JAARGANG  1996 - GROEP 2
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K11214 Gooitzen Scheffer 21 14 1 8
1 K10780 Rob van der Kooi   14 0 3
1 K10958 Marcel Monsma 21 14 0 16
2 K10333 Andre Dijkstra   2 0 10
2 K10472 James Guertin   2 0 6
2 K11441 Richard van der Veen 23 2 0 16
3 K10010 Pieter Alberda   4 0 1
3 K11053 Niels Outhuyse 18 4 0 6
3 K11655 Bennie Zeilmaker 29 4 0 23
3 K10112 Tammo Bijlsma   9 0 8
3 K10393 Alex Engbrenghof   9 0 7
3 K10960 Adolf Mulder   9 0 2
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl