JAARGANG  1999 - GROEP 2
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K11200 Eelco van der Schaaf 25 7 1 16
1 K11080 Klaas van der Ploeg   7 0 8
1 K11199 Pier Santema   7 0 3
2 K10015 Eric Alkema   18 0 2
2 K10926 Rene Metz   18 0 2
2 K10982 Jurjen Nagel   18 0 2
3 K10722 Broer de Jong   2 0 1
3 K11130 Emiel Postmus 25 2 0 4
3 K11441 Richard van der Veen 26 2 0 16
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl