JAARGANG  1958 - GROEP 1
pl. link naam leeftijd partuur koning pt.
1 K20111 Jan Boomstra   0 1 9
1 K10330 Wiebe van Dijk   0 0 30
1 K30020 A. Boogaard   0 0 4
2 K11222 Jan Schoot   0 0 13
2 K30024 R. van der Bos   0 0 2
2 K30159 D. Stellingwerf   0 0 2
3 K10881 Johny Ligthart   0 0 25
3 K30101 G. Lindeboom   0 0 1
3 K30158 P. Stam   0 0 1
3 K30162 E. Terpstra   0 0 1
3 K30182 S. van der Vlies   0 0 1
3 K30215 M. van der Zee   0 0 1
 
De prijswinnaars per jaargangper groep zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. Tevens is de winnaarsfoto toegevoegd. Per kaatser zijn de volgende gegevens bekend: kaatserlink, naam, leeftijd in deze editie, totaal aantal punten behaald, prijswinnend partuur en koningstitel.
 
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die Stichting comite Lanenkaatsen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die op www.lanenkaatsen.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Correcties kunnen gestuurd worden naar de redactie: info@lanenkaatsen.nl