JAARGANG  2002 - GROEP 3
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K10653 Bennie Hof 40 3 1 18
1 K10304 Andries Cuperus   3 0 3
1 K10940 Willem-Rienk Miedema 38 3 0 18
2 K10105 Jacky Bijdeweg 30 19 0 5
2 K10483 Jan de Haan   19 0 2
2 K10527 Bertus Helfrich 43 19 0 18
3 K10336 Anne Dijkstra   12 0 3
3 K10861 Wietse Leistra   12 0 2
3 K11625 Andre van der Woude 34 12 0 4
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl