ALGEMEEN » KAATSERLIJST
KAATSERS ACHTERNAAM MET EEN B
kaatsercode Achternaam Voornaam tussenvoegsel Laatste woonplaats Aantal deelnames na 1981 Laatste deelname
K01829 Baan Bas van der Harlingen 1 2018
---            
K20054 Baarda Dirk     1 1973
K89002 Baarda G.   Menaldum 1 1989
K89003 Baarda H.   Dronrijp 1 1989
K20191 Baarda Rimmie     3 1975
K89004 Baarda T.   Witmarsum 1 1989
---            
K82004 Baars Erik   Harlingen 4 1986
---            
K02002 Baarsen Daniel van Hitzum 1 2002
---            
K99007 Baggelaar J.   Drachten 2 1999
---            
K89005 Bakker Edward   Zurich 2 1992
K93002 Bakker Egbert   Pietersbierum 2 2004
K93003 Bakker Eric   Harlingen 6 2000
K89006 Bakker Henk   Zurich 1 1989
K93004 Bakker L.   Harlingen 1 1993
K07003 Bakker Margriet   Winsum 2 2008
K01634 Bakker Sjaak   Achlum 3 2018
K02003 Bakker Wilco   Harlingen 4 2006
---            
K20007 Bambach A.     1 1974
K82005 Bambach Jan   Harlingen 5 1989
K81008 Bambach Ronny   Harlingen 4 1984
K83007 Bambach T.   Midlum 1 1983
---            
K01016 Bartels Tim   Pingjum 2 2017
---            
K04003 Bastemeyer Alvin   Tzummarum 2 2005
K05002 Bastemeyer Marrisa   Tzummarum 1 2005
K04004 Bastemeyer Soraya   Tzummarum 1 2004
---            
K88002 Beek H. van der Franeker 1 1988
K01216 Beek Jan Ytse van de Engelum 4 2015
K01515 Beek Nynke van de Engelum 1 2015
K01217 Beek Tini van de Engelum 1 2012
K01215 Beek Willem van de Engelum 4 2015
---            
K81009 Beimers B.     3 1991
K89007 Beimers Jan   Dronrijp 9 2005
K01701 Beimers Sjouke   Beetgumermolen 2 2018
---            
K84003 Bekius Tjerk   Harlingen 3 2005
---            
K30007 Benning Johan     1 1954
K30006 Benning W.J.     1 1954
---            
K20050 Berg D. van der   1 1975
K30008 Berg H. van der   2 1960
K20221 Berg Tjalling van der   3 1973
---            
K05003 Bergh Jan van der Harlingen 1 2005
---            
K81010 Bergman Edzo   Harlingen 23 2003
---            
K05004 Bergmans Wilma   Wijnaldum 3 2007
---            
K20008 Bergsma A.     1 1969
K20025 Bergsma A.M.     1 1970
K82006 Bergsma Andre   Franeker 5 1990
K03001 Bergsma Audrey   Harlingen 3 2005
K20033 Bergsma B.     3 1967
K88003 Bergsma Douwe   Tzum 1 1988
K01444 Bergsma Eric   Giekerk 2 2016
K83008 Bergsma J.   Harlingen 1 1983
K30009 Bergsma J.     1 1951
K20134 Bergsma Jac.     1 1963
K01508 Bergsma Johny   Minnertsga 4 2018
K05005 Bergsma Laurens   Harlingen 6 2010
K09029 Bergsma Marleen   Harlingen 4 2018
K01213 Bergsma Marten   Minnertsga 4 2018
K01316 Bergsma Piet   Giekerk 5 2018
K01445 Bergsma Sanne   Giekerk 1 2014
---            
K01109 Betten Dylan   Franeker 6 2016
---            
K85005 Beuker Albert   Sexbierum 2 1986
K20055 Beuker E.     1 1975
K00103 Beuker Enne   Harlingen 2 2003
K85006 Beuker Folkert   Harlingen 1 1985
K30011 Beuker G.     1 1951
K81011 Beuker Gerrit     9 1997
K82007 Beuker Hidde     4 1984
K30010 Beuker J.     2 1959
K20108 Beuker J.     1 1972
K20110 Beuker Japie     4 1964
K20141 Beuker Jelle     2 1972
K01723 Beuker Mart Nico   Franeker 2 2018
K98002 Beuker Meindert   Harlingen 3 2000
K02004 Beuker Nico   Harlingen 1 2002
K02005 Beuker Peter   Franeker 2 2006
K81012 Beuker Sierk   Sexbierum 3 1985
---            
K08004 Bierema Marianne   Sexbierum 7 2018
---            
K09014 Bierma Boudie   Kimswerd 7 2018
K30013 Bierma H.     1 1953
K30012 Bierma J.     2 1956
K89008 Bierma Jan   Zurich 1 1989
K10096 Bierma Joop   Minnertsga 2 1995
K89009 Bierma Klaas   Harlingen 1 1989
K03002 Bierma Marjon   Harlingen 5 2007
K03003 Bierma Pieter   Harlingen 1 2003
K05006 Bierma Ymie   Harlingen 1 2005
---            
K06004 Bij Kenneth van der Goutum 1 2006
---            
K81013 Bijdeweg Gerrit   Harlingen 35 2017
K97002 Bijdeweg Gerrit   Harlingen 7 2007
K84004 Bijdeweg Jacky   Harlingen 33 2017
K07004 Bijdeweg Patrick   Harlingen 3 2010
---            
K30016 Bijlsma B.     1 1959
K81014 Bijlsma Edwin   Harlingen 2 1982
K91002 Bijlsma F.   Franeker 1 1991
K30015 Bijlsma G.     1 1950
K20067 Bijlsma G.     1 1964
K86004 Bijlsma Harold   Harlingen 5 1993
K01361 Bijlsma Hendrika   Tzum 5 2017
K30014 Bijlsma J.     1 1960
K01311 Bijlsma Jente   Harlingen 3 2017
K01334 Bijlsma Klaas Jan   Franeker 1 2013
K01420 Bijlsma Lars   Franeker 3 2016
K01647 Bijlsma Nynke   Harlingen 2 2017
K87002 Bijlsma S.   Franeker 2 1989
K99008 Bijlsma Sybren   Harlingen 1 1999
K89010 Bijlsma Tammo   Harlingen 13 2004
K01440 Bijlsma Tim   Franeker 3 2016
K01458 Bijlsma Wilco   Berlikum 2 2015
---            
K94002 Bijma Elmer   Arum 7 2007
---            
K83009 Bikowski Rienk   Franeker 2 1989
---            
K92002 Bilkert Berend     3 1992
---            
K89011 Blanksma T.   Franeker 1 1989
K86005 Blanksma Y.   Franeker 1 1986
---            
K81015 Bleeker Anne     4 1985
K01305 Bleeker Gerry   st. Annaparochie 2 2014
K81016 Bleeker Henk   Harlingen 11 2016
K82008 Bleeker Martin   Oosterbierum 6 1990
K05007 Bleeker Ruben   Midlum 3 2007
---            
K82009 Bloemhof Harm   Harlingen 5 1998
---            
K01629 Bloemsma Siard   Franeker 1 2016
K01532 Bloemsma Thymo   Arum 2 2016
K88004 Bloemsma Titia   Arum 1 1988
---            
K01203 Blok Jacco   Midlum 2 2013
K09001 Blok Jarie   Midlum 4 2013
---            
K30017 Blokland J.     2 1955
---            
K04005 Blom Rene   Leeuwarden 5 2014
---            
K20010 Boer A. de   1 1977
K84005 Boer A. de Franeker 2 1985
K02006 Boer Anneke de Midlum 3 2004
K83010 Boer Anske de Franeker 2 1984
K06005 Boer Bauke de Kimswerd 1 2006
K81018 Boer Douwe de Zurich 3 1987
K81017 Boer Douwe de Zurich 12 2018
K93005 Boer E. de Harlingen 1 1993
K91003 Boer Edwin de Harlingen 9 2018
K04006 Boer Erik de Harlingen 14 2018
K20059 Boer Fokke de   1 1971
K85007 Boer Harmen de Makkum 3 1992
K81022 Boer Henk de Harlingen 12 1997
K85008 Boer Jan de Franeker 3 1991
K01119 Boer Jelmer de Lollum 1 2011
K83011 Boer Klaas de Welsrijp 3 1985
K02007 Boer Michiel de Harlingen 2 2003
K96001 Boer Peter de Leeuwarden 3 2014
K01640 Boer Peter de Herbaijum 2 2017
K20189 Boer Piet de   2 1973
K88006 Boer Pieteke de Kimswerd 1 1988
K91004 Boer Rene de Franeker 3 1997
K99009 Boer Rients de Sexbierum 1 1999
K10126 Boer Sjouke de Exmorra 6 1994
K88005 Boer Sytske de Kiesterzijl 2 1989
K89012 Boer Tjalling de Franeker 1 1989
---            
K05008 Boermans Jelmer   Harlingen 1 2005
---            
K06006 Boersma Bartele   Harlingen 7 2018
K81020 Boersma Edwin   Arum 1 1981
K86006 Boersma Ferdinand   Arum 3 1990
K30027 Boersma J.     1 1961
K81021 Boersma Marten   Midlum 3 1983
K01612 Boersma Melanie   Harlingen 2 2018
K10144 Boersma Oane     1 1984
---            
K01004 Bohlken Jurjen   Harlingen 1 2001
---            
K89013 Bok Jan   Franeker 1 1989
---            
K89014 Bokma B.   Dronrijp 1 1989
K89015 Bokma Doede   Dronrijp 1 1989
K86007 Bokma F.   St. Jacobiparochie 1 1986
K89016 Bokma Lykle   Dronrijp 1 1989
K01824 Bokma Sigrid   Leeuwarden 1 2018
---            
K30018 Bollema J.     2 1956
---            
K30019 Bolman Y.     1 1955
---            
K01011 Bonnema Johannes   Tzummarum 1 2010
---            
K30020 Boogaard A.     2 1958
---            
K30021 Boom Sj. van der   1 1950
---            
K07005 Boomsma Jasper   st. Annaparochie 12 2018
---            
K81023 Boomstra Hobbe   Harlingen 6 1995
K20111 Boomstra Jan     3 1962
K87003 Boomstra K.   Harlingen 1 1987
K09016 Boomstra Nancy   Harlingen 9 2018
K30022 Boomstra R.     1 1960
K82010 Boomstra Siebe     6 1999
K86008 Boomstra Teake   Harlingen 1 1986
K81024 Boomstra Theo   Harlingen 6 1997
K83012 Boomstra W.   Harlingen 1 1983
K20224 Boomstra W.     1 1972
---            
K97003 Boonstra B.   Harlingen 1 1997
K20104 Boonstra Hielke     1 1973
K87004 Boonstra L.   Midlum 2 1989
K20168 Boonstra Marius     2 1967
K02008 Boonstra Marthijs   Harlingen 1 2002
K97004 Boonstra Ronald   Harlingen 2 2006
K82011 Boonstra Sye   Harlingen 1 1982
---            
K20029 Boorsma Andre     1 1979
K01345 Boorsma Femke   Harlingen 2 2014
K97005 Boorsma G.   Harlingen 1 1997
K30023 Boorsma H.     1 1959
---            
K10174 Bootsma Anne   Bolsward 8 1995
K92003 Bootsma Jan   Ijlst 1 1992
K99010 Bootsma Wesley   Harlingen 1 1999
---            
K93006 Booy Arjen   Harlingen 2 1994
K89017 Booy Tinus   Harlingen 3 1989
---            
K20223 Borsch Tjeerd     2 1967
---            
K20009 Bos A.     1 1964
K20026 Bos Age     3 1966
K01836 Bos Bareld   Oenkerk 1 2018
K00001 Bos Bianca   Harlingen 11 2012
K81025 Bos Douwe   Harlingen 16 2018
K93007 Bos Gerrit   Harlingen 2 1994
K83013 Bos Kurt   Franeker 1 1983
K90001 Bos Marco   Harlingen 11 2012
K30024 Bos R. van der   1 1958
---            
K01807 Bosch Judith   Arum 1 2018
---            
K01722 Boschma Brent   Harlingen 2 2018
K02010 Boschma Jelco   Harlingen 8 2014
K81026 Boschma Piet   Harlingen 8 1988
---            
K01433 Bosje Patrick   Franeker 3 2016
---            
K92004 Bosma Anton   Harlingen 2 2007
K02011 Bosma Douwe   Franeker 2 2003
K03004 Bosma Hyltsje   Makkum 2 2005
K81027 Bosma P.   Harlingen 1 1981
---            
K03005 Boulachyani Redouan   Harlingen 4 2007
---            
K03006 Bouma Anja   Leeuwarden 13 2017
K81028 Bouma Bouwen   Arum 21 2009
K30026 Bouma D.     1 1960
K81029 Bouma Johan   Harlingen 15 1997
K03007 Bouma Jolanda   Arum 1 2003
K97006 Bouma Klaas   Harlingen 14 2018
K81030 Bouma Klaas   Harlingen 6 1984
K30025 Bouma Lucas     1 1950
K01525 Bouma Niels   Herbaijum 1 2015
K20178 Bouma P.     2 1976
K01412 Bouma Youri   Harlingen 2 2015
---            
K92005 Boutsma Henk   Harlingen 5 2007
---            
K01101 Bouwhuis Hendrik   Bolsward 1 2011
K08005 Bouwhuis Jarno   Harlingen 1 2008
K99011 Bouwhuis Jolanda   Harlingen 1 1999
---            
K81031 Braam Martin   Leeuwarden 2 1982
---            
K01207 Braet Leroy   Harlingen 4 2016
---            
K01535 Brander Alysha   Franeker 1 2015
K09002 Brander Jari   Franeker 6 2014
K98003 Brander Tamara   Harlingen 5 2002
K88007 Brander Titie   Harlingen 12 2007
K86009 Brander Walter   Harlingen 6 2013
---            
K99012 Brandes Chris   Harlingen 5 2011
K99013 Brandes R.E.   Midlum 1 1999
---            
K97007 Brandsma Bas   Midlum 4 2000
K81032 Brandsma Bote   Midlum 24 2017
K86010 Brandsma Eric   Harlingen 7 1994
K20068 Brandsma G.     1 1964
K01005 Brandsma Hendrik   Pingjum 10 2018
K81033 Brandsma IJsbrand   Harlingen 37 2018
K99014 Brandsma Ivan   Midlum 4 2002
K82012 Brandsma Jan   Harlingen 3 1999
K20146 Brandsma Joh.     2 1977
K81034 Brandsma Johannes   Sexbierum 17 2004
K99015 Brandsma Judith   Harlingen 16 2017
K99016 Brandsma Lieuwe   Sexbierum 8 2018
K97008 Brandsma Marco   Harlingen 2 1999
K00106 Brandsma Nynke   Pingjum 1 2001
K85009 Brandsma Peter   Harlingen 10 1995
K20192 Brandsma R.     1 1980
K81035 Brandsma Rinnie   Harlingen 12 1999
K00107 Brandsma Robert   Midlum 1 2001
K20199 Brandsma S.     2 1963
K02012 Brandsma Susanne   Harlingen 1 2002
K20219 Brandsma Th.     1 1974
K94003 Brandsma Thomas   Harlingen 21 2017
---            
K86011 Breejen Arie den Harlingen 8 2018
K01518 Breejen Jorret den Arum 2 2016
K01601 Breejen Pieter den Arum 3 2018
K93008 Breejen Rob den Harlingen 4 2002
K88008 Breejen Trijntje den Harlingen 5 1999
---            
K89018 Breidenbach Andries   Franeker 6 1999
K89019 Breidenbach C.   Franeker 1 1989
K07007 Breidenbach Franciscus   Harlingen 1 2007
K88009 Breidenbach Klaas   Franeker 4 1993
K91005 Breidenbach Marco   Franeker 5 1995
K20200 Breidenbach S.     3 1975
---            
K00108 Breimer Jurjen   Harlingen 12 2013
K06007 Breimer Marije   Harlingen 4 2018
K05009 Breimer Steven   Harlingen 14 2018
---            
K10239 Breuker Lammert   Marssum 1 1987
---            
K01511 Brink Friso   Cornwerd 2 2018
---            
K93009 Broekhuizen Alwin   Harlingen 11 2012
K97009 Broekhuizen Erik   Harlingen 2 1999
K98004 Broekhuizen Paulien   Harlingen 5 2005
K93010 Broekhuizen Peter   Harlingen 15 2010
K98005 Broekhuizen Sander   Harlingen 9 2018
---            
K84006 Broekstra A.   Harlingen 1 1984
K82013 Broekstra Jochem   Harlingen 20 2014
K04007 Broekstra Simon   Wijnaldum 1 2004
---            
K10248 Broersma Anne   Oosterlittens 4 1988
K87005 Broersma Bauke   Harlingen 7 1988
K81019 Broersma Bert   Harlingen 4 1985
K81036 Broersma Bouke   Harlingen 2 1982
K01365 Broersma Douwe   Midlum 6 2018
K06008 Broersma Douwe     3 2006
K82014 Broersma Erwin     7 1992
K30029 Broersma H.     1 1956
K30028 Broersma J.     2 1960
K85010 Broersma M.     2 1985
K01715 Broersma Martijn   Sexbierum 2 2018
K20201 Broersma S.     2 1962
---            
K01763 Brouwer Anne   Arum 2 2018
K97010 Brouwer Gerben   Harlingen 4 2000
K01804 Brouwer Petra   Arum 1 2018
K84007 Brouwer Sido   Harlingen 2 1987
K02013 Brouwer Steven   Harlingen 1 2002
K30030 Brouwer T.     1 1961
K04008 Brouwer Theo   Franeker 1 2004
---            
K00002 Bruin Albert-Jan de Ijsbrechtum 2 2001
K03008 Bruin Dennis de Tzummarum 7 2013
K81037 Bruin Jan de Harlingen 30 2013
K01773 Bruin Jelleke de Tzummarum 1 2017
K04009 Bruin Jelleke de Tzummarum 4 2009
K00003 Bruin Redmer de Ijsbrechtum 2 2001
K05010 Bruin Robert de Tzummarum 7 2012
K83014 Bruin Siep de Harlingen 22 2009
K02014 Bruin Steven de Franeker 9 2017
K82015 Bruin Sybren de Harlingen 1 1982
K01707 Bruin Xander de Harlingen 2 2018
---            
K00004 Bruinsma Auke   Pingjum 2 2001
K05011 Bruinsma Denise   Dongjum 4 2008
K92006 Bruinsma Doeke   Schalsum 1 1992
K91006 Bruinsma F.   Harlingen 1 1991
K89020 Bruinsma Henk     4 1989
K00005 Bruinsma Hylke-Rinze   Ried 3 2002
K87006 Bruinsma J.   Bolsward 1 1987
K87007 Bruinsma Johan   Harlingen 2 1989
K82016 Bruinsma Joop   Franeker 11 2003
K20169 Bruinsma Meindert     3 1973
K08006 Bruinsma Michelle   Leeuwarden 5 2014
K01338 Bruinsma Sander   Bolsward 3 2017
K86012 Bruinsma Theo   Harlingen 6 1999
K89021 Bruinsma Wilco   Berlikum 1 1989
---            
K81038 Brunia A.   Kimswerd 1 1981
K20069 Brunia G.     1 1974
---            
K05012 Brussaard Akke   Beetgumermolen 14 2018
K04010 Brussaard Samantha   Beetgumermolen 11 2016
K06009 Brussaard Stenly   Beetgumermolen 12 2017
---            
K30031 Buikhuizen F.     1 1959
K81039 Buikhuizen Hans   Harlingen 23 2014
---            
K81040 Bultje Hero   Harlingen 11 1989
K20112 Bultje J.     2 1963
---            
K01729 Buma Mathijs   Arum 2 2018
---            
K00109 Burgers Rene   Harlingen 1 2001
---            
K81041 Busman Hans   Callantsoog 4 1985
K84008 Busman J.   Harlingen 1 1984
K81042 Busman Willem     9 1985
---            
K01232 Buurstra Willem   Franeker 1 2012
---            
K01821 Buwalda Femke   Franeker 1 2018