ALGEMEEN » KAATSERLIJST
KAATSERS ACHTERNAAM MET EEN A
kaatsercode Achternaam Voornaam tussenvoegsel Laatste woonplaats Aantal deelnames na 1981 Laatste deelname
K93001 Aalders Adriaan   Harlingen 23 2018
K97001 Aalders Stefan   Harlingen 6 2010
---            
K01403 Adema Arnold   Harlingen 1 2014
K83001 Adema Corrie   Franeker 3 1985
K00101 Adema Lennard   Makkum 3 2006
K01304 Adema Martijn   Harlingen 4 2016
K86001 Adema Martin   Leeuwarden 1 1986
---            
K92001 Adolfs Roel   Makkum 1 1992
---            
K85001 Agema Jac.   Herbaijum 4 1989
K07001 Agema Marije   Midlum 7 2018
K09015 Agema Nynke   Midlum 10 2018
K98001 Agema Saskia   Midlum 13 2011
---            
K01603 Akkerman Gabrielle   Arum 1 2016
---            
K20000 Alberda A.     1 1963
K84001 Alberda Frans   Harlingen 35 2018
K95001 Alberda Pieter   Midlum 15 2018
K01421 Alberda Rick   Midlum 5 2018
K30001 Alberda S.     1 1961
---            
K89001 Algra Auke   Harlingen 1 1989
K20001 Algra H.     1 1962
K81001 Algra Johan   Sexbierum 8 1999
K30002 Algra Sj.     1 1956
---            
K86002 Alkema Auke   Sexbierum 1 1986
K08001 Alkema Chris   Franeker 5 2015
K99001 Alkema Eric   Midlum 2 2000
K85002 Alkema Fokke   Franeker 10 2018
K86003 Alkema L.   Sexbierum 3 1989
K05001 Alkema Obe   Midlum 1 2005
K84002 Alkema T.   Franeker 1 1984
---            
K07002 Allersma Richje   Harlingen 1 2007
---            
K30003 Alta H.     1 1957
---            
K81002 Althof A.   Harlingen 1 1981
---            
K01220 Althuis Ankie van Dronrijp 4 2015
K99002 Althuis Pieter van Peins 3 2001
---            
K83002 Amels D.   Harlingen 1 1983
K83003 Amels Hendrik   Harlingen 12 1995
K99003 Amels Jacky   Harlingen 2 2000
K81003 Amels Jan   Harlingen 7 1989
K82001 Amels Jeffrey   Harlingen 18 2002
K01212 Amels Marcel   Harlingen 5 2018
K82002 Amels Oepie   Harlingen 14 2003
K06001 Amels Patrick   Harlingen 2 2007
K94001 Amels Rick   Harlingen 5 1999
K99004 Amels Shirley   Harlingen 1 1999
K08002 Amels Tim   Harlingen 1 2008
---            
K91001 Ammers Bert van Midlum 4 1994
---            
K30004 Andel A. van   1 1958
K83004 Andel A. van Harlingen 1 1983
K81004 Andel Harry van Harlingen 9 2006
K81005 Andel Jaap van   5 1988
K20002 Andel T. van   1 1964
K83005 Andel Wessel van Harlingen 4 1992
K06002 Andel Wilco van Midlum 7 2017
K99005 Andel Ymie van Harlingen 2 2004
---            
K30005 Andriesma H.     1 1959
---            
K85003 Andringa Evert   Franeker 7 1995
K83006 Andringa P.   Midlum 1 1983
---            
K00102 Anema Chris   Witmarsum 3 2010
K02001 Anema Harke   Witmarsum 4 2018
K01735 Anema Harke   Witmarsum 1 2017
K81006 Anema Jan   Midlum 6 1990
K20003 Anema Jan     3 1962
K82003 Anema Jilbert   Drachten 1 1982
K01651 Anema Migchiel   Achlum 2 2017
K10046 Anema Oebele   Weidum 6 1995
K01643 Anema Remco   Berlikum 1 2016
K99006 Anema Tjitske   Midlum 8 2010
K88001 Anema Tjitte     2 1988
---            
K06003 Annema Jildert   Midlum 2 2007
---            
K04002 Appelman Hedrik   Arum 1 2004
---            
K01529 Ardjosoediro Diego   Sexbierum 4 2018
---            
K08003 Assi Fabien   Thonon-les-bains (FR) 1 2008
---            
K85004 Attema Frans   Harlingen 5 2013
K01447 Attema Freerk   Harlingen 1 2014
K01448 Attema Jarno   Harlingen 2 2015
K20004 Attema Piet     2 1977
K01644 Attema Rianne   Harlingen 1 2016
K87001 Attema Siepie   Harlingen 4 1989
K20005 Attema T.     1 1971
---            
K81007 Aukema Klaas   Harlingen 8 1984