JAARGANG  2003 - GROEP 3
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K10841 Peter Kwast 40 13 1 10
1 K10849 Wopke de Lang   13 0 3
1 K11655 Bennie Zeilmaker 36 13 0 23
2 K10527 Bertus Helfrich 44 11 0 18
2 K10783 Anne Kooistra 35 11 0 3
2 K11527 Karel de Vries   11 0 2
3 K11242 Gerrit Schrik 41 3 0 5
3 K11255 Ludwig Seerden 40 3 0 12
3 K11589 Gerard van Wier   3 0 1
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl