JAARGANG  1997 - GROEP 2
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K10930 Johan van der Meulen   5 1 5
1 K10548 Wietse Hempenius 28 5 0 7
1 K10958 Marcel Monsma 22 5 0 16
2 K10333 Andre Dijkstra   13 0 10
2 K10613 Rob van der Hoek 24 13 0 2
2 K10989 Jaap Nauta   13 0 2
3 K10112 Tammo Bijlsma   2 0 8
3 K10931 Siep van der Meulen   2 0 11
3 K11200 Eelco van der Schaaf 23 2 0 16
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl