JAARGANG  1958 - GROEP 3
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K30089 Klaas Knol   0 1 15
1 K11064 Arien Pascal   0 0 28
1 K30170 H.P. van der Veen   0 0 3
2 K20228 Willem Koster   0 0 10
2 K30200 Willem de Vrij   0 0 9
2 K30211 J. van Wijk   0 0 2
3 K10978 Anne Nagel   0 0 9
3 K11030 Sikke Olivier   0 0 36
3 K20170 Melle van der Heide   0 0 14
3 K30004 A. van Andel   0 0 1
3 K30156 M. Stallinga   0 0 1
3 K30188 R. de Vries   0 0 1
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl