JAARGANG  1959 - GROEP 1
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K30123 J. Pascal   0 1 3
1 K30005 H. Andriesma   0 0 3
1 K30151 G. Soolsma   0 0 4
2 K30081 J. Jaspers   0 0 2
2 K30104 G. Mensonides   0 0 2
2 K30181 J. Vlieger   0 0 2
3 K20074 G. Koster   0 0 2
3 K30010 J. Beuker   0 0 3
3 K30077 P. de Hoo   0 0 1
3 K30116 P. Noordenbos   0 0 1
3 K30137 H. Schikker   0 0 1
3 K30178 B. Visser   0 0 1
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl