JAARGANG  1998 - GROEP 4
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K10658 Wery Hoffmann   6 1 16
1 K10617 Corrie Hoekstra 63 8 0 6
1 K11564 Koos Weitenberg   15 0 7
2 K10949 Jan van der Molen   14 0 16
2 K10980 Jetze Nagel 48 14 0 16
2 K11685 Dirk van Zon   14 0 25
3 K10876 Eelke Ligthart 60 5 0 16
3 K11440 Reitse van der Veen   5 0 2
3 K11596 Pier Wierda   5 0 24
3 K10009 Frans Alberda 45 9 0 5
3 K10611 Klaas van der Hoek   9 0 5
3 K11694 Tom Zuiderhof   9 0 4
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl