JAARGANG  1998 - GROEP 2
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K10675 Peter Hoogstra   5 1 13
1 K10112 Tammo Bijlsma   5 0 8
1 K11058 Tonny Outhuyse 26 5 0 5
2 K10183 Marco Bos   11 0 5
2 K10200 Klaas Bouma Jr. 24 11 0 2
2 K10469 Ysbrand de Groot   11 0 8
3 K10105 Jacky Bijdeweg 26 2 0 5
3 K10429 Jan-Klaas Gillebaard   2 0 15
3 K10548 Wietse Hempenius 29 2 0 7
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl