JAARGANG  1959 - GROEP 2
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K30186 Tjalco de Vries   0 1 8
1 K10053 Siepie Attema   0 0 6
1 K30119 J.H. Outhuyse   0 0 6
2 K20011 A. Hondema   0 0 3
2 K30057 Johan Halbesma   0 0 10
2 K30096 G. Kuipers   0 0 4
3 K10362 Wybo Dijkstra   0 0 10
3 K20163 Meinte Mensonides   0 0 25
3 K20222 Tjalling Dijkstra   0 0 17
3 K30031 F. Buikhuizen   0 0 1
3 K30065 G. Heinrichs   0 0 1
3 K30078 A. Hoogeveen   0 0 1
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl