JAARGANG  2002 - GROEP 2
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K10659 Raymond Hofstede   4 1 13
1 K10229 Rob den Breejen   4 0 4
1 K10758 Jaco Kingma   4 0 8
2 K10569 Dirk Hiemstra   6 0 6
2 K10931 Siep van der Meulen   6 0 11
2 K11069 Ruurd Pijpker 18 6 0 8
3 K10763 Reitse Klijnsma   13 0 1
3 K10963 Hilko Mulder 24 13 0 9
3 K11485 Matthieu Visser   13 0 1
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl