 1 2009
K99044 Jonkman Tjitske   Harlingen 1 1999
---            
K01650 Joostema Hein   Berlikum 1 2016
---            
K01437 Jorna Dj   Harlingen 5 2018
K20119 Jorna J.     1 1967
K20136 Jorna Jan     1 1965
K20148 Jorna Johan     1 1963
K01706 Jorna Koos   Harlingen 2 2018
K99045 Jorna Michel   Harlingen 4 2002
K30084 Jorna S.     1 1952
K20204 Jorna S.     1 1971
K88040 Jorna Sytske   Harlingen 3 1999
---            
K01114 Jorritsma Hendrik   Dongjum 1 2011
K97018 Jorritsma R.   Franeker 1 1997
K01211 Jorritsma Steffen   Harlingen 1 2012
K01018 Jorritsma Wiepkje   Franeker 3 2015
---            
K03019 Jukema Aafke   Wijnaldum 3 2005
K03020 Jukema Tjeerd   Wijnaldum 6 2008
---            
K99032 Junior Anja   Hitzum 9 2018