ALGEMEEN » KAATSERLIJST
KAATSERS ACHTERNAAM MET EEN H
kaatsercode Achternaam Voornaam tussenvoegsel Laatste woonplaats Aantal deelnames na 1981 Laatste deelname
K20034 Haagsma B.     1 1967
---            
K01522 Haan Akkelyna de Wier 4 2018
K88105 Haan Andries de Beetgum 4 1988
K87008 Haan August de Wijnaldum 6 1993
K83022 Haan Auke de Sexbierum 7 2005
K01014 Haan Christian de Franeker 1 2010
K87009 Haan D. de Harlingen 1 1987
K01709 Haan Davy de Harlingen 2 2018
K81077 Haan Durk de Pingjum 4 2000
K02018 Haan Elbrich de Sexbierum 2 2005
K01523 Haan Everdyna de Wier 3 2017
K93017 Haan Henk de Midlum 4 2010
K02019 Haan Hielke de Sexbierum 2 2003
K86019 Haan Ido de Kimswerd 6 1993
K01406 Haan Ieme de Makkum 1 2016
K30056 Haan J.     1 1955
K00007 Haan Jan de Franeker 5 2006
K03012 Haan Jeroen de Tzummarum 8 2010
K01604 Haan Jordy de Harlingen 3 2018
K08011 Haan Maarten-Jan de Minnertsga 1 2008
K04017 Haan Martijn de Tzummarum 8 2011
K87010 Haan Pier de Sexbierum 7 2003
K20225 Haan W. de   1 1975
K00118 Haan Wim de Harlingen 2 2002
K20238 Haan Y / G de   1 1974
---            
K10489 Haanstra Frerik   Onbekend 3 1988
---            
K01346 Haarsma Anneke   Harlingen 5 2017
K83023 Haarsma Bart   Franeker 9 2005
K09025 Haarsma Bauke   Harlingen 1 2009
K01350 Haarsma Debbie   Harlingen 5 2018
K08012 Haarsma Justin   Harlingen 9 2018
---            
K01000 Hager Wilske   Harlingen 3 2016
---            
K90006 Haije Wim   Beetgumermolen 1 1990
---            
K10493 Haima Aebele   Onbekend 2 1985
---            
K20087 Halbesma Gerrit     2 1966
K30057 Halbesma Johan     4 1961
---            
K09027 Hallink Eline   Wijnaldum 1 2009
K01348 Hallink Jurgen   Wijnaldum 2 2018
---            
K98008 Hamstra Barry   Harlingen 3 2001
---            
K08013 Hanekamp Stefan   Harlingen 1 2008
---            
K99025 Harmens Walter   Harlingen 1 1999
---            
K01738 Harmhuis Tjarric   Harlingen 2 2018
---            
K01455 Hartman Ilse   Sexbierum 4 2017
K02020 Hartman Ton   Sexbierum 1 2002
---            
K99026 Hartsuyker Nico   Harlingen 1 1999
---            
K20083 Heemskerk G. van   1 1963
K20130 Heemskerk J. van   1 1962
---            
K96007 Heeres Frederik   Kimswerd 1 1996
K93018 Heeres H.   Harlingen 1 1993
K95003 Heeres Niels   Tzummarum 13 2018
K93019 Heeres Richard   Schalsum 5 2007
---            
K04018 Heeringa Michael   harlingen 8 2018
K91010 Heeringa Nico   Franeker 5 2002
K07013 Heeringa Piet-Jetze   Tzummarum 1 2007
K10507 Heeringa Sjoerd   Onbekend 4 1987
K04001 Heeringa Tjeerd   Harlingen 2 2016
K89031 Heeringa W.   Tzummarum 1 1989
K07012 Heeringa Willem   Tzummarum 8 2015
---            
K89032 Heese J. van Midlum 1 1989
---            
K01332 Heida Kerst   Harlingen 2 2016
K01645 Heida Marie   Tzummarum 1 2016
K01509 Heida Saskia   Franeker 3 2017
---            
K91011 Heide Andre van der Harlingen 8 2006
K20051 Heide D. van der   1 1964
K30064 Heide D. van der   1 1959
K05017 Heide Dennis van der Midlum 3 2008
K20057 Heide E. van der   1 1967
K30063 Heide G. van der   1 1956
K20088 Heide Gerrit van der   1 1963
K81078 Heide Hans van der Harlingen 19 2007
K82027 Heide Harry van der Harlingen 1 1982
K98009 Heide Hendrika van der Harlingen 1 1998
K20105 Heide Hielke van der   1 1973
K30062 Heide J. van der   1 1951
K30061 Heide J. van der   1 1951
K30060 Heide Jac. van der   1 1955
K82028 Heide Jan van der   17 2015
K30059 Heide Jochem van der   3 1959
K30058 Heide Joh. van der   2 1956
K93020 Heide Johan van der Harlingen 1 1993
K93021 Heide Joop van der Harlingen 4 1997
K82029 Heide Kars van der   13 2012
K02021 Heide Kelvin van der Harlingen 7 2018
K20164 Heide M. van der   1 1972
K06401 Heide M. van der   2 1966
K85015 Heide Marco van der Harlingen 4 1988
K20170 Heide Melle van der   5 1958
K04019 Heide Melle van der Harlingen 1 2004
K92009 Heide Y. van der Krimpen aan de Ijssel 1 1992
---            
K01425 Heimans Iris   Hitzum 1 2014
---            
K30065 Heinrichs G.     1 1959
---            
K03013 Held Johan   Herbaijum 2 2004
K93022 Held Johnny   Midlum 8 2000
---            
K01209 Helfferich Bas   Harlingen 3 2014
---            
K30066 Helfrich Bertus     2 1956
K83024 Helfrich Bertus   Harlingen 24 2012
K89033 Helfrich F.   Harlingen 1 1989
K20066 Helfrich Frans     1 1963
K84014 Helfrich Frans     8 1989
K83068 Helfrich Frans   Harlingen 4 1988
K20211 Helfrich Simon     2 1965
K20212 Helfrich Sipke     4 1968
---            
K81079 Helvrich Bobby   Harlingen 26 2002
K81080 Helvrich Fedde   Harlingen 15 1999
K85016 Helvrich Freddy   Harlingen 9 1993
K95004 Helvrich Freek   Harlingen 2 1995
K81081 Helvrich Jan   Harlingen 6 1999
K81082 Helvrich Jelle   Harlingen 14 2001
K99027 Helvrich Mark   Harlingen 4 2002
K84015 Helvrich Martin   Harlingen 8 2005
K01703 Helvrich Nina   Harlingen 2 2018
K02022 Helvrich Sven   Harlingen 15 2017
K83025 Helvrich T.   Harlingen 1 1983
K04020 Helvrich Tetze   Harlingen 12 2015
---            
K91012 Hempenius Cees   Midlum 11 2003
K20061 Hempenius F.     1 1971
K81083 Hempenius G.   Harlingen 1 1981
K90007 Hempenius Johan   Harlingen 3 1995
K07014 Hempenius Nicole   Franeker 11 2018
K89084 Hempenius Wietse   Harlingen 17 2008
K90008 Hempenius Wil   Harlingen 1 1990
K92010 Hempenius Wytse   Franeker 27 2018
---            
K00008 Henskes Dennis   Harlingen 6 2018
---            
K92011 Herder Johannes   Franeker 1 1992
---            
K01432 Herrema Elisa   Sexbierum 5 2018
K92012 Herrema Folkert   Franeker 5 2002
K03014 Herrema Gerrit   Franeker 12 2017
K05018 Herrema Rianna   Franeker 1 2005
K20237 Herrema Willy     1 1979
---            
K89034 Heslinga Harm   Franeker 2 1999
---            
K83026 Hesselius Ate   Harlingen 10 2014
K81084 Hesselius C.   Harlingen 1 1981
K97014 Hesselius J.   Franeker 1 1997
K81085 Hesselius Jan   Sexbierum 4 1990
---            
K01801 Hettema Johan   Tzum 1 2018
---            
K06013 Hettinga Marrit   Tzummarum 6 2013
---            
K88026 Heuvel Truus van der Arum 1 1988
---            
K97015 Hew-a-kee Wensley   Harlingen 2 1999
---            
K81086 Hibma Jan-Frans   Harlingen 1 1981
K98010 Hibma Mirna   Harlingen 1 1998
---            
K96008 Hicks Tony   Engeland 2 1998
---            
K01814 Hiddinga Iwan   st. Annaparochie 1 2018
---            
K88027 Hiemstra Aafke   Franeker 2 1989
K86048 Hiemstra Dirk   Menaldum 2 1987
K85017 Hiemstra Dirk   Harlingen 16 2005
K85018 Hiemstra Eddy   Franeker 4 2010
K08014 Hiemstra Edwin   Franeker 4 2011
K83027 Hiemstra G.   Harlingen 2 1984
K30067 Hiemstra H.     1 1951
K20091 Hiemstra H.   Herbaijum 1 1971
K81087 Hiemstra J.     4 1982
K88028 Hiemstra Jan   Franeker 1 1988
K01231 Hiemstra Marten   Menaldum 3 2018
K99028 Hiemstra Martijn   St. Annaparochie 6 2004
K84016 Hiemstra R.   Franeker 1 1984
K99029 Hiemstra Renze   St. Annaparochie 5 2004
K99030 Hiemstra Renze   St. Annaparochie 6 2004
K81088 Hiemstra Rintje   Harlingen 20 2004
K08015 Hiemstra Sipke   Oosterend 8 2018
K20227 Hiemstra W.   Arum 1 1972
K10580 Hiemstra Willem   St. Annaparochie 8 1995
K81089 Hiemstra Ype   Tzum 18 2018
---            
K84017 Hilarides D.P.   Pingjum 1 1984
K01524 Hilarides Jens   Arum 1 2015
---            
K30068 Hilverda W.     1 1956
---            
K90009 Hinrichs Geert   Franeker 2 1991
K81090 Hinrichs Gustaf   Harlingen 7 1989
K04021 Hinrichs Henk-Sjoerd   Harlingen 5 2008
K81091 Hinrichs Johannes   Harlingen 36 2018
K88029 Hinrichs Margreet   Herbaijum 3 1990
---            
K98011 Hobma Audrey   Harlingen 6 2005
K99031 Hobma Corrie   Harlingen 7 2006
K87011 Hobma Wil   Harlingen 1 1987
---            
K91013 Hoeben Geert   Franeker 2 1993
K88030 Hoeben Paul   Franeker 6 1993
K89035 Hoeben Tonny   Franeker 2 1992
---            
K05019 Hoek Annelies van der Amsterdam 2 2006
K81092 Hoek Doede van der Harlingen 16 2003
K07006 Hoek Elsbeth van der Harlingen 3 2007
K81093 Hoek Jelmer van der Harlingen 11 1986
K81094 Hoek Klaas van der Harlingen 20 2005
K01430 Hoek Laura van der Harlingen 3 2016
K03015 Hoek Miranda van der Harlingen 1 2003
K90010 Hoek Rob van der Harlingen 16 2011
K02023 Hoek Robert   Harlingen 13 2014
---            
K01353 Hoekstra Alien   Harlingen 5 2017
K01113 Hoekstra Allard   Franeker 9 2018
K02024 Hoekstra Anke   Harlingen 1 2002
K30073 Hoekstra B.     1 1955
K30074 Hoekstra B.     1 1953
K01108 Hoekstra Christa   Franeker 6 2016
K96009 Hoekstra Corrie   Franeker 25 2008
K30072 Hoekstra D.     1 1958
K83028 Hoekstra D.   Harlingen 1 1983
K92013 Hoekstra Dennie   Harlingen 1 1992
K88031 Hoekstra Douwe   Harlingen 6 1995
K91014 Hoekstra Edu   Harlingen 5 1995
K82030 Hoekstra Eric   Midlum 19 2018
K30071 Hoekstra F.     1 1955
K07015 Hoekstra Feikje   Achlum 2 2017
K03016 Hoekstra Fokje   Achlum 7 2014
K82031 Hoekstra Frans   Harlingen 4 2000
K81095 Hoekstra Frans   Kimswerd 31 2015
K88032 Hoekstra G.   Hitzum 2 1989
K06014 Hoekstra Gerard   Herbaijum 11 2018
K99033 Hoekstra Gerrit   Franeker 1 1999
K81096 Hoekstra Hendrikus   Harlingen 38 2018
K30070 Hoekstra J.     1 1952
K89036 Hoekstra Jelke   Franeker 4 2002
K03017 Hoekstra Kevin   Hitzum 7 2013
K93023 Hoekstra Mark   Franeker 3 1996
K20173 Hoekstra Murk     1 1965
K04022 Hoekstra Netty   Harlingen 1 2004
K30069 Hoekstra P.     1 1959
K83029 Hoekstra Peter   Franeker 4 2005
K87012 Hoekstra Piebe   Harlingen 22 2018
K81098 Hoekstra Piet   Harlingen 16 2012
K81097 Hoekstra Piet   Harlingen 28 2010
K81099 Hoekstra Pieter   Harlingen 1 1981
K83030 Hoekstra Rene   Harlingen 2 1996
K81100 Hoekstra Rinny     6 1983
K92014 Hoekstra Ron.   Franeker 1 1992
K20203 Hoekstra S.     1 1969
K92015 Hoekstra S.   Harlingen 1 1992
K99034 Hoekstra Saskia   Harlingen 9 2007
K99035 Hoekstra Thea   Harlingen 1 1999
K01019 Hoekstra Tjeerd   Achlum 6 2009
K08016 Hoekstra Tjitse-Ben   Harlingen 8 2016
K01020 Hoekstra Welmer   Harlingen 3 2005
K81101 Hoekstra Ype     5 1999
---            
K96010 Hoeve J. ten Leeuwarden 1 1996
K84018 Hoeve P. ten Franeker 1 1984
K81102 Hoeve Sjoerd ten Franeker 16 2007
---            
K91015 Hof Bennie   Franeker 24 2018
K05020 Hof Catrien   Franeker 11 2018
K84019 Hof Herre   Franeker 5 2004
K89086 Hof J.   Franeker 1 1989
K05021 Hof Jan   Franeker 14 2018
K81103 Hof Rinze   Franeker 3 1999
---            
K09005 Hoffman Don   Harlingen 1 2009
K01531 Hoffman Noah   Harlingen 1 2015
---            
K81104 Hoffmann Wery   Midlum 25 2004
---            
K93024 Hofstede Raymond   Franeker 13 2007
---            
K01772 Hofstra Arjan   Welsrijp 1 2017
K01808 Hofstra Esther   Witmarsum 1 2018
K04023 Hofstra Stien   Harlingen 1 2004
---            
K84020 Hogerhuis Barend   Harlingen 1 1984
K85019 Hogerhuis Jan   Harlingen 2 1986
---            
K30075 Hoitinga Teake     1 1950
---            
K85020 Homminga Carlo   Harlingen 6 1999
K20106 Homminga Ido     2 1979
K82032 Homminga Johny   Harlingen 5 2008
K82033 Homminga Klaas   Harlingen 1 1982
K01405 Homminga Martijn   Harlingen 3 2016
K93025 Homminga Martin   Harlingen 4 1996
K99036 Homminga Regina   Harlingen 3 2002
K89037 Homminga Siard   Franeker 7 1999
K09021 Homminga Tom   Harlingen 3 2013
---            
K20011 Hondema A.     2 1970
K20012 Hondema A.     1 1968
K30076 Hondema Klaas     1 1954
---            
K30077 Hoo P. de   1 1959
---            
K20167 Hoogendoorn Marinus     2 1968
---            
K01221 Hoogerhuis Ramon   Tzummarum 4 2016
---            
K30078 Hoogeveen A.     1 1959
K81105 Hoogeveen Anne   Harlingen 2 1982
K20062 Hoogeveen F.     1 1963
K91016 Hoogeveen F.   Harlingen 1 1991
---            
K01359 Hooghiemster Roan   Wijnaldum 6 2018
---            
K20092 Hooghiemstra H.     1 1964
K88033 Hooghiemstra Robert   Franeker 2 1989
---            
K83031 Hoogstede Rob   Dongjum 1 1983
---            
K00009 Hoogstra Hanny   Harlingen 6 2005
K88034 Hoogstra Jan   Harlingen 6 1995
K87013 Hoogstra Peter   Harlingen 16 2004
K98012 Hoogstra Syta   Harlingen 6 2004
---            
K06015 Hooisma Simon   Harlingen 4 2009
---            
K01006 Houten Marco van Harlingen 6 2015
---            
K01745 Houtsma Simon   Tzummarum 1 2017
K01021 Houtsma Thijs   Westhoek 2 2002
---            
K20101 Houwelingen Hans van   2 1972
---            
K10679 Hovinga Minne   St. Annaparochie 7 1995
---            
K01204 Huisman Femke   Franeker 2 2014
K04024 Huisman Reinder   Pingjum 5 2009
K86020 Huisman S.C.   Harlingen 3 1988
---            
K88035 Huizenga Gerbrich   Franeker 1 1988
K84021 Huizenga Jacob   Kimswerd 10 1994
---            
K84022 Huizinga F.   Franeker 1 1984
K85021 Huizinga M.     4 1989
K92016 Huizinga Marc   Harlingen 3 1999
---            
K99037 Hurck George van Den Oever 1 1999
K00010 Hurck Martijn van Harlingen 1 2000
---            
K30079 Huyser J.     2 1961